TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Hjertelig velkommen til lunsj i Stamhuset 17. mai

|||

Stamhuset vil være åpent for lunsj-servering på 17. mai.I år er det St. Johanneslogen St Olaus til de tre Søiler som har ansvar for påmelding, registrering ved ankomst og vakthold.

Det vil være 2 bordsettinger:

• Bordsetting 1, fra kl. 11:00 - 12:30 (1,5 time)• Bordsetting 2, fra kl. 13:00 - 14:30 (1,5 time)

Det er plass til maksimalt 350 personer per bordsetting. Det er mulig å kjøpe alkohol fra kl. 12:00.

Dørene åpnes 15 minutter før bordsetting og stenges henholdsvis 11:30 og 13:30.Alle deltagere må være forhåndspåmeldt og vil bli sjekket av mot påmeldingsliste ved ankomst.Påmeldingen er…

Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Informasjonsdirektoriet
Fakta om frimureriet
||

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og refleksjon.

Les mer

Jubileumstur med Forskningslogen til Stockholm 25. - 27. mai

Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Rosersberg slott|||

Forskningslogen Niels Treschow ønsker å markere 200-årsjubileet for innføringen av Det svenske system i Norge og arrangerer i den forbindelse en medlemstur m/ ledsager til Stockholm.

Vi vil blant annet besøke Rosersberg slott der Hertug Carl av Södermanland og hans kone Hedvig Elisabeth Charlotta bodde i mange år. Hertug Carl var på mange måter grunnleggeren av Det svenske system, så turen vil ha et visst frimurerisk fokus, men programmet vil være av historisk og kulturell art som vil interessere ledsagerne også.

Slottsmiddagen vil være et kulinarisk høydepunkt.

Les mer

Ny brosjyre om frimureri klar

||

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære.

https://issuu.com/frimurer/docs/dnfo_infobrosjyre_2017_ferdig

Den…

Les mer
|||

Bodøs Kapitelbrødre på storbesøk hos «moderlogen» i Tromsø

Man må kunne si at det var en gammel «bestilling» som endelig ble effektuert, da hele…

Les mer
|||

Installasjon av ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen Akeshus, onsdag 2. mai.

Mandag 16. april 2018 ble det avholdt valg på ny Ordførende Mester i St. Andreaslogen…

Les mer
|||

St. Svithun arrangerer tur til Roma med Arild Pollestad som guide

Dette er en reise både for dem som ønsker et intenst førstemøte med Roma, og for dem som…

Les mer
||

SALG: Praktboken «Under Stjernehimmelen»

Nå kan du bestille praktboken «Under Stjernehimmelen», som over 275 sider beskriver våre…

Les mer
||

Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre…

Les mer
||

Fortsatt bygging, men enklere å ta trikk til Stamhuset

Arbeidet med Stortingets nye post- og varemottak fortsetter på Wessels plass utenfor…

Les mer