Møtekalender for Harstad St. Andreas Broderforening 2021

Harstad St. Andreas Broderforening Nr. 502

Harstad St. Andreas Broderforening

Møtekalender for 2021

Møtested: Hvedingsgate 5, Harstad 2021 IV/V grad
Januar 20 
Mars 17 
Mai 19 
September 15 
Oktober 13 
Desember ø

Møtene begynner: kl. 18.30 Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 22.02.21, kl. 19:00: Studiemøte i IV/V grad
  • 12.04.21, kl. 19:00: Sudiemøte i VI grad
  • 15.11.21, kl. 19:00: Studiemøte i IV/V grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 41, 9481 HARSTAD E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Sekretær 91857000

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.