Jeg håper alle brødre har hatt en fin sommer og en avkoblende ferie med kjære og nære!
Nå som både sommer og pandemi er på hell, er det nok mange som lurer på når vår logevirksomhet starter opp igjen. Til det er svaret at det forhåpentligvis vil skje om kort tid, men vi kan dessverre ikke gi noen dato nå. Årsaken er at det fortsatt hefter usikkerhet rundt smittesituasjon og tidspunkt for når regjeringen går videre til trinn 4 - etterfulgt av full gjenåpning av samfunnet.
Dette var et viktig tema på provinsens OM-møte som ble avholdt i Tromsø torsdag-fredag denne uka, og samtlige loger i provinsen ble enige om at det vil åpnes for ordinære logemøter så snart regjeringen har fjernet sin avstandsrestriksjon
Det er ikke tilrådelig å gjennomføre logemøter før det, både med og uten rec. Dette gjelder følgelig for hele provinsen, herunder våre tre skifter i Tromsø. Vi kan imidlertid starte opp på relativt kort varsel når tiden er inne.
Biblioteket kan holdes åpent og ulike administrative møter kan gjennomføres gitt at nødvendig smittevern opprettholdes.
Jeg vil på vegne av Tromsølogene beklage fortsatt venting. Samtidig vil jeg takke for stor tålmodighet siden mars i fjor, og det er vårt håp at vi kan kan møtes til ordinære logemøter om ikke lenge.

Terje Wold
Ordførende Mester
Stella Polaris

Den 11. november 2019 ble Terje Wold valgt til ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Stella Polaris i Tromsø. Han blir den 17. Ordførende Mester i logen når han innsettes nå fredag den 10. januar 2020. Det er ikke særskilt påmelding til møtet, men skal man reise bør man melde sin ankomst til Ceremonimester i forkant. 

Stella Polaris avholdt seniorloge mandag 29.10.18, hvor Ordenes Stormester Tore Evensen med følge var til stede sammen med 96 lokale brødre.

Før Seniorlogen var det som sedvanlig Stjernestund, hvor en broder legger frem sine tanker om et tema innen frimureriet. Denne gang var det Stormesteren som innledet. Det kom det over 60 brødre (ny rekord) og arrangementet måtte flyttes til Stjernesalen.

Brødrene fikk oppleve en opplagt og inspirerende Stormester som engasjert fortalte om sitt frimureri. Han fortalte blant annet om den indre prosess med å lære seg selv å kjenne, slik at man blir trygg på seg selv og sine holdninger og meninger. For deretter å kunne glemme seg selv, for så å kunne hjelpe andre. Det sentrale spørsmålet er: hva kan jeg gjøre for å hjelpe mine medmennesker? Det hele basert på troens mysterium som grunnlag for vårt arbeid.

Stjernestunden ble en fin «oppladning» til seniorlogen, som også ble en svært god opplevelse for de fremmøtte brødre.

Vi bibringer et bilde av historisk interesse, nemlig fra innvielsen av St. Johanneslogen Stella Polaris den 25. juli 1919. Valgspråket ble Veritas liberatis Vos – Sannheten befrir Eder, og våpenskjoldet viser Karlsvognen og Polarstjernen. Bildet av de staute karene er formodentlig tatt i lokalene som logen leide av Tromsø Sparebank – kalt "Rødbanken" på folkemunne – frem til 1995 da man flyttet inn i egne lokaler på Forhåpningen på toppen av Tromsøya.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden