TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Invitasjon til instruksjonskapitel i IX grad i Stamhuset, torsdag den 27. september kl 1830

Arne Lie jr.
Landslogen
|||

Aftenens instruksjonsforedrag blir holdt av: Ordførende Mester i Forskningslogen Nils Treschow Leif Endre Grutle.

Foredragets tittel er "Den Store Mestergrad".

Her vil vi få et interessant innblikk i hva som skjuler seg bak tittelen.

Antrekk galla eller mørk dress med prydelser. Det blir et enkelt taffel etter foredraget.Ved kaffen er det anledning til å stille spørsmål, både om aftenens foredrag, og om IX grad generelt. Her har du mulighet til å få belyst spørsmål og problemstillinger som du ønsker avklaring på.

Vi ønsker deg hjertelig og broderlig velkommen til instruksjonskapitlet.

Les mer

Høytidsdagen i Forskningslogen i Oslo brakte ny viten til brødrene

|||

Forskningslogen Niels Treschow gjennomførte sin høytidsdag og feiret med dette sitt 15. år i Stamhuset i Oslo.

I møtene som Forskningslogen arrangerer, er det lagt vekt på å presentere relevant frimurerisk forskning. På møtet presenterte Delegert Mester Frank Sæther et foredrag rundt temaet "Hærmesterloger".

Etter taffelet ble portrettet av Ordførende Mester Leif Endre Grutle avduket. Det er malt av Helene Knoop.

Les mer

Invitasjon til alle brødre i Oslo - Ball i Olaf Kyrre 13. oktober

|||

13. oktober arrangerer Olaf Kyrre igjen ball for alle brødre i Oslo. Ta med familie og venner, og bli med å hylle livet med dans, musikk og vennskap! Ballet er blitt kalt en “livets tidløse fest”, og finner sted i hovedstadens flotteste lokale.

Det åpner med sang og musikk i Stjernesalen, før det serveres en fortreffelig 3-retters meny. Stemningen og rammen omkring våre Kyrreball beskrives slik av vår OM Terje Szikszay:

- Tiden for tradisjonelle ball er ikke over, og mange yngre mennesker oppfatter dette som en svært spesiell opplevelse. Dette er kort sagt en mulighet til å oppleve hvordan…

Les mer

Åpent informasjonsmøte i Bergen 23. september kl 1800

|||

Søndag 23. september kl 1800 blir det informasjonsmøte om frimureriet i Bergen.

Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt. Ledsagere er hjertelig velkommen. Møtet er for øvrig åpent for alle brødre med ledsagere. Informasjonsmøtet kan også være en anledning for de av brødrene som ønsker å gi sin ektefelle/partner litt ekstra påfyll og informasjon om frimureriet. Dette med tanke på eventuell ny og oppdatert informasjon…

Les mer
|||

Ledig stilling som redaktør av Frimurerbladet

Frimurerbladet er tidsskrift for Den Norske Frimurerorden, og utkommer fire ganger i…

Les mer
|||

Ledige stillinger i Stamhuset

Det er ledige stillinger i Intendanturen - informasjon her: Intendantur

Det er også…

Les mer
Tilgang til hovedinngangen via Stortingsgaten er stengt, men du kan komme til hovedinngangen ved å gå inn fra Tollbugaten.|||

Tilgang til Stamhuset høsten 2018

Gravearbeidene i Nedre Vollgate er snart ferdige.

Alle som har vært i Stamhuset i Oslo de…

Les mer
||

Fortsatt bygging, men enklere å ta trikk til Stamhuset

Arbeidet med Stortingets nye post- og varemottak fortsetter på Wessels plass utenfor…

Les mer
|||

Åpent informasjonsmøte i Loge Sirius og Marialogen i Moss, lørdag 13. oktober kl. 15.00

Frimurerlogen Sirius og Marialogen i Moss holder åpent informasjonsmøte lørdag 13.…

Les mer
Stormesteren her flankert av StorCM til venstre og tidligere OM i Ultima Thule Odd Torkildsen til høyre, som forøvrig også var kaptein for anledningen, følger interessert med på fuglelivet når vi i sakte marsjfart passerte Håja.|||

Inspirerende Stormester i Ultima Thule

St Johanneslogen Ultima Thule i Hammerfest avholdt sitt siste møte i vårsemesteret mandag…

Les mer