Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. I desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor.  

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet fra 1. des og ved Festplassen fra 29. nov.  Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul. 

Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter. Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. Ønsker imidlertid at dere er mest mulig fleksible, men melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan. Jeg fører ellers opp der det er ledig!

Vi prioriterer å fylle vaktene ved Galleriet først!

Interesserte kan melde seg til Olav Kvinge ved å benytte denne e-post-adressen: 

For å lette kommunikasjon vaktene imellom, bytter, forfall, mm, ber vi om at de som melder seg også informerer om sitt mobiltelefonnummer.

Hjemmesiden til BP, vil etter hvert inneholde til en hver tid oppdatert vaktliste. Kommer tilbake til saken og med mer info fortløpende, herunder oppdaterte vaktlister.

Ingar Johan Pettersen nedla sitt jordiske verktøy fredag 27. juli. Broder Ingar var født 6. oktober 1925 og ble tatt opp som lærling 22. mars 1971. Han ble tildelt Oscar til de syv Bjerges honnørtegn 17. januar 2000.

Broder Ingar huskes spesielt for sin innsats i Fiducia der han i mange år var leder, et lederskap han skjøttet med stor innsats, inkluderende væremåte og hjertelighet. Hans betydelige innsats for eldre brødre og brødres enker gjennom sitt virke var bl.a begrunnelse for tildeling av honnørtegnet.

Ingar bisettes fra Møllendal kapell tirsdag 7. august kl 1230.

Oscar til de syv Bjerge fikk storfint besøk på logens siste møte i vårsemesteret. Ordenens Stormester, Tore Evensen, med følge besøkte logen. I følget var også Provincialmester Egil Herman Sjursen. Stormesteren var som vanlig i godt humør og gav uttrykk for stor tilfredshet for hvordan Oscar gjennomfører møtene. Ca 150 fremmøtte brødre fikk ta del i denne begivenheten.

Grytevakter for Frelsesarméen 2017 

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. Fra 1. desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Oppdatert vaktliste nederst i dette innlegget.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor. 

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet og ved Kløverhuset/Festplassen (fra og med 7. des er det ikke vakter ved Kløverhuset men på Festplassen). Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.

Tirsdag 25. april viderefører vi tradisjonen med å besøke St. Mikael til det Gamle Gilde på Voss. St. Mikael var jo tidligere deputasjonsloge under Oscar, så det er viktig at vi prøver å opprettholde de båndene vi har til logen der oppe.

Det skal gjennomføres fire temamøter våren 2017 i samarbeid med Carl.

Temamøtene er åpent for alle brødre med den graden temamøtet er ment for. Brødre med høyere grader er selvsagt også inviterte!

Oscars kontaktperson er Erik Evjen: tlf 926 96 209.

18.01: I grad

01.02: II grad

15.03: I grad

29.03: III grad

20.09: i grad

08.11: i grad

22.11: iii grad

 

VEL MØTT!

Det har i mange år vært en tradisjon å arrangere Oscarfest med ledsagere i Oscar t.d.s. Bjerge. Vi opprettholder denne gode og meget populære tradisjon også i år. Oscarfesten er en flott anledning for yngre og eldre brødre og bli enda bedre kjent med hverandre og ikke minst at våre ledsagere kan knytte gode bekjentskaper. Sett av tiden og gled deg til en fantastisk hyggelig aften. Vår tidligere ordførende mester  Kåre Offerdal vil være kveldens toastmaster. Vi møtes kl. 1900 til en aperitif. Deretter inntar vi spisesalen og blir servert en 3 retters meny bestående av.....

Les mer i vedlegget!

 

Ordførende Mester minner om:

Torsdag 7. april er det igjen tid for at vi, Oscar-brødre, besøker våre brødre i Carl. Jeg håper å se nettopp DEG i logen førstkommende torsdag, og kan med bakgrunn i mange års erfaring love deg en riktig trivelig aften blant gode venner! Dette er samtidig en gylden anledning til å stifte nye bekjentskap og vennskap.

Vel møtt!

Broderlig hilsen Pål - Ordførende Mester

Søndag 7. februar 2016 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen.

Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt. Ledsagere er hjertelig velkommen. Møtet er for øvrig åpent for alle brødre med ledsagere. Informasjonsmøtet kan også være en anledning for de av brødrene som ønsker å gi sin ektefelle/partner litt ekstra påfyll og informasjon om frimureriet. Dette med tanke på eventuell ny og oppdatert informasjon som Ordenen ønsker at flest mulig skal få ta del i.

Richard Kristensen er fra logeåret 2016 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Richard har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i sitt nye embede. Kontaktinfo til sekretariatet finner du under Oscars kalender.

Side 1 av 2