Tirsdag 24. mars ble det gjennomført kurs i HLR (hjerte- og lungeredning) samt bruk av logenes egen hjertestarter. De tre skiftene – Tromsø Provincialloge, St. Andreaslogen Skansen og St. Johanneslogen Stella Polaris – var alle representerte. For arbeidslogenes del var ansvaret plassert hos ett utvalgt embede, for på så vis å sikre at en broder med kunnskapen alltid ville være til stede i et hvert møte.

Instruktørene var også brødre av våre loger, med bakgrunn fra Røde Kors og legestanden, sørget for at kurset ble vel utført. Med et moderne hjertestarterapparat av denne typen er det mulig for de mest tommeltottrike av oss å redde liv.

Vi bibringer et bilde av historisk interesse, nemlig fra innvielsen av St. Johanneslogen Stella Polaris den 25. juli 1919. Valgspråket ble Veritas liberatis Vos – Sannheten befrir Eder, og våpenskjoldet viser Karlsvognen og Polarstjernen. Bildet av de staute karene er formodentlig tatt i lokalene som logen leide av Tromsø Sparebank – kalt "Rødbanken" på folkemunne – frem til 1995 da man flyttet inn i egne lokaler på Forhåpningen på toppen av Tromsøya.