Det var stor stemning og stas da både Ordførende Mester i Oscar til de syv Bjerge og Provincialmester i Bergens Provincialloge besøkte deputasjonsloge i Sunnfjord. Særlig fordi deputasjonslogen i Sunnfjord var den første loge de besøkte i egenskap av sine nye embeder.

Lederskifte i Sunnfjord

Den 29.09.2017 ble br. Johan Kåre Kjerstad installert som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge Sunnfjord. Høytideligheten fant sted i deputasjonslogens lokaler på Mo, og installasjonen ble gjennomført av OM i Oscar tdsB Hjalmar Olseth. Tilstede under innsettelsen var mange brødre fra Sunnfjord og også de tidligere Deputert Mestre Trygve Jacobsen og Ludvig Birkeland .