Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet arrangerer et seminar for alle redaktører i lokale blader og lokale webredaktører 1. mars kl 1100-1700. Formålet med seminaret er å gi kunnskap om redaktørrollen, hva vi bør skrive om og hvordan vi kan øke inntektene av de lokale bladene. Et godt kvalitativt blad er med på å knytte kontakt mellom logene og brødrene, og seminaret vil kunne bidra til at redaktørene får påfyll i dette arbeidet. Det har vært etterspørsel etter et slikt seminar, og vi ønsker at dette skal bli en lærerik dag med mulighet til å knytte kontakt med andre redaktører til felles nytte.

Seminaret er gratis, men hver enkelt loge/broderforening må selv dekke sine reisekostnader. Påmeldingsfrist er 1. februar 2020. Påmelding sendes på e-post til .

Detaljert utkast til program er sendt til de enkelte logene. 

Er du interessert i å vite mer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden? Ordenen arrangerer felles informasjonsmøte for alle logene i Ordenens Stamhus i Oslo, lørdag 29. februar kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for deg som vurderer medlemsskap hos oss, og det er en fordel om du har med deg en eventuell livsledsager.

Møtet vil vare ca. 2,5 - 3 timer og inneholder blant annet:

  • Foredrag om frimureriet 
  • Ung broder – om å være en ung mann i frimurerlogen.
  • Gift med en frimurer – hva vil det si at min mann er frimurer?
  • Frimureri og habilitet 
  • Kritikk mot frimureriet gjennom årene 
  • Det svenske system og kristendom 
  • Spørsmålsrunde
  • Det vil bli musikalsk underholdning og enkel servering i pausen.

Det vil også bli anledning til å se seg omkring i lokalene i Stamhusets 2. etasje, og vi stiller med brødre som kan svare på spørsmål.

Vi ber om påmelding med navn på deg, og de du tar med deg senest 24/2-20. Klikk på knappen under for å komme til påmeldingsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er obligatorisk. 

Påmeldingsskjema

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære. 

Les informasjonsbrosjyren på nett 

På kristen grunn

Den Norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro for å bli medlem av Ordenen. Vi har beskrevet hva som legges i dette i en egen brosjyre som du finner her:

På kristen grunn (PDF som leses på nett) 

Billedarkivet skal arkivere og forvalte alt billedmateriale som er Ordenens eiendom. Billedarkivet er basert på en digital lagringsform og skal inneholde bilder, fotografier etc. Vi har i dag et eget register for alle landets loger hvor vi samler de bilder vi evt. vil få inn. Dette vil bidra til at man vil kunne finne bilder o. l. på en sentral databank eller på Mikromarc 3 som er Ordenens biblioteksystem.

24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i anledning av jubileet til den Norske Store Landsloge. Informasjonsdirektoriet hadde tatt initiativ til å produsere en faksimileutgave av boken fra 1723.

Det er den første frimureriske boken vi kjenner, og den utgis i begrenset opplag til jubileet. Utgaven er unik og vil interessere boksamlere og frimurere i alle grader. Den er også en flott gavebok.

Pris: Kr. 500,– (fritt tilsendt)

Har du sett den nye funksjonen for å merke loger som favoritter på frimurer.no? Når du merker loger som favoritter (klikk på stjernen på møtekalendersiden), så dukker møter og nyheter fra disse logene opp i høyre kolonne på nettsidene.

Nå kan du også sette opp din egen startside som gir deg rask oversikt over kommende møter i dine favorittloger. Merk loger som favoritter og gå til denne siden: http://www.frimurer.no/mineloger

Under_Stjernehimmelen2aNå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.
Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller du ekstra eksemplarer får du disse for 250,- per bok.

Informasjonsdirektoriet består av følgende medlemmer:

Ordførende i Direktoriet: Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven
Viseordførende i Direktoriet: Storarkitekt Arne Lie jr.
Sekretær i Direktoriet: Bjarne Lysholm Gram
Redaktør av Frimurerbladet: Freddie Øvergaard
Redaktør av www.frimurer.no: Arne Lie jr.
Webmaster: Kristoffer Sandven

Boken ble lansert på Ordenens Store Høytid den 20. mars 2013. Bestill boken og sikre deg et eksemplar nå! (Opplaget er begrenset, og den selges kun gjennom Ordenen).

88597_logebygg_i_norge-omslag

Her kan du laste ned en faksimile av artikkelen og intervjuet med Designansvarlig i Den Norske Frimurerorden, Petter T. Moshus, som Frimurerbladet brakte i nummer 3-2010.

Side 1 av 2