Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Mandag 20. mars ble Olav Kvinge tildelt St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges honnørtegn.

På Oscar til de syv Bjerges Høytidsdag ble vår loges tidligere Ordførende Mester Kåre Offerdal tildelt Oscar til de syv Bjerges Honnørtegn av Ordførende Mester Øyvind Hauge.
Overrasket og rørt mottak han logens hedersbevisning med stor takk. 
Kåre har med sine 35 års virke i Logen, alltid vært og er en samlende faktor. Med sitt lune humør og stillfarende fremtreden, eksemplifiserer han hvordan en sann og god broder utøver «Den kongelige Kunst". Alltid med lun humor, latteren på lur  og med  glimt i øyet.
Broder Kåre har i alle år hatt og har en spesiell plass hver gang Oscar til de syv Bjerge feirer og inviterer til sosialt samvær.
Som konferansier og tilrettelegger har han  vært mye benyttet utenfor logesammenheng.
Vi gratulerer!

Etter "pandemitørke" var det endelig klart for en tur til deputasjonsloge i Sunnfjord. Motorsyklene var stelt og klargjort, mens andre fant plass i biler.

I møtet i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge den 2. mai ble Nils Tore Lund tildelt logens honnørtegn av avtroppende Ordførende Mester Hjalmar Olseth.
Stig Wernø Holter ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje av Ordenens Stormester.

Vi gratulerer!

Oscar til de syv Bjerge valgte mandag 4. april 2022 Øyvind Magnus Hauge til ny Ordførende Mester.
Broder Øyvind kommer fra embedet som Deputert Mester og overtar etter Hjalmar Olseth. Han vil bli installert mandag 2. mai.
Vi gratulerer broder Øyvind med valget!

Oscar til de syv Bjerges honnørtegn ble tildelt Vegard Botnen på logens høytidsdag mandag 21. februar. 

Logemøter kan nå avholdes uten begrensninger, dette gjelder også all annen logeaktivitet.

Regjeringen har nå fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00. Logene kan derfor gjenåpne uten begrensninger. Dette betyr at Oscar sitt møte mandag 14. februar blir et VANLIG LOGEMØTE!

Alle brødrene oppfordres til å følge de generelle rådene som er gitt til befolkningen:

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Følg koronavaksinasjonsprogrammet
  • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.
  • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer.
  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre.

Vel møtt til møte i III grad 14. februar!

Oscar til de syv Bjerge har til hensikt å avholde småskala/"mini" informasjonsmøter. Det planlegges å gjennomføre slike møter en gang pr måned, i utgangspunktet midten av måneden. Første møte blir

onsdag 16. oktober kl 1845. Sted: I den lille salongen i logen, innenfor garderoben. NB! mrk klokkeslett!  

Neste møter blir medio november og medio desember. 

Nødvendig med påmelding. E-post til Deputert Mester - Olav Kvinge

Følg med på siden her - oppdateres med nye datoer!

Det blir Oscarfest lørdag 26. oktober!

Det har i mange år vært en tradisjon å arrangere Oscarfest med ledsagere i Oscar t.d.s. Bjerge. Vi opprettholder denne gode og meget populære tradisjon også i år. Oscarfesten er en flott anledning for yngre og eldre brødre til å bli enda bedre kjent med hverandre og ikke minst at våre ledsagere kan knytte gode bekjentskaper. Sett av tiden og gled deg til en fantastisk hyggelig aften. Mer informasjon følger her samt at invitasjon til hver enkelt broder sendes på e-post!

Årets siste møte i Oscar t.d.s.Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord avholdes fredag 24. mai, et møte i lærlingegraden.

Tradisjonen tro vil også MC-gruppen i år arrangert tur til Sunnfjord. Vi møtes utenfor logen I Bergen fredag, senest kl. 12.30 Ankomst Førde ca. 16.30

Årets tur utvides. Lørdagen går turen videre for de som ønsker det fra Førde til Selja med mål å besøke Selja Kloster.  Selja kloster skal ha en unik historie, og Per Hannevold vil dele sine kunnskaper om stedet med oss. Overnatting fra lørdag til søndag i nærheten av Selja sentrum.  

Grunnet reservasjon for overnatting både i Førde og Selja ber vi om snarlig påmelding  fra de brødre som ønsker å være med. Vennligst oppgi om du skal være med på hele turen eller kun til Førde.     

Ta sykkelen frem etter vinterdvalen og bli med til Førde , med videre tur om lørdagen. 

Ta kontakt med Per Hannevold mob. 97733611, Trond-Harald Alvær mob.924 87 603 eller Frode Ellingsen, mob. 932 32604 dersom du ønsker flere opplysninger. 

EKTEFELLE ER VELKOMNE TIL Å VÆRE MED.

Vi trenger også følgebiler til bagasje. 

Side 1 av 2

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden