Med utgangspunkt i Regjeringa sin pressekonferanse 7.12.2020, fann Deputert Mester etter samråd med Ordførende Meste Hjalmar Olseth, at det var rettast å avlyse julelogen 10. desember i Oscar til de syv Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord. 
Grunngjevinga er kort og godt at vi ikkje kunne gjennomført møtet utan å komme i konflikt med dei rettlingslinjene som ligg til grunn for møte/arrangement i privat regi pr. dato. Å utsetje ei glede er ikkje det verste som kan skje. 

God jul til brødrene i Sunnfjord 

Link til Oscar til de syv Bjerge: https://frimurer.no/loger/johannes/oscar-bergen

Lederskifte i Sunnfjord

Den 29.09.2017 ble br. Johan Kåre Kjerstad installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar tdsB Hjalmar Olseth. Tilstede under innsettelsen var mange brødre fra Sunnfjord og også de tidligere Deputert Mestre Trygve Jacobsen og Ludvig Birkeland .