TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Tilgang til Stamhuset høsten 2018

Thor Bergby, OSB
Aktuelt
Tilgang til hovedinngangen via Stortingsgaten er stengt, men du kan komme til hovedinngangen ved å gå inn fra Tollbugaten.|||

Gravearbeidene i Nedre Vollgate er snart ferdige.

Alle som har vært i Stamhuset i Oslo de siste 3-4 årene har sett de store gravearbeidene rett utenfor hoveddøren vår. Et høyt gjerde har stengt oss nesten inne i årevis.

Nå går arbeidet mot slutten og vi er glade for å kunne fortelle at Nedre Vollgate vil bli åpnet for trafikk innen utløpet av 2018.

Det er bra og etterlengtet, men innspurten i prosjektet krever at deler av gaten må stenges i perioder.

Alle møter i Stamhuset i høst vil gå som planlagt. Hovedinngangen er åpen som vanlig, men adkomsten vil bli annerledes i perioder. Vi må derfor…

Les mer

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, mandag 20. august klokken 1730

Arne Lie jr.
Landslogen
|||
Formøtet starter presis kl. 1515 Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet: St. Johannesloger St. Andreasloger Haakon Oscar Bøgen Vestfold St. Olav Oppland Sirius Kronen Christian De fire Roser
Les mer

Forskningslogens høytidsdag lørdag 8. september

|||

Forskningslogen Niels Treschow inviterer til møte lørdag 8. september kl 14:00 i Ordenens Stamhus i Oslo. Dette er logens høytidsdag.Dagens foredragsholder er forskningslogens Delegerte Mester Frank E. H. Sæther, som vil behandle temaet HærmesterlogerDet ryktes at det i utenlandske loger, og da kanskje særlig i USA, de siste årene har vært mulig for en fremmed søkende å både bli opptatt og motta høyere grader på samme dag. Dette høres kanskje merkelig ut, men det samme er i prinsippet mulig også hos oss, og har skjedd i spesielle tilfeller. Denne underlige praksisen er tuftet på en rettighet…

Les mer

Ledig stilling som redaktør av Frimurerbladet

|||

Frimurerbladet er tidsskrift for Den Norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i året. Mottakere er alle medlemmer av Ordenen, og det inneholder stoff fra hele landet. Bladet er Ordenens viktigste kommunikasjonskanal mot Ordenens medlemmer. Frimurerbladet utgis under redaktørplakaten, og redaktøren har full redaksjonell frihet. Redaktøren er utnevnt av Ordenens Stormester. Dagens redaktør har varslet sin avgang til nyttår, og Informasjonsdirektoriet har startet arbeidet med å finne en ny redaktør. Den nye redaktøren bør ha mulighet til å reise over hele landet, men vi tror en base på…

Les mer
|||

Hamar frimurerloger inviterer til Loge NM i Golf fredag 7. september

Vi i logene på Hamar har gleden av å invitere til golfturnering på Atlungstad Golfklubb…

Les mer
|||

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, tirsdag 21. august klokken 1730

Formøtet starter presis kl. 1515 Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:… Les mer
|||

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, onsdag 22. august klokken 1730

Formøtet starter presis kl. 1515 Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:… Les mer
||

Fortsatt bygging, men enklere å ta trikk til Stamhuset

Arbeidet med Stortingets nye post- og varemottak fortsetter på Wessels plass utenfor…

Les mer
|||

Fiducia i Stamhuset - høstens første møte er 14. september kl 1130

Fremmøte og registrering fra kl 11.00

Vi gleder oss til sang av Itziar og Per-Arne på…

Les mer
||

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer