Nyhetsarkiv for Tromsø Provincialloge

Tirsdag 18. oktober 2022 var det høytidsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø.
 

Svalbardtur for Tromsøbrødre, med sterk Frimurerisk avslutning. 

Den 20. mai var det høytidsmøte i St. Andreaslogen St. Michael til det flammende Sverd.

Etter først å ha mottatt Det Røde Kors i Tromsø den 19. august ble den nye Ordførende Mester Svenn Julius Holdahl installert i sitt embede i Bodø Stewardloge av Første Orden, torsdag den 9. september 2021.

Ny Ordførende Broder ble valgt i februar 2020 til avløsning av Kjell Krey Dagsloth som var konstituert i embedet fra 1. januar dette året. Planen var at installasjonen skulle gjennomføres på Broderforeningens høytidsdag 23. april, men bare få dager før ble all virksomhet stengt ned av korona-utbruddet. Like etter dette ble det administrative ansvaret for broderforeningen overført til den valgte Ordførende Broder Erik Banks som har ivaretatt sine plikter siden.

Torsdag 19. og fredag 20. august ble det arrangert Ordførende Mestres møte i Tromsø Provincialloge – i Ordenshuset i Tromsø. Brødrene Jan-Eirik Lindberg og Svenn Julius Holdahl ble i møte i VIII grad torsdag tildelt det Røde Kors av Stormester Ragnar Tollefsen og fikk dermed sin XI grad. Førstnevnte ble i samme møte innsatt som Deputert Provincialmester i Tromsø Provincialloge av Provincialmester Per Trygve Kongsnes. Sistnevnte blir etter planen innsatt som Ordførende Mester i Bodø Stewardsloge den 9. september. Møtet huset drøyt 60 brødre og forløp bra til tross for et strengt smittevernregime. Dette er det første rituelle møtet i Provinciallogen etter nedstengningen og alle ser frem til at vi kommer i en posisjon der vi kan gjenåpne for fullt.

Ordførende Mester i Ottar tdt Nøkle Pål Knoph har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne ble tildelt av Ordenens Stormester den 26.11 og ble overlevert av Provincialmester Per Trygve Kongsnes under en fin seremoni hjemme hos Pål Knoph den 22. desember. 

Broder Jan-Eirik Lindberg er utnevnt til Deputert Mester i Tromsø Provincialloge.

Vår nye Stormester Ragnar Tollefsen besøkte Tromsø torsdag 17. januar. På formiddagen ble det avholdt møte med alle Ordførende Mestre i Tromsø Provins. Stormesteren redegjorde der for sitt program og hvilke endringer som var og ville bli gjennomført. Det var en svært positiv og konstruktiv dialog mellom Stormesteren og de Ordførende Mestre.

Om kvelden var det møte i VII grad, hvor 102 brødre deltok! Provincialmester Per Trygve Kongsnes tildelte i møtet broder Harald Johansen Honnørtegnet til Tromsø Provincialloge. Stormesteren tildelte broder Roger Westmark Stormesterens Fortjenstmedalje. Et godt og flott møte mellom nordnorske brødre og en smilende og svært opplagt Stormester.

Foto: Vidar Anderssen

Ordenshuset i Tromsø eies av Tromsø Provincialloge, men er et ordensfelleskap som består av både Frimurerordenen, Tempelriodderorden og Mariaorden.

All møtekapasitet i huset er tilpasset disse tre brukerne, og alle er med på ulike dugnader gjennom hele året. Fellesskapet setter sammen dugnadsteam, slik at de med best forutsetninger for å løse de enkelte dugnadsoppgaver kan bidra. 

Lørdag 5. mai ble det gjennomført en storstilt dugnad i Ordenshuset i Tromsø, etter at vi etterspurte vi totalt 14 - 16 mariasøstre til team på 2-3 stykker, sammen med 2-4 brødre for å løse konkrete oppgaver. Det hele ble planlagt gjennomført i tre tidsvinduer, med utganspunkt i at tilgang på deltakere ikke var klart. Med 18 meget effektive mariasøstre, som ikke bare gjorde ferdig prosjektlista, men også tok en del andre oppgaver fordi de hadde lyst og kapasitet.

De driftige, humørfylte og motiverte Mariasøstre stilte opp til en gedigen dugnad med rundvask i Ordenshuset. Samtlige viktige arealer som de to kjøkkenene, anretningsrommet, tre store toaletter og garderobe var planlagt vasket. Arbeidet ble gjennom med en slik entusiasme, godt humør og hyggelig tempo at man likegodt også rundvasket begge salongene med møbler og utstillingsmontre og inngangspartiet! Det arbeid som var planlagt over tre dugnadsdager ble gjennomført på en!

Arbeidet ble fortreffelig ledet av søstrene Elisabeth og Mari. Søster stekte vafler i to timer til lunsjen som var et hyggelig og sosialt avbrekk i dugnaden. Fire frimurerbrødre assisterte søstrene med nødvendig hjelp.

Etter nesten fire timers hardt arbeid med vasking og flytting og rydding var de fleste noe slitne, men godt fornøyde. Det gode humør, innsatsviljen og den gjensidige hjelp og støtte til hverandre bidro også til at det sosiale miljøet var både glitrende og blomstrende! Det ble gitt uttrykk for så mange gode og positive erfaringer at man gjerne stilte opp ved neste korsvei og! Godt jobba!

Den første dugnaden ute ble gjennomført så snart snøen var borte på parkeringsplassen foran Ordenshuset. Da ble arealet spylt for å fjerne all sanden og annet rusk og rask som hadde samlet seg i løpet av vinteren. Et arbeid som tok flerfoldige timer og ble gjennomført av brødrene Hermod og Harald, som hadde med seg sitt barnebarn på seks år. Han syntes det var artig å hjelpe bestefar og ville gjerne spyle mer senere! Takk til dere og som gjorde et viktig og godt arbeid!

Mariaordenen er en lukket orden for kvinner. Ordenen ble grunnlagt i1916. 

Ordenen er tuftet på kristen etikk, og gjennom rituelle innvielser i dens gradssystem blir ordenens lære gradvis åpenbart. Ordenens formål er å fremme selverkjennelse og arbeide for personlighetens utvikling. For å bli medlem må man tro på Gud, nyte allmenn borgerlig aktelse, være fylt 25 år og anbefales av to medlemmer. Medlemmene har ikke lov å tilhøre en annen lukket orden. Det finnes i dag ca 40 norske, 15 svenske, 6 danske, 2 tyske og 1 islandsk og 2 finske Marialoger. Antall medlemmer var ca. 7500 den 1. januar 2011.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden