Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen har tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn til Harald Antun.
Utdelingen ble foretatt av Stormesteren personlig den 25.08 i Bergen.

Den 27 mai var en stor dag for to av våre brødre. Stormesteren var i byen for å tildele et Hederstegn og en Stormesterens Fortjenstmedalje.

Vår Provincialsekretær, Richard Olsen ble tildelt Ordenens Hederstegn for sin mangeårige innsats som Bergens Provincialloges Provincialsekretær. Les egen artikkel om ham under Logekjedens hjemmeside (Logekjeden.no).

Provinciallogens Husinspektør Rolf Meland ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje etter å ha lagt ned et stort arbeid i ledelsen av fornyelse og oppgradering av Ordenshuset i Bergen gjennom de siste årene.

Både br. Richard og br. Rolf har bakgrunn som sentrale embedsmenn i St. Johanneslogen og St. Andreaslogen før de begge avsluttet med sine verv i Provinciallogen som henholdsvis Oversekretær og Overceremonimester.

(Olav Kvinge, red)

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle – løfter oss frem til et nytt liv, til en ny dag! Dette vet vi. Bevissthet betyr å vite om. Noen nøyer seg med å vite om at livet består av tilfeldigheter - flaks og uflaks! 
Andre vet om at livet er en evig skapende prosess som skal utvikle vår bevissthet slik at vi får høyere kunnskap om livets hensikt! 

Hei, sa eg idet eg passerte han mellom to reolar på SPAR-butikken. Han tok nokre steg vidare forbi meg, før han snudde seg. I hendene heldt han ein plastpose med ei kanelbolla og ei lita flaske Coca Cola utan sukker. Skulle visst på eit eller anna arbeide. Nei men, - e da ikkje? E da ikkje? Eg lot han stå slik og kinna ei lita stund. Lyset var ennå ikkje slått på i augene, men rynkene i panna under capsen vitna om at han jobba med saken. Leversund, sa eg. Å ja, - no ser eg da. - No ser eg da. 

Seminaret er utsatt til etter sommeren. Mer info følger.

I mangel av ordinære møter, besluttet embedskollegiet i Stavanger Stewardsloge for en tid tilbake å lage en Podcast med et kåseri som kan lastes ned og avspilles av brødrene.

For å bøte på en stigende logeabstinens blant brødrene, er Podcasten forsøkt laget som et lite "logemøte", dog uten rituelt innhold, men med en innledning, et kåseri og en avslutning. Alt ledsaget av flott orgelmusikk fra logens eget pipeorgel.

De Ordførende Mestere i Stavanger vil etter tur delta med en velkomsthilsen hvor de blant annet forteller litt om sin egen loge.

Det vil etter planen bli sendt ut en Podcast pr måned. Den første Podcasten (februarutgaven), ligger på YouTube på følgende link: https://youtu.be/dxpM3XX0j3k

Kåseriet i februarutgaven holdes av tidligere Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge, Tron Endresen, som vil fortelle om de fem første Ordførende Mestere i Stavanger. Musikken er ved kantor Kjell Bjarne Svanes og velkomsthilsenen ved Rolf Abrahamsen.

Logen tar gjerne imot kommentarer, ros eller ris. Vennligst send disse til følgende adresse:  

Olav Kvinge

Forsiktig åpning av Biblioteket for innlevering /utlån

Det åpnes nå adgang til innlevering og/eller lån av frimurerisk litteratur fra biblioteket i Ordenshuset.

Biblioteket vil bli holdt åpent mandager og torsdager mellom kl. 1830 og 1930. Første åpningsdag er mandag 01. mars 2021.

Viktig:

Det vises for øvrig til retningslinjer som vil være styrende for gjennomføring av tiltaket, herunder e-post sendt fra Provincialsekretær til samtlige brødre, begrensninger i antall, smittevernregler (intern instruks), mm.

 Olav Kvinge
Adventstiden nærmer seg, og vi vet at mange gruer seg til denne tiden før Jul. Gaver – ofte dyre - skal kjøpes, i tillegg til husholdningsutgifter som erfaringsmessig er langt høyere enn vanlig. Vi vet at mange folk kan få problemer med økonomien, selv de som vanligvis ikke har det. 
"Foreningen til Barns Beste" ble stiftet i 1879 som "Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Foreningen er frittstående og uavhengig. Dens formål er å hjelpe nødstilte barn og tildelinger fra foreningen kan gis til
  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold
Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig. 
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (for eksempel legater og/eller andre institusjoner). Vi spør om dette fordi styret bl.a har bred og allsidig råd- og veiledningskompetanse, herunder om private og offentlige støtteordninger. Det er heller ikke uvanlig at den/de søkende kan tilkomme andre støtteordninger og som kan komme i tillegg til tildeling fra Barns Beste.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til
Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til styrets leder: 
Tor Aase Johannessen
e-mail:  
Mobil 90614722, privat 55 24 11 20

Gledelig melding!

Etter lengre tids sykefravær, er det med glede at det meddeles at Egil Herman Sjursen er fullt tilbake i sitt embede som Provincialmester for Bergens Provincialloge med virkning fra 1. oktober. Han ønskes velkommen tilbake.
Samtidig rettes det en stor takk til Johnny Handeland som har fungert i Egil Herman sitt fravær

SELSKAP i logens lokaler?

Planlegger du bryllup, konfirmasjon, dåp, eller annen stor feiring.

  • Vi har lokaler og erfaring som vertskap. 
  • Vi ordner med visevert og musikk etter avtale.

For å ta en prat om bestilling av lokaler og meny kontaktes overskattmester 

 

Kåre Sletten Hansen

Mobil:41121127

Emailadresse:

 

(Forfatter: Olav Kvinge)