Møtekalender for St. Johanneslogen Stella Polaris 2018

St. Johanneslogen Stella Polaris Nr. 113

Møtekalender for 2018

Møtested: Sparre Schneiders vei 6, Tromsø 2018 I grad II grad III grad
Januar K - 22  29 
Februar 19  12 
Mars - 19 
April 16  - 27 
Mai 14 
Juni
September F - 17  10 
Oktober - 29 W 15 
November 12 N 19 
Desember M

Møtene begynner: kl. Kl. 18.30. III grad kl. 18.00.
Høytidsdag og Julemøte kl. Kl. 17.30.

Spesielle møter

  • 12.01.18, kl. 18:30: Kollegiemøte m/vikarer
  • 16.01.18, kl. 18:30: Informasjonsmøte for nye kandidater
  • 03.02.18, kl. 18:30: Frimurerfest
  • 20.03.18, kl. 18:30: Informasjonsmøte for nye kandidater
  • 12.05.18, kl. 18:30: kollegiemøte uten vikarer
  • 28.08.18, kl. 18:30: Informasjonsmøte for nye kandidater
  • 30.10.18, kl. 18:30: Informasjonsmøte for nye kandidater

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 486, 9011 TROMSØ Telefon: 77682790 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 93211397
Ordførende Mester 90737472
Sekretær 91638950

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Tradisjonen tro er årets siste møte i Stella Polaris vår Juleloge.

Kom gjerne en liten time før start om du vil ha litt sosialt samvær med servering før møtet – møtet er normalt svært godt besøkt.

Tid: søndag 2. desember kl. 17:30 Meny: Reinsdyrstek med tilbehør. Pris: kr 450,– inkl./aperitiff, 2 gl. vin og kaffe Betaling: v/ankomst med kort/kontant.

Antrekk: Galla for samtlige

Påmelding er bindende (oppgi grad og evt. Overofficiantembede) senest 30/11 på e-post til CM: , mobil 932 11 397, eller på oppslag i Ordenshuset.

Vær hjerteligst og broderligst velkommen til årets siste møte i Stella Polaris!

Stella Polaris avholdt seniorloge mandag 29.10.18, hvor Ordenes Stormester Tore Evensen med følge var til stede sammen med 96 lokale brødre.

Før Seniorlogen var det som sedvanlig Stjernestund, hvor en broder legger frem sine tanker om et tema innen frimureriet. Denne gang var det Stormesteren som innledet. Det kom det over 60 brødre (ny rekord) og arrangementet måtte flyttes til Stjernesalen.

Brødrene fikk oppleve en opplagt og inspirerende Stormester som engasjert fortalte om sitt frimureri. Han fortalte blant annet om den indre prosess med å lære seg selv å kjenne, slik at man blir trygg på seg selv og sine holdninger og meninger. For deretter å kunne glemme seg selv, for så å kunne hjelpe andre. Det sentrale spørsmålet er: hva kan jeg gjøre for å hjelpe mine medmennesker? Det hele basert på troens mysterium som grunnlag for vårt arbeid.

Stjernestunden ble en fin «oppladning» til seniorlogen, som også ble en svært god opplevelse for de fremmøtte brødre.

Tirsdag 24. mars ble det gjennomført kurs i HLR (hjerte- og lungeredning) samt bruk av logenes egen hjertestarter. De tre skiftene – Tromsø Provincialloge, St. Andreaslogen Skansen og St. Johanneslogen Stella Polaris – var alle representerte. For arbeidslogenes del var ansvaret plassert hos ett utvalgt embede, for på så vis å sikre at en broder med kunnskapen alltid ville være til stede i et hvert møte.

Instruktørene var også brødre av våre loger, med bakgrunn fra Røde Kors og legestanden, sørget for at kurset ble vel utført. Med et moderne hjertestarterapparat av denne typen er det mulig for de mest tommeltottrike av oss å redde liv.

Vi bibringer et bilde av historisk interesse, nemlig fra innvielsen av St. Johanneslogen Stella Polaris den 25. juli 1919. Valgspråket ble Veritas liberatis Vos – Sannheten befrir Eder, og våpenskjoldet viser Karlsvognen og Polarstjernen. Bildet av de staute karene er formodentlig tatt i lokalene som logen leide av Tromsø Sparebank – kalt "Rødbanken" på folkemunne – frem til 1995 da man flyttet inn i egne lokaler på Forhåpningen på toppen av Tromsøya.