Hjalmar Olseth ble tirsdag 3. mai installert som ny Provincialmester i Bergens Provincialloge.

Geir Hordvik er valgt til ny leder i Frimurernes sangforening i Bergen. Han avløser Tor Aase Johannessen i dette vervet. Han ønskes lykke til!

I forbindelse med at Regjeringen med virkning fra 12. februar 2022  kl. 10.00 har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom, har Den Norske Frimurerordens Stormester meddelt at:
Logemøter kan nå avholdes uten begrensninger, dette gjelder også all annen logeaktivitet.
Stormesteren minner i sitt brev om Regjeringens generelle råd til befolkningen:

· Praktiser god hånd- og hostehygiene

· Følg koronavaksinasjonsprogrammet

· Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.

· Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.

· Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer.

· Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-1 mot    behovet for kontakt med andre

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen har tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn til Harald Antun.
Utdelingen ble foretatt av Stormesteren personlig den 25.08 i Bergen.

Den 27 mai var en stor dag for to av våre brødre. Stormesteren var i byen for å tildele et Hederstegn og en Stormesterens Fortjenstmedalje.

Vår Provincialsekretær, Richard Olsen ble tildelt Ordenens Hederstegn for sin mangeårige innsats som Bergens Provincialloges Provincialsekretær. Les egen artikkel om ham under Logekjedens hjemmeside (Logekjeden.no).

Provinciallogens Husinspektør Rolf Meland ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje etter å ha lagt ned et stort arbeid i ledelsen av fornyelse og oppgradering av Ordenshuset i Bergen gjennom de siste årene.

Både br. Richard og br. Rolf har bakgrunn som sentrale embedsmenn i St. Johanneslogen og St. Andreaslogen før de begge avsluttet med sine verv i Provinciallogen som henholdsvis Oversekretær og Overceremonimester.

(Olav Kvinge, red)

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle – løfter oss frem til et nytt liv, til en ny dag! Dette vet vi. Bevissthet betyr å vite om. Noen nøyer seg med å vite om at livet består av tilfeldigheter - flaks og uflaks! 
Andre vet om at livet er en evig skapende prosess som skal utvikle vår bevissthet slik at vi får høyere kunnskap om livets hensikt! 

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca Cola utan sukker. Skulle visst på eit eller anna arbeide. Nei men, - e da ikkje? E da ikkje? Eg lot han stå slik og kinna ei lita stund. Lyset var ennå ikkje slått på i augene, men rynkene i panna under capsen vitna om at han jobba med saken. Leversund, sa eg. Å ja, - no ser eg da. - No ser eg da. 

Seminaret er utsatt til etter sommeren. Mer info følger.

I mangel av ordinære møter, besluttet embedskollegiet i Stavanger Stewardsloge for en tid tilbake å lage en Podcast med et kåseri som kan lastes ned og avspilles av brødrene.

For å bøte på en stigende logeabstinens blant brødrene, er Podcasten forsøkt laget som et lite "logemøte", dog uten rituelt innhold, men med en innledning, et kåseri og en avslutning. Alt ledsaget av flott orgelmusikk fra logens eget pipeorgel.

De Ordførende Mestere i Stavanger vil etter tur delta med en velkomsthilsen hvor de blant annet forteller litt om sin egen loge.

Det vil etter planen bli sendt ut en Podcast pr måned. Den første Podcasten (februarutgaven), ligger på YouTube på følgende link: https://youtu.be/dxpM3XX0j3k

Kåseriet i februarutgaven holdes av tidligere Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge, Tron Endresen, som vil fortelle om de fem første Ordførende Mestere i Stavanger. Musikken er ved kantor Kjell Bjarne Svanes og velkomsthilsenen ved Rolf Abrahamsen.

Logen tar gjerne imot kommentarer, ros eller ris. Vennligst send disse til følgende adresse:  

Olav Kvinge

Forsiktig åpning av Biblioteket for innlevering /utlån

Det åpnes nå adgang til innlevering og/eller lån av frimurerisk litteratur fra biblioteket i Ordenshuset.

Biblioteket vil bli holdt åpent mandager og torsdager mellom kl. 1830 og 1930. Første åpningsdag er mandag 01. mars 2021.

Viktig:

Det vises for øvrig til retningslinjer som vil være styrende for gjennomføring av tiltaket, herunder e-post sendt fra Provincialsekretær til samtlige brødre, begrensninger i antall, smittevernregler (intern instruks), mm.

 Olav Kvinge