TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Ønsker du informasjon om Frimureriet? Åpent informasjonsmøte i Oslo 21. oktober

|||

St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler i Oslo inviterer til informasjonsmøte søndag 21. oktober 2018 kl. 18.00.

Er du interessert i frimureriet og kunne tenke deg å få mer informasjon?

Logen «Søilene» i Oslo inviterer til informasjonsmøte søndag den 21. oktober kl. 18.00. Her vil du få informasjon om frimureriet og om hvordan man kan bli medlem.

Vi vil utdype temaet; «Hva er egentlig frimureriet i 2018». Vi møtes i Den Norske Frimurerordens «Stamhus», Nedre Vollgate 19, men merk at midlertidig inngang er fra Prestegaten grunnet den omfattende rehabiliteringen av Wessels plass. Vi ser…

Les mer

Valg på ny Stormester

|||

Ordenens Stormester Tore Evensen, fratrer sitt embete ved nådd aldersgrense november 2018.

Valg på ny Stormester vil finne sted i Det Store Råds møte torsdag 15. november 2018. Installasjon av ny OSM vil finne sted i Ordenens Stamhus, i I grad, torsdag 29. november kl. 17.00.

Stormesteren har den 26.09.2018 oppnevnt følgende valgkomite:

Les mer

Haakonseminar 2018 - 22. oktober 2018

Olemic Thommessen|||

Mandag 22 oktober kl. 18.30 i Johannessalen i 3. etasje kommer Broder Olemic Thommessen til loge Haakons seminar for å snakke om det å være en offentlig person og frimurer. Han vil også komme med noen konkrete episoder og hendelser hvor dette ble spesielt aktualisert.

Vi ønsker brødrene velkommen til et seminar og et foredrag som garantert vil danne grunnlag for diskusjon og ettertanke. Som vanlig vil foredraget bli holdt i vårt tempel, med litt musikk før og etter. Så går vi til kaffesalen der det åpnes for spørsmål og kommentarer i broderlige former.

Seminaret er åpent for frimurerbrødre av…

Les mer

Grytevakter for Frelsesarmeen i Oslo 2018

Arne Lie jr.
Aktuelt
|||

Det vil også i år bli anledning til å stå vakt ved Frelsesarmeens julegryter i Oslo. Dette er et givende og ikke minst meningsfylt arbeid som tar ca 1 time. Vi starter opp 3. desember med times vakter fra 16.00 til 20.00. Som vanlig står vi på Egertorget, Universitetsplassen og Stortorvet. Ta gjerne med familiemedlemmer på dette hyggelige arbeidet. Innsamlingen går til slumsøstrene. Vi kan love dere en meningsfull time, en time til eftertanke, kanskje med en god venn? Kanskje blir det en ny god start på julehøytiden? Mange brødre gir tilbakemelding om det.

Ta kontakt med

Les mer
Fra grenseområdene mellom Mongolia og Russland lever mennesker og reinsdyr sammen.|I Jharia, India, begynte det naturlige kullet i bakken å brenne for mer enn 100 år siden. I dag er det over 70 underjordiske branner i området - og jorden bokstavelig talt er i brann.|Fiske i Kongo elven|||

Søndagskveld med Leoparden 18. november

Leoparden arrangerer sin årlige "Søndagskveld" i Stamhuset. Det er åpent for brødre fra…

Les mer
Tilgang til hovedinngangen via Stortingsgaten er stengt, men du kan komme til hovedinngangen ved å gå inn fra Tollbugaten.|||

Tilgang til Stamhuset høsten 2018 - Oppdatert

Begrenset tilgang til Stamhuset

Stortinget opplyser at arbeidet med ferdiggjøring av…

Les mer
|||

Ordenens Stormester i Kolbeintimen

St. Johanneslogen Kolbein i Oslo opplevde et varmt og nært møte med Ordenens Stormester,…

Les mer
|||

Høytidsdagen i Forskningslogen i Oslo brakte ny viten til brødrene

Forskningslogen Niels Treschow gjennomførte sin høytidsdag og feiret med dette sitt 15.…

Les mer
|||

Ledige stillinger i Stamhuset

Det er ledige stillinger i Intendanturen - informasjon her: Intendantur

Det er også…

Les mer
|||

Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår…

Les mer