Det er igjen tid for å holde informasjonsmøte om vår Orden.

I møtet tar vi for oss Frimureriets historie, broderskapet som vår Orden består av og praktiske ting som søknad om antakelse, økonomi og annet. De besøkende kan stille spørsmål til møteleder underveis og etter innledningen. 

Praktisk informasjon om møtet: Dato: fredag 3. desember kl 18:30 til senest 20:00

Sted: Frimurerlogen på Forhåpningen.

Møteleder: Terje Wold

De som vurdere å skøte opptak, oppfordres til å medbringe sin partner slik at også denne kan få informasjon om hva frimureriet går ut på. Ledsagende broder påmelder søker med navn på e-post: senest 2. desember kl. 20:00.

Vær hjertelig velkommen til aftenens infomøte!

Stella Polaris avholdt seniorloge mandag 29.10.18, hvor Ordenes Stormester Tore Evensen med følge var til stede sammen med 96 lokale brødre.

Før Seniorlogen var det som sedvanlig Stjernestund, hvor en broder legger frem sine tanker om et tema innen frimureriet. Denne gang var det Stormesteren som innledet. Det kom det over 60 brødre (ny rekord) og arrangementet måtte flyttes til Stjernesalen.

Brødrene fikk oppleve en opplagt og inspirerende Stormester som engasjert fortalte om sitt frimureri. Han fortalte blant annet om den indre prosess med å lære seg selv å kjenne, slik at man blir trygg på seg selv og sine holdninger og meninger. For deretter å kunne glemme seg selv, for så å kunne hjelpe andre. Det sentrale spørsmålet er: hva kan jeg gjøre for å hjelpe mine medmennesker? Det hele basert på troens mysterium som grunnlag for vårt arbeid.

Stjernestunden ble en fin «oppladning» til seniorlogen, som også ble en svært god opplevelse for de fremmøtte brødre.

Vi bibringer et bilde av historisk interesse, nemlig fra innvielsen av St. Johanneslogen Stella Polaris den 25. juli 1919. Valgspråket ble Veritas liberatis Vos – Sannheten befrir Eder, og våpenskjoldet viser Karlsvognen og Polarstjernen. Bildet av de staute karene er formodentlig tatt i lokalene som logen leide av Tromsø Sparebank – kalt "Rødbanken" på folkemunne – frem til 1995 da man flyttet inn i egne lokaler på Forhåpningen på toppen av Tromsøya.