Valget fant sted som et administrativt møte 20. oktober 2020. 65 brødre møtte opp og alle smittevernregler ble fulgt. Ordenens Stormester godkjente valget og utferdiget utnevnelsesdokumentet til den nyvalgte. 

På Logens Høytidsdag, kunne dermed Oddgeir Bjørli ta over som administrativ Ordførende Mester med e-postadresse og nøkler. Dette ble markert med en enkel lunch i Logefellesskapet Østvikens lokaler i Moss hvor Provincialmester Thor Bergby overrakte utnevnelsesdokumentet. Til stede var også Tilsynsmesteren i Østviken, O.M. i Borg Stewardsloge, tre O. M. fra Johanneslogene i Østviken, styresekretær i Logefellesskapet Østviken samt de Delegerte Mestere og 4 av førstemennene i embedsverket i Kronen. 

Når det igjen kan åpnes opp for rituelle møter, vil den nyvalgte Ordførende Mester på første møte formelt bli installert som Ordførende Mester i Kronen. 

Kronens webredaktør. 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden