Frimurerbrødre

FRIMURERIET: TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I snart 275 år har frimureriet i Norge benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. I frimurerlogene møtes menn fra ulike yrkesgrupper, landsdeler og i alle aldre. Felles for dem er et ønske om å utvikle seg som menneske, og å knytte varige vennskapsbånd.

Les mer om frimureriet

Hans Henrik Bakke ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardloge.|||

Installasjon av ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge

Torsdag 28. oktober 2021 ble Hans Henrik Bakke installert som Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.

Les mer
|||

Julemøte i Fiducia Oslo i Stamhuset 3. desember kl. 11.30.

Velkommen til vårt Julemøte: 3. Desember 2021.

Les mer
|||

Grytevakter for Frelsesarméen i Bergen

Også i år har Frelsesarméen spurt om vi kan stå grytevakt i desember før jul. I desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for…

Les mer
|||

Julekonsert med Frimurernes Storband, lørdag 4. desember kl. 16.00

Frimurernes Storband inviterer til Julekonsert i Stamhuset.

Les mer
|||

Frimurer-seniortreff i Stamhuset

Det arrangeres Frimurer-seniortreff i Stamhuset for alle frimurerbrødre som har fylt 60 år.

Les mer
|||

Nytt nummer av Fraternitas

Nytt nedlastbart nummer av Fraternitas (nr. 3 2021).

Les mer
Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund|||

Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen. Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september…

Les mer
|||

Fellesgaven for 2021 går til Barnekreftforeningen

Etter anbefaling fra Velgjørenhetsdirektoriet og fra Det Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet at Ordenens fellesgave for 2021 blir gitt til Barnekreftforeningen. Gaven som er på 1 million…

Les mer