Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet

Onsdag 24. juni sendte Den Norske Frimurerorden en 2 timers direktesending, der temaet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap.

Gjester var blant andre Mental Helse Ungdom, representert ved innsamlingsleder Line Toft, og lokallagsleder i Kongsberg, Øystein Sivertsen. På slutten av sendingen ble det annonsert at Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til chat-prosjektet "En som lytter", i regi av Mental Helse Ungdom:

«I samsvar med anbefaling fra Den Norske Frimurerordens Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet å tildele organisasjonen Mental Helse Ungdom NOK 1 000 000.
Midlene skal i sin helhet gå til realisering av prosjektet med etablering og drift av de to planlagte "En som lytter" teamkontor.
De nærmere vilkår for tildelingen, herunder mottagerens plikt til uoppfordret å gi regelmessig skriftlig tilbakemelding om prosjektets progresjon, vil bli presisert i et eget brev som Ordenens Stormester overleverer Mental Helse Ungdom forbindelse med første delutbetaling av det tildelte beløp.»

Programledere: Loni Bjerkholt-Pedersen og Henrik Årdal.

Sendingen kan du se neders på denne siden.

GJESTER I STUDIO
Line Toft, Øystein Sivertsen, Ingar Samset og Frode Olsbø.

Produksjon og etterarbeid: Kristoffer Sandven
Produksjonsassistent: Øystein Rabbe

TAKK
Dronefilm til avslutningssekvensen fra: Thomas Svenkesen, Einar Bjørgo, Peter von Tangen-Jordan, Espen Sæther Alm, Frank-Håvard Storvik og Kristoffer Sandven

Takk til Trondhjems Provincialloge ved Rune Haglund og Svein Duvsete.
Takk til alle som stilte opp for å lage musikkinnslag.

MUSIKKINNSLAG FRA TRONDHEIM PROVINCIALLOGE

«God natt» (skrevet ifm Korona)
Torstein Siegel – piano/melodi/tekst
Ingvill Siegel – sang

«I left my heart in San Francisco» (Cory/Cross)
Espen Ibenfeldt – sang
Arild Bekkadal – saxofon
Alf Solem – trommer
Torstein Siegel – piano

«Nessun Dorma» (Puccini)
Are Hembre – sang
Trond Hustad – piano

«That's what friends are for» (Bacharach/Sager)
Øivind Netland – orgel
Håvard Netland – piano
Asgeir Netland – trommer
Torstein Siegel – bass
Ingvill Siegel – sang

MUSIKKINNSLAG FRA ST. JOHANNESLOGEN ST. OLAUS T.D. TRE SØILER
«Til Ungdommen» (Grieg/Mortensen)
Rein Alexander – sang
Petter Anthon Næss – flygel

AVSLUTNINGSEKVENS
Frimurernes Sangforening i Oslo og Sarpsborg, dirigent Leif K. Stemre.

ORGELMUSIKK
«The Heavens Declare» (Bennedetto Marcello). Organist Vegar Sandholt.

Arr.: Den Norske Frimurerorden.

Produsert av Informasjonsdirektoriet i Den Norske Frimurerorden.

Studiosekvensene er spilt inn i Kolonihaven Studio, Oslo.
For mer informasjon om Mental Helse Ungdom, besøk: https://mentalhelseungdom.no/

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære. 

Les informasjonsbrosjyren på nett 

På kristen grunn

Den Norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro for å bli medlem av Ordenen. Vi har beskrevet hva som legges i dette i en egen brosjyre som du finner her:

På kristen grunn (PDF som leses på nett) 

Billedarkivet skal arkivere og forvalte alt billedmateriale som er Ordenens eiendom. Billedarkivet er basert på en digital lagringsform og skal inneholde bilder, fotografier etc. Vi har i dag et eget register for alle landets loger hvor vi samler de bilder vi evt. vil få inn. Dette vil bidra til at man vil kunne finne bilder o. l. på en sentral databank eller på Mikromarc 3 som er Ordenens biblioteksystem.

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i anledning av jubileet til den Norske Store Landsloge. Informasjonsdirektoriet hadde tatt initiativ til å produsere en faksimileutgave av boken fra 1723.

Det er den første frimureriske boken vi kjenner, og den utgis i begrenset opplag til jubileet. Utgaven er unik og vil interessere boksamlere og frimurere i alle grader. Den er også en flott gavebok.

Pris: Kr. 500,– (fritt tilsendt)

Har du sett den nye funksjonen for å merke loger som favoritter på frimurer.no? Når du merker loger som favoritter (klikk på stjernen på møtekalendersiden), så dukker møter og nyheter fra disse logene opp i høyre kolonne på nettsidene.

Nå kan du også sette opp din egen startside som gir deg rask oversikt over kommende møter i dine favorittloger. Merk loger som favoritter og gå til denne siden: http://www.frimurer.no/mineloger

Under_Stjernehimmelen2aNå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.
Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller du ekstra eksemplarer får du disse for 250,- per bok.

Informasjonsdirektoriet består av følgende medlemmer:

Ordførende i Direktoriet: Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven
Viseordførende i Direktoriet: Storarkitekt Arne Lie jr.
Sekretær i Direktoriet: Gorm P. Fossum
Redaktør av Frimurerbladet: Freddie Øvergaard
Redaktør av www.frimurer.no: Øivind Brede Benjaminsen
Webmaster: Kristoffer Sandven

Boken ble lansert på Ordenens Store Høytid den 20. mars 2013. Bestill boken og sikre deg et eksemplar nå! (Opplaget er begrenset, og den selges kun gjennom Ordenen).

88597_logebygg_i_norge-omslag

Her kan du laste ned en faksimile av artikkelen og intervjuet med Designansvarlig i Den Norske Frimurerorden, Petter T. Moshus, som Frimurerbladet brakte i nummer 3-2010.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden