Frimurerbrødre

FRIMURERIET: TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I snart 275 år har frimureriet i Norge benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. I frimurerlogene møtes menn fra ulike yrkesgrupper, landsdeler og i alle aldre. Felles for dem er et ønske om å utvikle seg som menneske, og å knytte varige vennskapsbånd.

Les mer om frimureriet

|||

Gjenåpning av rituell møteaktivitet i Den Norske Frimurerorden

Myndighetene har fra fredag 14. januar innført lettelser i anbefalinger og påbud i forbindelse med Koronapandemien. Det åpnes derfor for rituelle møter fra og med mandag 31. januar.

Les mer
||||

Nytt nummer av Fraternitas (nr.4 - 2021)

Nytt nedlastbart nummer av Fraternitas (nr. 4 - 2021).

Les mer
|||

Under Kongelig Segl - Julenummeret 2021

Julenummeret av Logebladet for St.Johannesloge Carl Johan til nedlasting.

Les mer
|||

Jubileum i Sunnfjord, 20 år som deputasjonsloge!

St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges Deutasjonsloge i Sunnfjord feiret sine første 20 år fredag 19. november.

Les mer
Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||

Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen. Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september…

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 hadde St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
|||

Det var kjekt å sjå deg att

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca…

Les mer
|||

Å vite om – å bry seg eller ikke

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle –…

Les mer
Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017.  Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen|||

St. Andreaslogen Agder er klar for 2021

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i…

Les mer
Foto: Trond Kristensen|||

Ny Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge

Etter først å ha mottatt Det Røde Kors i Tromsø den 19. august ble den nye Ordførende Mester Svenn Julius Holdahl installert i sitt embede i Bodø Stewardloge av Første Orden, torsdag den 9. september…

Les mer