Møtekalender for Harstad St. Andreas Broderforening 2022

Harstad St. Andreas Broderforening Nr. 502

Harstad St. Andreas Broderforening

Møtekalender for 2022

Møtested: Hvedingsgate 5, Harstad 2022 IV/V grad
Februar K
Mars 23 H
Mai 11 
September 14 F
Oktober 12 
November 30 

Møtene begynner: kl. 18.30 Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 14.02.22, kl. 20:00: Studiemøte IV/V grad
  • 11.04.22, kl. 20:00: Studiemøte VI.grad
  • 14.11.22, kl. 20:00: Studiemøte IV/V.grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 41, 9481 HARSTAD E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90192225
Sekretær 90088316

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden