Fellesgaven

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen.
Gaven ble overrakt av Ordens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september under en markering i Stamhuset i Oslo.

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2021 blir gitt til Barnekreftforeningen. Gaven som er på 1 million kroner, er samlet inn av brødrene over hele landet. Overrekkelsen vil finne sted ved en senere anledning.

Den 24. juni i år sendte Den Norske Frimurerorden en to timers direktesending på Facebook og YouTube. Temaet for programmet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap. Blant gjestene var Mental Helse Ungdom. På slutten av sendingen ble det annonsert at Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til chat-prosjektet «En som lytter», i regi av Mental Helse Ungdom. Tirsdag den 8. september overakte Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen pengegaven.
 

En hilsen til Mental Helse Ungdom

I sin tale under utdelingen understreket Ordenens Administrator Frode Olsbø at vi lever i et land med et meget godt og velfungerende helsevesen hvor psykisk helse er et satsningsområde. Allikevel opplever mange store utfordringer i hverdagen. Alt fra ensomhet, sosiale og familiære utfordringer, arbeidsledighet, kronisk sykdom, tunge tanker, depresjon, angst, rus, selvmordstanker og mangel på gode fellesskap. Psykiske plager kan ofte være vanskelig å snakke om, det kan være vanskelig å oppdage. Dette er en utfordring Mental Helse Ungdom har satt fokus på. De arbeider for økt åpenhet om, og forebygging av psykiske plager rettet mot en stor og litt skjult gruppe i vårt samfunn, nemlig de unge. Det uttalte målet til Mental Helse Ungdom er at alle også unge i Norge skal ha best mulig psykisk helse.

Vi er meget imponert over det dere har fått til på kort tid. Dette er ett tilbud som det allerede har vist seg å være stort behov for. Best mulig psykisk helse mener vi er viktig. Dere viser alt dette i praksis og det er bakgrunnen for at dere ble vurdert som en verdig mottaker av ett bidrag på 1 million kroner fra Den Norske Frimurerorden.

Frode Olsbø takket også for at Mental Helse Ungdom stilte opp i TV-programmet til Den Norske Frimurerorden som ble sendt den 24. juni. Programmet er fortsatt tilgjengelig for alle, se nederst på denne siden.

– Vi er der, når ingen andre kan stille opp

Generalsekretær og medstifter Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen tok imot og takket for gaven på vegne av Mental Helse Ungdom. I sin tale fortalte han om Mental Helse Ungdoms lavterskeltilbud som er grunnlagt nettopp på de unges premisser.

Mange unge som utvikler psykiske helseproblemer, vil kanskje trekke seg unna venner og familie, og det kan være vanskelig å vite om et ungt menneske er deprimert eller bare går gjennom en vanskelig periode. Mental Helse Ungdom er der når andre kan ha vanskeligheter med å stille opp. Enten det er ved å snakke på telefonen, gi veiledning i samtaletjenesten, eller det er å kommunisere på chat.

Grunnen til at mange av tilbudene i Mental Helse Ungdom ikke finnes andre steder er ikke mangelen på vilje. Det er fordi noen ting aldri kan skapes av noen; for noen andre. Det må skapes i fellesskap. Når noen går fra mottaker til bidragsyter så skjer det noe magisk.

 

«En som lytter» – helsechat

Det er mange hjertevarmende ord å vise til fra chatten til Mental Helse Ungdom, «En som lytter». Mye takknemlighet og mange som forteller at de føler seg bedre etter å ha snakket med en av våre frivillige chatverter, sa Hanna Christin Lerfaldet, prosjektleder for «En som lytter».

«Takk for at dere finnes» oppsummerer likevel det aller viktigste. Chatten handler om nettopp det – å finnes. Å være der. Å være en som lytter, og et sted der man kan lufte tanker og snakke om det man synes er vanskelig.

Det finnes allerede mange gode chattjenester, som alle gjør en viktig jobb i å møte mennesker der ute som ønsker å snakke. Noen er rettet mot barn, noen mot voksne og andre dreier seg om spesifikk tematikk. Vi hadde et ønske om å ha en chat der man hverken blir behandlet som barn eller voksen. Et sted der unge i alderen 18-35 år kan ta kontakt, og hvor vår hovedoppgave er å møte dem der de er i livet. Uansett hvor voksen man føler seg. Dette har vi fått til, og chatten har nå vært åpen siden juli i år.

«Takk for at dere finnes» er skrevet av en mann i alderen 18-24 år. Noen ganger behøver man ikke mer for å forstå hvor mye chatten kan bety for de vi snakker med.

Temaer som kommer opp i samtalene på chat er ensomhet, depresjon, angst og selvmordstanker. For noen kan det handle om at man ønsker selskap. For noen kan det være et sted å få råd fra en utenforstående. Likefullt kan det være et sted å ikke få råd – men et sted å bli lyttet til. For andre kan en samtale på chat være første gangen de klarer å sette ord på hva som er vanskelig. Dette kan ha alt å si for å redde noens dag – og noens liv.

Antallet som tar sitt eget liv eller kommer inn i psykiatrien i aldersgruppen 18-35 år er svært høy. Antallet unge uføre i aldersgruppen er høyere enn noen gang. For mange kan det være utfordrende å snakke om psykisk uhelse med noen man har en relasjon til, noen man kjenner fra før. Det kan oppleves utfordrende å snakke fritt om hva man tenker på, i frykt for å gjøre andre bekymret eller i frykt for å bli misforstått. Da er det viktig at vi er der, som et medmenneske som kan snakke om disse tingene på brukernes premisser. Du forteller bare det du selv vil, og vi vet ikke hvem du er.

Kanskje kan en samtale med oss føre til at man ikke gruer seg like mye til å starte på studier. Kanskje kan det gjøre at man klarer å gå ut en tur. Kanskje det kan gi en etterlengtet følelse av å snakke med en som lytter. Uansett hva man har på hjertet, eller hva vi kan klare å finne ut av sammen, så oppsummeres viktigheten av chatten veldig enkelt i noen få ord fra en mann mellom 18 og 24 år som tok kontakt: «Takk for at dere finnes».

 

Etter utdelingen var det omvisning og lunsj for gjestene i Stamhuset i Oslo.

For mer informasjon om Mental Helse Ungdom, besøk:https://mentalhelseungdom.no/

Sendingen fra 24. juni 2020 finner du nedenfor.

Du kan også lese mer om tildelingen, organisasjonen Mental Helse Ungdom og prosjektet «En som lytter» i Frimurerbladet 03-2020.

 

Fakta om Mental Helse Ungdom

 • Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år.
 • Jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.
 • Verdier: Mot, Åpenhet og Likeverd.
 • MHUs mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.
 • Det viktigste virkemiddelet er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

 

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2019 blir gitt til Foreningen for barnepalliasjon, som tilskudd til å videreutvikle deres tilbud til alvorlig syke barn med kort forventet levetid.

Foreningen satte umåtelig stor pris på gaven og her bringer vi foreningens takk, som er publisert i ulike organer:

– Dypt takknemlig!

«I slutten av mai mottok Foreningen for barnepalliasjon en skikkelig gladmelding om at vi tildeles Frimurerlosjens fellesgave for 2019. Begrunnelsen fra Frimurerlosjen er at Foreningen for barnepalliasjon synes å være en seriøs og faglig sterk organisasjon, som arbeider for et formål som ikke er tilfredsstillende ivaretatt av andre instanser. Midlene er øremerket og skal gå til å kompetansebygging, både ved å bedre det eksisterende helsevesenets kompetanse på barnepalliasjon, og for å bygge opp et sterkt fagmiljø ved det fremtidige barnehospicet. Samt også til å lage en håndbok til pårørende.

Frimureriet har tradisjonelt hatt nødlidende barn som en spesiell målgruppe for sin velgjørenhetsvirksomhet, og ser på Foreningen for barnepalliasjon som en verdig videreføring av dette. Gaven har de siste årene vært på en million kroner, og skal overrekkes 2. november. Samtidig skal FFB markere 10 år som forening med en jubileumsmiddag der TV2-profil Solveig Kloppen blir konferansier. Dette blir en flott markering der flere spennende gjester vil være tilstede, og det blir både auksjon og musikk med Maria Arredondo og Torstein Sødal.

Norske barn som dør av alvorlig sykdom, er vårt største tabu Generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, er dypt takknemlig for denne gaven og sier at det er den største foreningen har mottatt noen gang.

– Vi jobber i et svært tabubelagt område. Våre medlemmer dør, og mange har svært sjeldne sykdommer og tilstander de ikke vil overleve. Vi jobber i et svært krevende område, og etiske hensyn går foran pengeinnsamling og kampanjer. Vi merker at dette er et tema mange ikke vil, eller ønsker å forholde seg til. Vi som forening kan verken love kur eller helbredelse for disse barna, men vi jobber knallhardt for å få barnepalliasjon som en integrert tjeneste i alle deler av helsesektoren.»

Foreningen for barnepalliasjon

Hva er palliasjon – og barnepalliasjon?

Verdens helseorganisasjon definerer palliasjon slik:

«Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg hverken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.»

Palliasjon i Norge er kjent fra virksomheten ved de forskjellige hospice-avdelinger, og enheter for lindrende behandling ved våre sykehus. Alle disse enhetene er innrettet for behandling av voksne pasienter. Ingen av dem har noe tilbud til de yngste pasientene. Alvorlig syke barn med kort forventet levetid representerer særlige utfordringer for alle involverte. Vi har pr. i dag ikke noen avdelinger i Norge for å ivareta disse barna og deres pårørende.

Foreningen for barnepalliasjon beskriver sin virksomhet slik:

«Foreningen for barnepalliasjon FFB er en nasjonal ressurs for helsepersonell som arbeider eller ønsker å arbeide med barnepalliasjon. Vi arbeider for at alvorlig, kronisk, syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien. Som organisasjon jobber vi kontinuerlig med informasjon, kunnskap og opplysningsarbeid og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helse¬personell. Vi arrangerer konferanser, kurs og fagdager i kommuner, ved universiteter og høyskoler. Vi kan også komme til dere og arrangere fagdager.»

 

Hva Foreningen for barnepalliasjon kan tilby

Foreningen for barnepalliasjon er et kompetansemiljø som har tilbud til helsepersonell, studenter og pårørende over hele landet, bl.a.:

 • Veiledning og rådgivning
 • Konsulenttjenester
 • Foredrag, fagdager
 • Prosjekter og kompetansehevende tiltak
 • Kurs, seminar og konferanser innen barnepalliasjon
 • Studieturer for helsepersonell med faglig innhold
 • Workshops for både helsepersonell og pårørende

 

Barnehospice i Kristiansand

Barnehospice

Et hospice er en institusjon som har spesialisert seg på å gi et tilbud til pasienter i livets sluttfase. Hospicefilosofien innebærer et helhetlig omsorgstilbud rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov av fysisk, psykisk, sosialt, åndelig og eksistensiell karakter.

Foreningen for barnepalliasjon har i ti år arbeidet for at Norge skal få sitt første barnehospice, et avlastende hjem utenom hjemmet med fokus på økt livskvalitet for familier der et barn har uhelbredelig sykdom med kort forventet levetid. Planen er å etablere et slikt tilbud i tilslutning til Sørlandet Sykehus i Kristiansand, som en del av Helsebyen Eg. Foreningen har inngått en intensjonsavtale med Kristiansand kommunes næringsselskap om å prosjektere, bygge og eie bygningen, og man har et begrunnet håp om at det skal bevilges midler til driften gjennom statsbudsjettet.

Norges første barnehospice kan stå ferdig i 2022. Det er tenkt som et integrert, nasjonalt kompetansesenter. Gjennom forskning, kompetanseutvikling, fagutvikling, nettverksutvikling og organisering av tjenesten, er formålet å bidra til at pasient og pårørende får et best mulig behandlings og omsorgstilbud, uavhengig av bosted.

