Om Fiducia

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser.

Den enkelte loge bestemmer selv hvordan virksomheten skal ordnes. Navnet er hentet fra Ordenens valgspråk.

Fiducias virksomhet er nedfelt i 6 paragrafer, som du kan lese her:

§1
Fiducia er et trivselstilbud utsprunget fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med livsledsager, til sammenkomster i logens  lokaler på dagtid, foruten fellesturer og reiser.

§2
Fiducia er åpent for uføre- som alderspensjonister. Medlemskap i Mariaordenen, eller andre lignende Ordener, kvalifiserer ikke alene til medlemskap.

§3
Den enkelte loge* bestemmer selv hvordan virksomheten internt skal organiseres.

§4
Brødre som er medlemmer kan medbringe nye livsledsagere.
Unntaksvis kan et medlem etter avtale invitere med en utenforstående på enkelte møter.

§5
Hvis det er ønskelig kan man avholde foredrag/underholdning med så vel interne som eksterne foredragsholdere.

§6
Det må ikke foredras over, eller diskuteres, frimureriske ritualer eller emner med direkte frimurerisk innhold, med mindre det er et lukket møte med kun brødre. Det skal ei heller forekomme politisk propaganda eller diskuteres religiøse og sosiale stridsspørsmål, slik det er nedfelt i Orderens lover.

* Fiducia Oslo er ikke underlagt en St. Johannesloge, men er under Landslogen.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden