TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Nytt nummer av Fraternitas

|||

Nytt nedlastbart nummer av Fraternitas (nr. 3 2021).

Les mer

Høstkonsert med Frimurernes Orkester i Stamhuset, søndag 24. oktober kl. 14.00

Gorm P. Fossum
Frimurernes orkester
|||

Frimurernes Orkester arrangerer igjen høstkonsert med spennende program og musikk i flere sjangere.

Les mer

Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen

Gorm P. Fossum
Fellesgaven
Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen. Gaven ble overrakt av Ordens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september under en markering i Stamhuset i Oslo.

Les mer
|||

Gjenåpning av all logeaktivitet

Med bakgrunn i at vi fra lørdag 25. september kl. 16.00 er tilbake til normale tider uten nasjonale begrensninger, har Ordenens Stormester besluttet at vi kan gjenoppta vår logeaktivitet – uten…

Les mer
|||

Fellesgaven for 2021 går til Barnekreftforeningen

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2021 blir gitt til Barnekreftforeningen. Gaven som er på 1 million…

Les mer
|

Ny Ordførende Broder i Bodø

Ny Ordførende Broder ble valgt i februar 2020 til avløsning av Kjell Krey Dagsloth som var konstituert i embedet fra 1. januar dette året. Planen var at installasjonen skulle gjennomføres på…

Les mer
|||

Tildeling XI grad i Tromsø

Torsdag 19. og fredag 20. august ble det arrangert Ordførende Mestres møte i Tromsø Provincialloge – i Ordenshuset i Tromsø. Brødrene Jan-Eirik Lindberg og Svenn Julius Holdahl ble i møte i VIII grad…

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 hadde St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
|

Det var kjekt å sjå deg att

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca…

Les mer