TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Forskningslogens instruksjonskapittel i X grad ble en suksess

Glade brødre ved taffelet|Forskningslogens Ordførende Mester Leif Endre Grutle flankert av dagens foredragsholdere, Kaare Stephensen og Ingar Samset|Spørsmålsrunden til foredragsholderne er alltid populær.|||

Forskningslogen Niels Treschow arrangerte sitt første instruksjonsmøte i X grad. Dette fant sted i Stamhuset i Oslo lørdag 14. september.

Møtet ble gjennomført som et instruksjonskapittel i samarbeid med Nevnden for frimurerisk forskning.

- Grunnlaget for instruksjonene ligger i vår Ordens tiende grad, som kanskje har den mest komplekse utviklingshistorien av alle gradene innen Det svenske system, og dette gjelder både innhold og organisatorisk plassering. Lenge var graden primært forbeholdt brødre med sentrale embeter, men i løpet av de siste 20-30 årene har graden blitt «demokratisert». I…

Les mer

Vellykket dagloge i Stamhuset

Foto: Inge Nygaard|||

Leoparden arrangerte 12. september et møte i I grad på dagtid. Møtet ble avholdt med recepiend, og fulgte normalt rituale.

Det er høsten 2019 satt opp ytterligere tre møter på dagtid, og dette er ment som et tilbud til de av våre brødre som av ulike grunner ikke ønsker eller kan delta på møter på kveldstid.

De neste møtene er satt opp:

Torsdag 3. oktober kl 12:00 i regi av loge Haakon Torsdag 7. november kl 12:00 i regi av loge Leoparden Torsdag 12. desember kl 12:00 i regi av loge Haakon.

Pris for enkelt taffel - to snitter (hvorav én varm), drikke (øl, brus, vann) samt kaffe - er kr 200.…

Les mer

Møte i Landslogens X grad på Hamar, mandag 23. september klokken 1830

|||
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet: St. Johannesloger St. Andreasloger St. Torleif Hamarhus Svanen Oppland St. Torfinn Hålogaland St. Olav St. Halvard Borgen Les mer

Stamhusets yngste loge inviterer til seminar i I grad 28/9

|||

For å bidra til at brødrene kan finne mer kunnskap om Johannesfrimureriet, arrangerer St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere et seminar under overskriften «Johannesskiftes I grad – mål og årsak».

Seminaret vil finne sted 28. september kl 10.00 – 15.00 i Stamhusets arbeidsrom i tredje etasje.

Vi har satt sammen et spennende program som vi tilbyr til alle brødre av alle loger:

OHP Ingar Samset vil belyse teologien i I grad. Tidligere Ordførende Mester i Forskningslogen Kaare Stephensen vil dele noe av sin kunnskap om St. Johannesfrimureriet i Norge OOA Kristoffer Sandven holder et foredrag… Les mer
|||

Informasjonsbrosjyre om Frimureriet tilgjengelig

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og…

Les mer
|||

Lyst til å jobbe med IKT-support i Stamhuset?

Vi søker etter brødre som har erfaring innen IKT, og som kan jobbe med support og drift/vedlikehold 2-3 dager i uken på Stamhuset.

Den Norske Frimurerordens IKT-avdeling supporterer, drifter og…

Les mer
|||

Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du…

Les mer
|||

Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med…

Les mer
|||

St. Svithun arrangerer ny tur til Roma med Arild Pollestad som guide

Dette er en reise både for dem som ønsker et intenst førstemøte med Roma, og for dem som vil nyte gjensynets gleder i en meningsfull sammenheng. Vi bryr oss ikke så meget om hvem som tegnet, hvem som…

Les mer
|||

Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret.

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31,…

Les mer