Nyhetsarkiv for Tromsø Provincialloge

Kjære brødre
Det har lenge vært et ønske at informasjonen og kommunikasjonen til brødrene i hele provinsen kunne bedres. Den enkelte moderloge har etablert kanaler til sine brødre, men den informasjon som går på tvers av logene har ikke blitt effektiv nok. 
 
Tirsdag 18. oktober 2022 var det høytidsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø.
 

Svalbardtur for Tromsøbrødre, med sterk Frimurerisk avslutning. 

Den 20. mai var det høytidsmøte i St. Andreaslogen St. Michael til det flammende Sverd.

Etter først å ha mottatt Det Røde Kors i Tromsø den 19. august ble den nye Ordførende Mester Svenn Julius Holdahl installert i sitt embede i Bodø Stewardloge av Første Orden, torsdag den 9. september 2021.

Ny Ordførende Broder ble valgt i februar 2020 til avløsning av Kjell Krey Dagsloth som var konstituert i embedet fra 1. januar dette året. Planen var at installasjonen skulle gjennomføres på Broderforeningens høytidsdag 23. april, men bare få dager før ble all virksomhet stengt ned av korona-utbruddet. Like etter dette ble det administrative ansvaret for broderforeningen overført til den valgte Ordførende Broder Erik Banks som har ivaretatt sine plikter siden.

Torsdag 19. og fredag 20. august ble det arrangert Ordførende Mestres møte i Tromsø Provincialloge – i Ordenshuset i Tromsø. Brødrene Jan-Eirik Lindberg og Svenn Julius Holdahl ble i møte i VIII grad torsdag tildelt det Røde Kors av Stormester Ragnar Tollefsen og fikk dermed sin XI grad. Førstnevnte ble i samme møte innsatt som Deputert Provincialmester i Tromsø Provincialloge av Provincialmester Per Trygve Kongsnes. Sistnevnte blir etter planen innsatt som Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge den 9. september. Møtet huset drøyt 60 brødre og forløp bra til tross for et strengt smittevernregime. Dette er det første rituelle møtet i Provinciallogen etter nedstengningen og alle ser frem til at vi kommer i en posisjon der vi kan gjenåpne for fullt.

Ordførende Mester i Ottar tdt Nøkle Pål Knoph har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne ble tildelt av Ordenens Stormester den 26.11 og ble overlevert av Provincialmester Per Trygve Kongsnes under en fin seremoni hjemme hos Pål Knoph den 22. desember. 

Broder Jan-Eirik Lindberg er utnevnt til Deputert Mester i Tromsø Provincialloge.

Vår nye Stormester Ragnar Tollefsen besøkte Tromsø torsdag 17. januar. På formiddagen ble det avholdt møte med alle Ordførende Mestre i Tromsø Provins. Stormesteren redegjorde der for sitt program og hvilke endringer som var og ville bli gjennomført. Det var en svært positiv og konstruktiv dialog mellom Stormesteren og de Ordførende Mestre.

Om kvelden var det møte i VII grad, hvor 102 brødre deltok! Provincialmester Per Trygve Kongsnes tildelte i møtet broder Harald Johansen Honnørtegnet til Tromsø Provincialloge. Stormesteren tildelte broder Roger Westmark Stormesterens Fortjenstmedalje. Et godt og flott møte mellom nordnorske brødre og en smilende og svært opplagt Stormester.

Foto: Vidar Anderssen

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden