TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Digitalt informasjonsmøte om frimureriet for potensielle søkere, i regi av St. Johanneslogene i Drammen, mandag 22. mars

|||

Selv om vi er i en annerledes situasjon nå, vil vi med tiden vende tilbake til normale tilstander, da vi igjen kan gå i Logen. For å skape tilgang, tilvekst og fornyelse er vi avhengige av nye ledd i vår broderkjede. Loge Gustav og Nøkkelen i Drammen inviterer derfor til digitalt informasjonsmøte for potensielle søkere med faddere, mandag 22.3.2021 kl. 18.30.Møtet vil foregå på teams/ zoom. Forhåndspåmelding gjøres skriftlig til respektive OM i Loge Gustav () eller Nøkkelen ().

Ved evt spørsmål kan vi kontaktes på telefon:Roar Ask (Gustav): 906 85 841Jan…

Les mer

St. Andreaslogen Agder er klar for 2021

Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017.  Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen|||

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i Arendal og Orion i Kristiansand.

Les mer

Det magiske ordet «unnskyld»

|||

Frimurer.no har gleden av å publisere denne teksten som er skrevet av Vikar Taler i St. Johanneslogen Eyvind til de syv Tinde broder Trond Nygård. Teksten er tidligere publisert i Nøkkelen som er logebladet til ovennevnte St. Johannesloge.

Les mer

Fortjenstmedaljen til en hedersmann

Gorm P. Fossum
Tromsø Provincialloge
Pål Knoph og Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes under tildelingen av Stormesterens Fortjenstmedalje.|||

Ordførende Mester i Ottar tdt Nøkle Pål Knoph har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne ble tildelt av Ordenens Stormester den 26.11 og ble overlevert av Provincialmester Per Trygve Kongsnes under en fin seremoni hjemme hos Pål Knoph den 22. desember.

Les mer
Provincialmester Thor Bergby overrekker utnevnelsesdokumentet til ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen Oddgeir Bjørli|||

Ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen

Valget fant sted som et administrativt møte 20. oktober 2020. 65 brødre møtte opp og alle smittevernregler ble fulgt. Ordenens Stormester godkjente valget og utferdiget utnevnelsesdokumentet til den…

Les mer
|||

Åpen om mitt medlemskap i Ordenen

Frimurer.no har gleden av å publisere denne artikkelen som tidligere er trykket i Støpeskjeen, medlemsbladet til St. Johanneslogen St. Olaus til den gyldne Murskje.

I løpet av de drøyt fire årene som…

Les mer
Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad|||

Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det…

Les mer
|||

Stormesterens Fortjenstmedalje til Kjell Ragnar Olsen

I vårt logemøte 25. september 2019 i l grad ble tidligere Ordførende Mester Kjell Ragnar Olsen tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Det var OSM Ragnar Tollefsen som tildelte medaljen.

I sin tale…

Les mer
|

Utdeling av Logens honnørtegn til fire Sirius-brødre

Ved en uformell men svært hyggelig tilstelning i logens lokaler 23. september 2020 ble 4 brødre hedret med Loge Sirius’ honnørtegn for deres ekstraordinære innsats for vår loge.

Les mer
|||

Skuseth-fondets innsamling til vedlikehold og forbedringer av logebygg

Den Norske Frimurerorden har mange fine logebygg over hele landet. Flere av disse trenger forbedringer og vedlikehold. Deler av kontingenten alle brødrene betaler inn overføres årlig til Ordenens…

Les mer