Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Tirsdag 25. april viderefører vi tradisjonen med å besøke St. Mikael til det Gamle Gilde på Voss. St. Mikael var jo tidligere deputasjonsloge under Oscar, så det er viktig at vi prøver å opprettholde de båndene vi har til logen der oppe.

Det har i mange år vært en tradisjon å arrangere Oscarfest med ledsagere i Oscar t.d.s. Bjerge. Vi opprettholder denne gode og meget populære tradisjon også i år. Oscarfesten er en flott anledning for yngre og eldre brødre og bli enda bedre kjent med hverandre og ikke minst at våre ledsagere kan knytte gode bekjentskaper. Sett av tiden og gled deg til en fantastisk hyggelig aften. Vår tidligere ordførende mester  Kåre Offerdal vil være kveldens toastmaster. Vi møtes kl. 1900 til en aperitif. Deretter inntar vi spisesalen og blir servert en 3 retters meny bestående av.....

Les mer i vedlegget!

 

Ordførende Mester minner om:

Torsdag 7. april er det igjen tid for at vi, Oscar-brødre, besøker våre brødre i Carl. Jeg håper å se nettopp DEG i logen førstkommende torsdag, og kan med bakgrunn i mange års erfaring love deg en riktig trivelig aften blant gode venner! Dette er samtidig en gylden anledning til å stifte nye bekjentskap og vennskap.

Vel møtt!

Broderlig hilsen Pål - Ordførende Mester

Søndag 7. februar 2016 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen.

Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt. Ledsagere er hjertelig velkommen. Møtet er for øvrig åpent for alle brødre med ledsagere. Informasjonsmøtet kan også være en anledning for de av brødrene som ønsker å gi sin ektefelle/partner litt ekstra påfyll og informasjon om frimureriet. Dette med tanke på eventuell ny og oppdatert informasjon som Ordenen ønsker at flest mulig skal få ta del i.

Richard Kristensen er fra logeåret 2016 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Richard har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i sitt nye embede. Kontaktinfo til sekretariatet finner du under Oscars kalender.

Det er giverglede og god stemning ved julegrytene i Bergen. Logefellesskapets brødre i Bergen trosser vær og føreforhold og holder vakt ved Frelsesarméens julegryter. Tilbakemeldingen fra vaktene går ut på at det legges sedler og sendes SMSer. Det siste genererer kr 100,- pr sendte SMS! Nå er innspurten i gang - vi har bare et par vakter er udekket de to siste dagene. 

Da er vi godt i gang med grytevaktene. Innspurten er i gang. Responsen har vært god, bare noen få vakter står ubemannet. Disse klarer vi å dekke inn!

Vi står grytevakt utenfor Galleriet og Kløverhuset mellom kl 16 og 20. Første dag er tirsdag 1. desember, mens siste dag vil bli tirsdag 22. desember.

Interesserte kan fortsatt melde seg til . Hjemmesiden her, vil inneholde til en hver tid oppdatert vaktliste.  

Se vedlegg - info om vaktene samt oversikt over vakter - hvem, hva, hvor, når! (P.S.: dere kan ikke skrive inn i vaktlisten. Den blir fortløpende oppdatert). Dersom dere mener noe er feil lagt inn, meld fra til undertegnede på nevnte e-post.  

 

Informasjon om grytevakt for Frelsesarmeen 2015: Se under siden til Bergens Provincialloge: http://frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Søndag 27. september 2015 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen.
Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt. Ledsagere er hjertelig velkommen. Møtet er for øvrig åpent for alle brødre med ledsagere.
Informasjonsmøtet kan også være en anledning for de av brødrene som ønsker å gi sin ektefelle/partner litt ekstra påfyll og informasjon om frimureriet. Dette med tanke på eventuell ny og oppdatert informasjon som Ordenen ønsker at flest mulig skal få ta del i.

Mandag 28. september får vi besøk av St Johanneslogen på Voss, St Mikael til det gamle Gilde.

Side 1 av 2