TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Minneord over Olaf Buverud

Lars Tomtum og Thröstur Eiriksson
Landslogens Provins
Olaf Buverud i forbindelse med tildelingen av Stormesterens Fortjenstmedalje i 2017.|||

Tidligere Overkantor i Landslogen, og en stor utvikler av musikken innen Frimurerordenen, Olaf Buverud, nedla sitt jordiske verktøy 22. mai 2020.

Han ble født 06.05.1942, og han ble opptatt som broder lærling i St.Johanneslogen St.Olaus t.d.t. Söiler 09.04.1969. Han fikk X-grad 14.05.1985 og X*-graden 24.08.1990. Han fikk Stormesterens Fortjenstmedalje 26.04.2017 og veteranmerket i gull for 50 års medlemskap 23.10.2019.

Han begynte tidlig å fungere på orgelkrakken, og han spilte jevnlig i de (daværende) tre St.Johanneslogene i Stamhuset. I tillegg var han vikar for CM i åtte år og vikar for…

Les mer

Den Norske Frimurerorden avlyser alle arrangementer fra 12. mars til 1. august

Informasjonsdirektoriet
Aktuelt
|||

[OSLO, 25. mars 2020] I samråd med anbefalinger fra Ordenens Sikkerhets- og Beredskapsavdeling og norske helsemyndigheter, har Ordenens Stormester besluttet å suspendere all logerelatert virksomhet innen Den Norske Frimurerorden f.o.m. torsdag 12. mars 2020 og t.o.m. lørdag 1. august 2020.

De senere dagers utvikling mht. coronavirusets (Covid-19) utbredelse gir grunnlag for å forlenge den tidligere annonserte suspensasjonen av logevirksomhet i Stamhuset, samtidig som den utvides til å gjelde generelt for hele landet. Folkehelseinstituttet (FHI) melder pr. 9. mars 2020 kl. 16:00 at…

Les mer

ST. EYSTEINS HONNØRTEGN

St. Andreaslogen St. Eystein
Nr. 3 St. Andreaslogen St. Eystein
|||

ST. EYSTEINS HONNØRTEGN

Onsdag 13. mai 2020 ble broder Inge Gøran Roel tildelt St. Andreaslogen St. Eysteins Honnørtegn.På grunn av den spesielle tiden vi er inne i ble dette foretatt i en lukket og verdig seremoni i St. Johanneslogen Olavslysets lokaler på Verdal. Representert var ledelsen i Trondhjems Provincialloge, St. Andreaslogen St. Eystein, St. Johanneslogen Olavslyset og Innherred St. Andreas Frimurergruppe.

Broder Inge som ble opptatt til frimurer i Innherred Deputasjonsloge, under St. Johanneslogen Nordlyset, 8. september 2008, på Levanger, og ble med som en av grunnleggerne av…

Les mer

Sangerstevnet 2021

Kurt Henrik Olsen
Bodølogene
|||

Flytting av sangerstevnet.

I den usikre situasjonen vi er i med hensyn til gjennomføring av sangerstevnet med Korona virus og stengte øvingslokaler for korene har vi besluttet å avlyse stevnet i år og flytte det til fredag 4. og lørdag 5. juni 2021.

Bodø Frimurer Sangforening

Arne Hjermind

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
|||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Nå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller…

Les mer
||||

Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du…

Les mer
|||

Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med…

Les mer
|||

Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret.

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31,…

Les mer