TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Åpent informasjonsmøte på Lillehammer 15. august kl 1830

|||

Kunne du tenke deg å bli frimurer? Åpent informasjonsmøte om frimureriet i Lillehammer

Her vil du få relevant informasjon om hva det vil si å være frimurer. Ta gjerne med livsledsager.

Logens dører er alltid åpen for nye brødre.

Vi er en blanding av unge voksne og godt voksne logebrødre som lever moderne liv med hektiske hverdager med jobb og familie. Samtidig setter vi pris på stunder med noe stilfullt og høytidelig, som knytter oss til historien og livets store spørsmål. Vi treffes på faste datoer gjennom året, men uten møteplikt. Vi har også arrangementer som åpner dørene for familie og…

Les mer

Ledig stilling som redaktør av Frimurerbladet

|||

Frimurerbladet er tidsskrift for Den Norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i året. Mottakere er alle medlemmer av Ordenen, og det inneholder stoff fra hele landet. Bladet er Ordenens viktigste kommunikasjonskanal mot Ordenens medlemmer. Frimurerbladet utgis under redaktørplakaten, og redaktøren har full redaksjonell frihet. Redaktøren er utnevnt av Ordenens Stormester. Dagens redaktør har varslet sin avgang til nyttår, og Informasjonsdirektoriet har startet arbeidet med å finne en ny redaktør. Den nye redaktøren bør ha mulighet til å reise over hele landet, men vi tror en base på…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Informasjonsdirektoriet
Fakta om frimureriet
||

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og refleksjon.

Les mer

Inspirerende Stormester i Ultima Thule

Stormesteren her flankert av StorCM til venstre og tidligere OM i Ultima Thule Odd Torkildsen til høyre, som forøvrig også var kaptein for anledningen, følger interessert med på fuglelivet når vi i sakte marsjfart passerte Håja.|||

St Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest avholdt sitt siste møte i vårsemesteret mandag 28. mai. Stormesteren med følge og Deputert Provincialmester fra Tromsø Provincialloge deltok sammen med brødre fra Tromsø, Alta, Skjervøy og Hammerfest – totalt 48 brødre.

Ultima Thule betyr fra gammelt av «Landet lengst mot nord», men i denne sammenheng oversettes det med «Logen lengst mot nord».

For et så stort møte i Ultima Thule-målestokk var det mye logistikk som måtte på plass.

Førstefadder, og for anledningen gjestetaler, måtte allerede kvelden før ta Hurtigruta til Hammerfest. Her ble han møtt…

Les mer

Norsktalende loge på Gran Canaria

Brødre som er på ferie på Gran Canaria, samt de som er på langtidsopphold, så er det gode…

Les mer
Avtroppende OM Leif Gjerstad gratulerer ny OM Oddvar Tjernshaugen|||

Høytidsdag i Loge Sirius med installasjon av ny Ordførende Mester

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes…

Les mer
||

Ny brosjyre om frimureri klar

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår…

Les mer
|||

Bodøs Kapitelbrødre på storbesøk hos «moderlogen» i Tromsø

Man må kunne si at det var en gammel «bestilling» som endelig ble effektuert, da hele…

Les mer
|||

St. Svithun arrangerer tur til Roma med Arild Pollestad som guide

Dette er en reise både for dem som ønsker et intenst førstemøte med Roma, og for dem som…

Les mer
||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Nå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre…

Les mer