Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet

Frimurerbladet er tidsskrift for Den Norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i året. Mottakere er alle medlemmer av Ordenen, og det inneholder stoff fra hele landet. Bladet er Ordenens viktigste kommunikasjonskanal mot Ordenens medlemmer.

Frimurerbladet utgis under redaktørplakaten, og redaktøren har full redaksjonell frihet. Redaktøren er utnevnt av Ordenens Stormester.

Dagens redaktør har varslet sin avgang til nyttår, og Informasjonsdirektoriet har startet arbeidet med å finne en ny redaktør.

Den nye redaktøren bør ha mulighet til å reise over hele landet, men vi tror en base på Østlandsområdet er en fordel for å holde hyppig kontakt med Ordenens ledelse i Stamhuset. Erfaring fra dags- eller fagpresse, og en glede i å produsere eget stoff er en stor fordel. Frimurerbladet inneholder mye bilder, så fotografisk kunnskap er en fordel.

Redaktøren vil kommunisere med mange brødre på tvers av loger og geografi, og evne til å knytte kontakt med brødre er avgjørende.

Informasjonsdirektoriet ønsker å etablere et redaksjonsråd for å kunne fordele og gjenbruke stoff på tvers av ulike kanaler, til støtte for redaktørene i Ordenen.

Kunnskap om Ordenens oppbygning og struktur er en fordel, det samme gjelder embedsmannserfaring.

Redaktøren er ulønnet, men utgifter dekkes etter avtale.

Dersom dette er av interesse, ta kontakt med Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven på  eller telefon 413 12 300.

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære. 

https://issuu.com/frimurer/docs/dnfo_infobrosjyre_2017_ferdig 

Den Norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro for å bli medlem av Ordenen. Vi har beskrevet hva som legges i dette i en egen brosjyre som du finner her: https://issuu.com/frimurer/docs/dnfo_paa_kristen_grunn_ferdig 

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i anledning av jubileet til den Norske Store Landsloge. Informasjonsdirektoriet hadde tatt initiativ til å produsere en faksimileutgave av boken fra 1723.

Det er den første frimureriske boken vi kjenner, og den utgis i begrenset opplag til jubileet. Utgaven er unik og vil interessere boksamlere og frimurere i alle grader. Den er også en flott gavebok.

Pris: Kr. 500,– (fritt tilsendt)

Har du sett den nye funksjonen for å merke loger som favoritter på frimurer.no? Når du merker loger som favoritter (klikk på stjernen på møtekalendersiden), så dukker møter og nyheter fra disse logene opp i høyre kolonne på nettsidene.

Nå kan du også sette opp din egen startside som gir deg rask oversikt over kommende møter i dine favorittloger. Merk loger som favoritter og gå til denne siden: http://www.frimurer.no/mineloger

Under_Stjernehimmelen2aNå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.
Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller du ekstra eksemplarer får du disse for 250,- per bok.

Informasjonsdirektoriet består av følgende medlemmer:

Ordførende i Direktoriet: Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven
Viseordførende i Direktoriet: Storarkitekt Ole Rikard Høisæther
Sekretær i Direktoriet: Bjarne Lysholm Gram
Pressesjef/pressetalsmann: Helge Qvigstad
Redaktør av Frimurerbladet: Freddie Øvergaard
Redaksjonsekretær Frimurerbladet: Knut A. Nadheim
Redaktør av www.frimurer.no: Arne Lie jr.
Webmaster: Kristoffer Sandven

Boken ble lansert på Ordenens Store Høytid den 20. mars 2013. Bestill boken og sikre deg et eksemplar nå! (Opplaget er begrenset, og den selges kun gjennom Ordenen).

88597_logebygg_i_norge-omslag

Her kan du laste ned en faksimile av artikkelen og intervjuet med Designansvarlig i Den Norske Frimurerorden, Petter T. Moshus, som Frimurerbladet brakte i nummer 3-2010.

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med huset. Derfor vil vi  tilby brødre fra hele landet muligheten for et besøk i Stamhuset, gjerne sammen med familie og venner.