Velgjørenhetsdirektoriet fant at dette formålet oppfyller alle de oppsatte kriteriene for Ordenens fellesgave. Foreningen for barnepalliasjon ønsker å anvende midlene til:

 • Kompetansebygging, både ved å bedre det eksisterende helsevesenets kompetanse på barnepalliasjon, og for å bygge opp et sterkt fagmiljø ved det fremtidige barnehospice.
 • Revisjon og nyutgivelse av foreningens veiledningshefte for foreldre og andre pårørende til alvorlig syke barn.

Foreningen for barnepalliasjon synes å være en seriøs og faglig sterk organisasjon, som arbeider for et viktig formål som ikke er tilfredsstillende ivaretatt av andre instanser.

Velgjørenhetsdirektoriet er særdeles tilfreds med at Ordenens Stormester fulgte vår anbefaling og besluttet å tildele fellesgaven til dette viktige formålet. Vi håper at brødrene igjen viser sin giverglede ved den øremerkede innsamlingen til høsten. Fellesgaven skal overrekkes ved en seremoni i Kristiansand i november.

Les mer om Foreningen for barnepalliasjon

Vi har mottatt dette brevet fra Sykehusklovnene: Da Sykehusklovnene fikk beskjeden om at Frimurerordenen hadde valgt Sykehusklovnene som mottaker av Fellesgaven 2018, stod jubelen i taket på Sykehusklovnenes kontor på Sentralen, og av flere grunner. For det første var det en fantastisk sum penger! For det andre ga det oss muligheten til å satse målrettet på et såkalt prosedyre prosjekt som betyr å bistå helsepersonell i den medisinske behandlingen slik at den går lettere og bedre for pasientene.

14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i gammel tid, da barn som ikke hadde noen voksen person til å forsørge og beskytte seg, kunne gå en særdeles utfordrende fremtid i møte», sa Bjørn O. Bergholtz.

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta Frimurerlogens fellesgave i 2016.

Må si vi er glade for å kunne vise dere at vi har fått mye ut av pengene.

Ordenens fellesgave på 1.000.000,-, ble for 2017 overrakt foreningen For Fangers Pårørende i en høytidlig seremoni i Stamhuset 12. desember.

Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz holdt talen under i anledning overrekkelsen:

Velkommen til Den Norske Frimurerordens Stamhus og til utdeling av Fellesgaven for 2016.

DNFO er en selvstendig orden som på kristen grunn arbeider for menneskets forbedring og foredling. Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet

I alle logemøter samles det inn penger til humanitære formål. En del av disse innsamlede midlene formidler vi hvert år i form av en felles gave.

Landsgruppen av helsesøstre NSF ble valgt i år, og vi er glade for å ønske dere som representerer denne uegennyttige og ideelle organisasjonen velkomne til denne sammenkomsten. Vi er hvert år opptatt av å finne et formål som er båret av verdier som vi kjenner slektskap med og gjerne vil støtte. Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år.

Det er en stor glede for meg å overrekke Fellesgaven 2016 på 1 million kroner til Landsgruppen av helsesøstre NSF. Vi ønsker dere lykke til i det viktige arbeidet dere står midt oppe i.

Det er alltid med glede og stolthet vi ønsker velkommen til dette prektige huset som kalles Den Norske Frimurerordens Stamhus. Huset ble bygget i 1894, men det hadde da allerede vært frimurerisk virksomhet i Norge i nesten 150 år. Fra den spede begynnelse i 1749 på Ladegaardsøen, i den nåværende Kongsgården, har frimureriet i Norge utviklet seg slik at vi nå har ca. 16 000 medlemmer fordelt på 94 loger og et antall mindre enheter over hele landet.

La meg si litt om hva vi holder på med her i huset.
Sammenfattet i få ord kan man si at det arbeid som utføres i våre loger handler om personlig utvikling på et kristent grunnlag. Efterhvert som man forfremmes opp gjennom gradene, gir frimureriets ritualer den enkelte broder anledning til å reflektere over sitt forhold til seg selv, til sine medmennesker og til sin Gud.