TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Storbesøk med hedersdryss - Stormesteren markerte ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Per Arvid Tellemann, webredaktør Bodølogene
Bodølogene
|||

Broder Svenn Holdahl (nr. 2 fra venstre) er utnevnt av Stormester og vil fungere som administrerende Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge frem til installasjon kan skje. Til venstre for ham broder Arne Hanssen som ble tildelt Den Norske Frimurerordens høyeste utmerkelse Ordenens hederstegn. Lengst til høyre broder Olav Andreassen som ble tildelt Stormesters fortjenstmedalje. Lengst til venstre broder Kjell Krey Dagsloth som mottok Provinciallogens honnørtegn. (Foto: Martin Scobie)

Les mer

Heder og ære til to brødre i St. Olaf til det gjenreiste Tempel

Webred. Trondhjem Prov.loge (Kjell Roar Næss)
Trondhjems Provincialloge
|||

Stormester Ragnar Tollefsen var på besøk i Trondheim 20. mai og benyttet anledningen til å gi synlig heder til Jan Olaf Lunde og Gustav Olaf Olsen, begge brødre i St. Olaf til det gjenreiste Tempel.

Les mer

Det var kjekt å sjå deg att

Jan Leversund IX
Bergens Provincialloge
|

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca Cola utan sukker. Skulle visst på eit eller anna arbeide. Nei men, - e da ikkje? E da ikkje? Eg lot han stå slik og kinna ei lita stund. Lyset var ennå ikkje slått på i augene, men rynkene i panna under capsen vitna om at han jobba med saken. Leversund, sa eg. Å ja, - no ser eg da. - No ser eg da.

Les mer

Å vite om - å bry seg eller ikke

Terje Lie Pedersen XI
Bergens Provincialloge
|

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle – løfter oss frem til et nytt liv, til en ny dag! Dette vet vi. Bevissthet betyr å vite om. Noen nøyer seg med å vite om at livet består av tilfeldigheter - flaks og uflaks! Andre vet om at livet er en evig skapende prosess som skal utvikle vår bevissthet slik at vi får høyere kunnskap om livets hensikt!

Les mer
Sangerne i jubileumsåret for vår loge i 2016|||

Gjøvik Frimurer Sangforening – en sprek 63 åring

Ut fra alderen kunne vi ha gått av med AFP, men til det føler vi oss for unge. Gjøvik Frimurer Sangforening ble stifta 8. nov. 1958 og har 23 aktive sangere, herav ett Æresmedlem.

Les mer
Provincialmester Thor Bergby overrekker utnevnelsesdokumentet til ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen Oddgeir Bjørli|||

Ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen

Valget fant sted som et administrativt møte 20. oktober 2020. 65 brødre møtte opp og alle smittevernregler ble fulgt. Ordenens Stormester godkjente valget og utferdiget utnevnelsesdokumentet til den…

Les mer
Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017.  Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen|||

St. Andreaslogen Agder er klar for 2021

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i…

Les mer
|||

Det magiske ordet «unnskyld»

Frimurer.no har gleden av å publisere denne teksten som er skrevet av Vikar Taler i St. Johanneslogen Eyvind til de syv Tinde broder Trond Nygård. Teksten er tidligere publisert i Nøkkelen som er…

Les mer
Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad|||

Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det…

Les mer
|

Utdeling av Logens honnørtegn til fire Sirius-brødre

Ved en uformell men svært hyggelig tilstelning i logens lokaler 23. september 2020 ble 4 brødre hedret med Loge Sirius’ honnørtegn for deres ekstraordinære innsats for vår loge.

Les mer