TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Forskningslogen arrangerer møte i Stamhuset onsdag 27. mars kl 1830

|||

Foredragsholder er sekretær i Forskningslogen Gorm P. Fossum. Tittelen er:

«Frimurerhysteriet – massemedias fokus på Den Norske Frimurerorden på 1980 og 90 tallet»

På 1980- og 90 tallet måtte den Norske Frimurerorden tåle mye oppmerksomhet og kritikk i avisartikler, TV-programmer og bøker. I foredraget vil Broder Gorm foreta en gjennomgang av kritikken som kom fra mange forskjellige aktører, alle med sin egen agenda. Foredraget vil også se på hvordan dette skiller seg fra dagens mediebilde, og hvordan slike angrep bør håndteres.

Broder Gorm er i tillegg til å være Forskningslogens Sekretær,…

Les mer

Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig

|||

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære.

Les informasjonsbrosjyren på nett

På kristen grunn

Den Norske…

Les mer

Ragnar Tollefsen installert som ny Ordenens Stormester 29. november

Fra det høytidelige taffel etter installasjonen. Foto: CF-Wesenberg|Fra venstre Tidligere OSM Tore Evensen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og tidligere OSM Magne Nygaard. Foto: CF-Wesenberg|||

I nærvær av 330 brødre, hvorav 40 utenlandske gjester, ble Ragnar Tollefsen installert som ny Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Det var en tydelig rørt Stormester som lovet brødrene at han nå tar fatt på den viktige oppgaven som ligger foran ham med ydmykhet og glede. «Det har vært mange lærerike år for meg» sa Tollefsen, og understreket at vi aldri er utlærte som frimurere. En av de første oppgavene han vil ta fatt på er å utnevne Ordenens ledelse.

Avtroppende Stormester Tore Evensen ønsket sin etterfølger lykke til – og oppfordret alle brødrene til å ta med seg tro, håp og kjærlighet i…

Les mer

Invitasjon til Swingende vår i Stamhuset lørdag 27. april kl 16

Øivind Skallerud
Frimurernes storband
|||

Solistene Dag Spantell, Siri Melleby og Karol Zavodny i swingende harmoni med Frimurernes Storband inviterer til vårkonsert lørdag 27. april kl 1600

I Stamhuset kan du ta med deg familie og venner til et par timer med herlig swingende musikk. Stamhusets praktfulle sal gir en høytidelig ramme om konserten og vi er stolte av å kunne invitere til konsert i slike omgivelser.

Sted: Stamhuset, Nedre Vollgate 19.

Dato: Lørdag 27. april Kl 1600. Dørene åpnes kl 1400.

Pris kr 300,-. Billetter bestilles: eller mobil: 92 03 77 18. NB! Merk bestillingen med navn

Les mer
|||

Jubileumsball i Stamhuset lørdag 22. juni

Mandag 24. juni 2019 fyller frimureriet i Norge 270 år.

Dette markeres med et eget jubileumsball lørdag 22. juni.

Leopardens Ordførende Mester inviterer nå alle frimurere med følge til storslagent…

Les mer
Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes, Ordførende Mester Kristian S Halvorsen, Deputert Mester Tor Alvin Strand og Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Svein Klokkerhaug.|||

Polarstjerneinstruksjon i Harstad

Fredag 4.januar var det møte med stadfestelse av embedsverk samt instruksjonsloge i Corona Borealis.

Etter stadfestelsen av det nye embedsverket holdt PM Svein Klokkerhaug aftenens instruksjon med…

Les mer
|||

Takk fra Helsesøstrene etter Ordenens Fellesgave 2016

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta…

Les mer
Klovnene inntok Stamhuset|Klovnene hadde med seg både røde neser og en gave til frimurerne|Daglig leder i Sykehusklovnene Nina Eidem, DNFOs Stormester Tore Evensen og prosjektleder Martha Kjørven.|Daglig leder hos Sykehusklovnene, Nina Eidem, fortalte om virksomheten|Bjørn Bergholtz fortalte om bakgrunnen for tildelingen av Den Norske Frimurerordens fellesgave for 2018|||

Den Norske Frimurerordens Fellesgave er overrakt Sykehusklovnene

14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i…

Les mer
|||

Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du…

Les mer
||

Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med…

Les mer