TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Ny Ordførende Mester Hans Henrik Bakke|Tidligere Ordførende Mester Olav Rustad|||

Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Olav Rustad, forlater rollen som Ordførende Mester på grunn av helsemessige utfordringer. Han har en tid tellet å knappene og har konkludert med at det beste for alle parter er å overlate den viktige og ansvarsfulle oppgaven som Ordførende Mester til en annen. I et utvidet kollegiemøte den 15. oktober 2020 kunngjorde Provincialmester Thor Bergby at Olav Rustad er entlediget og at ny Ordførende Mester i Stewardslogen er Hans Henrik Bakke. Foreløpig er Hans Henrik Bakke administrativ gitt oppgaven, men ved første anledning vil han bli installert på…

Les mer

Overrekkelse av én million kroner til Mental Helse Ungdom

Gorm P. Fossum
Aktuelt
Fra venstre: Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom Hannah Lerfaldet, Innsamlingssjef Mental Helse Ungdom Line Toft, Generalsekretær i Mental Helse Ungdom Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||
Den 24. juni i år sendte Den Norske Frimurerorden en to timers direktesending på Facebook og YouTube. Temaet for programmet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap. Blant gjestene var Mental Helse Ungdom. På slutten av sendingen ble det annonsert at Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til chat-prosjektet «En som lytter», i regi av Mental Helse Ungdom. Tirsdag den 8. september overakte Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen pengegaven. En hilsen til Mental Helse Ungdom

I sin tale under utdelingen understreket Ordenens Administrator Frode Olsbø at vi lever i et land med…

Les mer

Midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m. tirsdag 29. september

Gorm P. Fossum
Aktuelt
|||

På grunn av økt Covid-19 smitte i samfunnet har Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen besluttet midlertidig nedstengning av all logeaktivitet f.o.m tirsdag 29. september.

«Brødrenes sikkerhet og vårt samfunnsansvar i denne pandemien står for meg alltid i første rekke og praktiske hensyn i forbindelse. med oppfølging av eventuelle tiltak, samt at jeg ønsker å opprettholde det forsiktighetsprinsipp som har ligget til grunn for mine tidligere beslutninger, gjør at jeg har besluttet at følgende skal gjelde f.o.m. tirsdag 29. sept. 2020.»

Les mer

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Informasjonsdirektoriet
Informasjonsdirektoriet
|||

Nå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre 50 logebygninger, til en redusert pris.Pris kr 300,– tidligere 450,– pr. eksemplar, fritt tilsendt. Bestiller du ekstra eksemplarer får du disse for 250,- per bok.

Les mer
|

Presentasjon av Frimurernes Sangforening Oslo

Frimurernes Sangforening Oslo er en sammenslutning av Frimurernes Sangforening Oslo, stiftet i 1842 og Frimurernes Sangforening Polarstjernen, stiftet i 1917.

Koret er Norges eldste kor og har ca. 40…

Les mer
|||

St. Eysteins Honnørtegn

ST. EYSTEINS HONNØRTEGN

Onsdag 13. mai 2020 ble broder Inge Gøran Roel tildelt St. Andreaslogen St. Eysteins Honnørtegn. På grunn av den spesielle tiden vi er inne i ble dette foretatt i en lukket og…

Les mer
|||

Sangerstevnet 2021

Flytting av sangerstevnet.

I den usikre situasjonen vi er i med hensyn til gjennomføring av sangerstevnet med Korona virus og stengte øvingslokaler for korene har vi besluttet å avlyse stevnet i år…

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
||||

Ny påloggingsrutine for MIN SIDE

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du…

Les mer
|||

Bussforbindelsen til Stamhuset forbedret

Etter at gravearbeidene i Nedre Vollgate er ferdig, er bussforbindelsen til Stamhuset betydelig forbedret.

Holdeplassen heter Wessels Plass, og traffikeres av følgende busslinjer: 12N, 30, 30N, 31,…

Les mer