Winston Churchill var født i 1874 og døde i 1965. Han var offiser, politiker og forfatter.  Det som er mindre kjent er at han var frimurer fra 1901 til sin død i 1965. Han var to ganger Storbritannias statsminister. Det var i 1940 til 1945 og 1951 til 1955.  Jeg vil forsøke å gi et bitte lite glimt av denne personen.

Napoleonskake er det beste jeg vet, og 20. september fikk jeg verdens beste napoleonskake i Passeren. Kaka ble servert etter høytidstaffelet denne kvelden da St. Johanneslogen Olav til den gyldne Passer fikk ny Ordførende Mester.

Det er mye som skal utføres innenfor en loge. Og det er lærikt og nyttig å begynne som ass.broder. Her er opplæringen i gang 9. september 2010.  På bildet ser vi ass.br. Olav Garsegg, IB Jørgen Myrlund, p.t.opplæringsansvarlig Øivind Løken,DM Øistein T. Kjus, ass.broder Terje Langseth,  ass. broder  Henry Hjelnes  og ass.broder Rolv Bjelland. Leder av ass.brødre Stig Fosse Kersten var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nå er det enklere å huske hjemmesiden - hjelp til alle

Som sikkert mange er enige med meg i så kan det enkelte ganger være litt komplisert og tungvindt å komme inn på de forskjellige hjemmesidene- Dette fordi sidens URL (adressen) ofte er så lang og full av rare tegn at dette gjerne blir feil.

Olav til den gyldne Passer har nå ervervet seg det flotte navnet www.passeren.no og denne URL er automatisk viderekoblet til våre sider inne på Den Norske Frimurerordens sider. Man behøver bare å skrive www.passeren.no i adressefeltet, så er man fremme ved våre sider.

Navnet på våre norske St. Johannesloger er ofte toleddet. Først et navn, et forbilde og deretter en henvisning for eksempel til et symbol.

St. Johanneslogen Olav til den gyldne Passer, arbeider i Det Svenske System, og er en fortsettelse av Skedsmo St. Johannes Broderforening som arbeidet i alle 3 grader under St. Johanneslogen Olaf Kyrre til den gyldne Kjæde. Olaf Kyrre viser til Olav III, konge i Norge år 1067 - 1093. Olaf III Kyrre spredte kristendommen til folket den gode vei ved å opprette gilder og bygge kirker, som kristkirkene i Nidaros og Bergen.
Som konge fikk han tilnavnet Kyrre, noe som betyr den fredlige.

Skedsmo_tidl_OB
Fire tidligere Ordførende Brødre i Skedsmo St. Johannes Broderforening. Her med tidligere Ordførende Broders merke den 10. januar 2008. SMP Olav Lyngset, Ordførende Broder i perioden 07.10.1986 - 02.04.1992. O.M. Sverre L. Sivertsen, Ordførende Broder i perioden 01.06.1995 - 04.06.1998. Øistein T. Kjus (nå Dep.M.), Ordførende Broder i perioden 04.06.1998 - 15.10. 2004. Per Lage Kvåle, Ordførende Broder i perioden 15.10.2004 - 13.09.2007.


Her holder Olav til den gyldne Passer til. Navnet på byggningen har etter hvert blitt Odd Fellow Gården.
Adressen er Gamle Strømsvei 99, 2010 Strømmen og ligger vis a vis Strømmen kirke.
Om sommeren er det parkeringsplass til 40-45 personbiler. Om vinteren en del mindre.

Skedsmo St. Johannes Broderforening ble omdannet til St. Johanneslogen Olav til den gyldne Passer som ble innviet den 22. Januar 2009.

Skedsmo Broderforenings første møte ble avholdt på Olavsgaard hotell den 15. Oktober 1985 og med Polarstjerne ritualet som grunnlag. I de 10 første årene arbeidet broderforeningen i I-grad. Dette ble utvidet til II grad i 1996 og III grad i 1998.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden