Ritualer og symboler

Ritualer og symboler
   
|| || Foto: ||

Frimureriets omfattende bruk av tegn og symboler er helt unik. Et maleri kan selv etter lang tids betraktning overraske med nye opplevelser og inntrykk.

Et symbol kan si mer enn tusen ord

På samme måte anvender det frimureriske læresystem sine tegn, symboler, sinnbilder og ritualer for å fange og holde fast ved brødrenes oppmerksomhet. Frimureriet indoktrinerer ikke brødrene en bestemt lære. Hver enkelt står fritt i sin egen tolkning av symboler og ritualer, hvilket betegnelsen «fri-murer» er med på å understreke.

Du kan lese mer i artikkelen Hva er et symbol?

Et medlemskap for livet – en lære for livet

Frimureriet er så omfattende at det ikke kan tilegnes på én gang. Den enkelte frimurerbroder må derfor trinn for trinn leve seg inn i den frimureriske lære. Den er så rik og taler så sterkt til den enkelte frimurerbroder, at den er tilstrekkelig til å beskjeftige ham resten av livet. Dette er grunnen til frimureriets oppbygning i 10 grader og kan betraktes som en trinnvis utviklingsprosess.

 

Slik blir du medlem

Sist redigert lørdag, 11 februar 2017 01:52

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden