Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære. 

Les informasjonsbrosjyren på nett 

På kristen grunn

Den Norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro for å bli medlem av Ordenen. Vi har beskrevet hva som legges i dette i en egen brosjyre som du finner her:

På kristen grunn (PDF som leses på nett) 

Billedarkivet skal arkivere og forvalte alt billedmateriale som er Ordenens eiendom. Billedarkivet er basert på en digital lagringsform og skal inneholde bilder, fotografier etc. Vi har i dag et eget register for alle landets loger hvor vi samler de bilder vi evt. vil få inn. Dette vil bidra til at man vil kunne finne bilder o. l. på en sentral databank eller på Mikromarc 3 som er Ordenens biblioteksystem.

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i anledning av jubileet til den Norske Store Landsloge. Informasjonsdirektoriet hadde tatt initiativ til å produsere en faksimileutgave av boken fra 1723.

Det er den første frimureriske boken vi kjenner, og den utgis i begrenset opplag til jubileet. Utgaven er unik og vil interessere boksamlere og frimurere i alle grader. Den er også en flott gavebok.

Pris: Kr. 500,– (fritt tilsendt)

Har du sett den nye funksjonen for å merke loger som favoritter på frimurer.no? Når du merker loger som favoritter (klikk på stjernen på møtekalendersiden), så dukker møter og nyheter fra disse logene opp i høyre kolonne på nettsidene.

Nå kan du også sette opp din egen startside som gir deg rask oversikt over kommende møter i dine favorittloger. Merk loger som favoritter og gå til denne siden: http://www.frimurer.no/mineloger

Under_Stjernehimmelen2aNå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.
Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller du ekstra eksemplarer får du disse for 250,- per bok.

Informasjonsdirektoriet består av følgende medlemmer:

Ordførende i Direktoriet: Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven
Viseordførende i Direktoriet: Storarkitekt Arne Lie jr.
Sekretær i Direktoriet: Bjarne Lysholm Gram
Redaktør av Frimurerbladet: Freddie Øvergaard
Redaktør av www.frimurer.no: Arne Lie jr.
Webmaster: Kristoffer Sandven

Boken ble lansert på Ordenens Store Høytid den 20. mars 2013. Bestill boken og sikre deg et eksemplar nå! (Opplaget er begrenset, og den selges kun gjennom Ordenen).

88597_logebygg_i_norge-omslag

Her kan du laste ned en faksimile av artikkelen og intervjuet med Designansvarlig i Den Norske Frimurerorden, Petter T. Moshus, som Frimurerbladet brakte i nummer 3-2010.

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med huset. Derfor vil vi  tilby brødre fra hele landet muligheten for et besøk i Stamhuset, gjerne sammen med familie og venner.