Møtekalender for Harstad St. Andreas Broderforening 2024

Harstad St. Andreas Broderforening Nr. 502

Harstad St. Andreas Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Hvedingsgate 5, Harstad 2024 IV/V grad
Januar 17 K
Mars 13 
Mai 15 B
September 13 
Oktober
November 29 øR

Møtene begynner: kl. 18.30 Julemøte kl. 18.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 41, 9481 HARSTAD E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90192225
Sekretær 91152006

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden