Etter et flott valgmøte i vår loge den 2. september – med nærmere 40 deltakende brødre – er det nå tid for nytt møte i alle Tromsøbrødres Moderloge.

Førstkommende mandag den 9. september kl. 1800 åpnes Mestergraden, Johannesskiftets høyeste grad, med Gjesteordførende Mester.

Mandag den 21. januar kl. 1800 (merk tiden) er det igjen tid for nytt møte i St. Johannesloge Stella Polaris, denne gang i Mestergraden, det blå frimureriets høyeste grad.

Til forfremmelse i Mestergraden stiller tre medbrødrene, og fadderne oppfordres til mesterlig deltakelse.

Til taffelet serveres Bacalao til kr. 230,-. De som har tjeneste eller av annen grunn skal bære galla vet om det; øvrige brødre bærer vanlig logeantrekk.

Kaffebordet står dekket fra klokken 1700 i Salong B og alle oppfordres til å komme tidlig og tilbringe tid sammen med brødrene.

Presis klokken 1715 starter vår Stjernestund, som avsluttes senest 1745. Innleder er Ordførende Mester og temaet er «Gang & Sete – Orden i Logen.» Et tema som en hver Ceremonimester skal kunne på fingerspissene, og som en hver broder bør ha kunnskap om.

Møtet er åpent for alle brødre av vår Orden med III grad eller høyere.

Vær hjerteligst og broderligst velkommen i Din Mestergrad!

Tradisjonen tro er årets siste møte i Stella Polaris vår Juleloge.

Kom gjerne en liten time før start om du vil ha litt sosialt samvær med servering før møtet – møtet er normalt svært godt besøkt.

Tid: søndag 2. desember kl. 17:30 Meny: Reinsdyrstek med tilbehør. Pris: kr 450,– inkl./aperitiff, 2 gl. vin og kaffe Betaling: v/ankomst med kort/kontant.

Antrekk: Galla for samtlige

Påmelding er bindende (oppgi grad og evt. Overofficiantembede) senest 30/11 på e-post til CM: , mobil 932 11 397, eller på oppslag i Ordenshuset.

Vær hjerteligst og broderligst velkommen til årets siste møte i Stella Polaris!

Stella Polaris avholdt seniorloge mandag 29.10.18, hvor Ordenes Stormester Tore Evensen med følge var til stede sammen med 96 lokale brødre.

Før Seniorlogen var det som sedvanlig Stjernestund, hvor en broder legger frem sine tanker om et tema innen frimureriet. Denne gang var det Stormesteren som innledet. Det kom det over 60 brødre (ny rekord) og arrangementet måtte flyttes til Stjernesalen.

Brødrene fikk oppleve en opplagt og inspirerende Stormester som engasjert fortalte om sitt frimureri. Han fortalte blant annet om den indre prosess med å lære seg selv å kjenne, slik at man blir trygg på seg selv og sine holdninger og meninger. For deretter å kunne glemme seg selv, for så å kunne hjelpe andre. Det sentrale spørsmålet er: hva kan jeg gjøre for å hjelpe mine medmennesker? Det hele basert på troens mysterium som grunnlag for vårt arbeid.

Stjernestunden ble en fin «oppladning» til seniorlogen, som også ble en svært god opplevelse for de fremmøtte brødre.

Tirsdag 24. mars ble det gjennomført kurs i HLR (hjerte- og lungeredning) samt bruk av logenes egen hjertestarter. De tre skiftene – Tromsø Provincialloge, St. Andreaslogen Skansen og St. Johanneslogen Stella Polaris – var alle representerte. For arbeidslogenes del var ansvaret plassert hos ett utvalgt embede, for på så vis å sikre at en broder med kunnskapen alltid ville være til stede i et hvert møte.

Instruktørene var også brødre av våre loger, med bakgrunn fra Røde Kors og legestanden, sørget for at kurset ble vel utført. Med et moderne hjertestarterapparat av denne typen er det mulig for de mest tommeltottrike av oss å redde liv.

Vi bibringer et bilde av historisk interesse, nemlig fra innvielsen av St. Johanneslogen Stella Polaris den 25. juli 1919. Valgspråket ble Veritas liberatis Vos – Sannheten befrir Eder, og våpenskjoldet viser Karlsvognen og Polarstjernen. Bildet av de staute karene er formodentlig tatt i lokalene som logen leide av Tromsø Sparebank – kalt "Rødbanken" på folkemunne – frem til 1995 da man flyttet inn i egne lokaler på Forhåpningen på toppen av Tromsøya.