TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Digitalt informasjonsmøte om frimureriet i regi av St. Johanneslogen Den gyldne Nøkkel i Drammen - åpent for brødre og gjester fra hele landet, 29. april kl. 18.00

|||

Vi er inne i en spesiell tid, men vi vil vende tilbake til normale tilstander, da vi igjen kan gå i Logen. For å skape tilgang, tilvekst og fornyelse er vi avhengige av nye ledd i vår broderkjede.

Les mer

Livet på Biblioteket, og dets (skjulte) skatter

|||

Vi er alle i samme båt når det gjelder pandemiens restriksjoner og inngripen i våre liv, og vi gjennomlever en spesiell tid som har vart i over et år nå. Vi godt voksne mener jeg muligens ikke har hatt det tyngst i dette året, mens de yngre brødre nok har opplevd større belastninger og oppofrelser i denne tiden. Det skal bli oss alle en glede å snart kunne møtes igjen, unge som eldre.

Les mer

Gjøvik Frimurer Sangforening – en sprek 63 åring

Sangerne i jubileumsåret for vår loge i 2016|||

Ut fra alderen kunne vi ha gått av med AFP, men til det føler vi oss for unge. Gjøvik Frimurer Sangforening ble stifta 8. nov. 1958 og har 23 aktive sangere, herav ett Æresmedlem.

Les mer

Det var kjekt å sjå deg att

Jan Leversund IX
Bergens Provincialloge
|

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca Cola utan sukker. Skulle visst på eit eller anna arbeide. Nei men, - e da ikkje? E da ikkje? Eg lot han stå slik og kinna ei lita stund. Lyset var ennå ikkje slått på i augene, men rynkene i panna under capsen vitna om at han jobba med saken. Leversund, sa eg. Å ja, - no ser eg da. - No ser eg da.

Les mer
|

Å vite om - å bry seg eller ikke

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle –…

Les mer
Pål Knoph og Provincialmester i Tromsø Provincialloge Per Trygve Kongsnes under tildelingen av Stormesterens Fortjenstmedalje.|||

Fortjenstmedaljen til en hedersmann

Ordførende Mester i Ottar tdt Nøkle Pål Knoph har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne ble tildelt av Ordenens Stormester den 26.11 og ble overlevert av Provincialmester Per Trygve Kongsnes…

Les mer
Provincialmester Thor Bergby overrekker utnevnelsesdokumentet til ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen Oddgeir Bjørli|||

Ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Kronen

Valget fant sted som et administrativt møte 20. oktober 2020. 65 brødre møtte opp og alle smittevernregler ble fulgt. Ordenens Stormester godkjente valget og utferdiget utnevnelsesdokumentet til den…

Les mer
Egil Pedersen overtok som Ordførende Mester i 2017.  Her sammen med tidligere Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme, tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen|Jan Torkelsen og Runar Aanensen fikk Andreaslogens Honnørtegn|Jan Torkelsen hadde tegnet portrett av logens grunnleggere. Her sammen med logens første Ceremonimester Tor Mathisen|||

St. Andreaslogen Agder er klar for 2021

St. Andreaslogen Agder ble stiftet og innviet 11. september 1970, altså for godt og vel 50 år siden. Logen rekrutterer brødre hovedsakelig fra Johanneslogene Flikke i Flekkefjord, Fraternitas i…

Les mer
|||

Det magiske ordet «unnskyld»

Frimurer.no har gleden av å publisere denne teksten som er skrevet av Vikar Taler i St. Johanneslogen Eyvind til de syv Tinde broder Trond Nygård. Teksten er tidligere publisert i Nøkkelen som er…

Les mer
Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad|||

Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det…

Les mer