"Foreningen til Barns Beste" ble stiftet i 1879 som "Foreningen til Fattige Børns Bekledning”.
Styret består av
Kåre Offerdal, formann
Olav Kvinge, sekretær
Arne Visnes, kasserer
Sverre Seime, styremedlem
Trygve Jacobsen, styremedlem
 
Foreningen er frittstående og uavhengig. Dens formål er å hjelpe nødstilte barn og tildelinger fra foreningen kan gis til
  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold
Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig. 
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (for eksempel legater og/eller andre institusjoner). Vi spør om dette fordi styret bl.a har bred og allsidig råd- og veiledningskompetanse, herunder om private og offentlige støtteordninger. Det er heller ikke uvanlig at den/de søkende kan tilkomme andre støtteordninger og som kan komme i tillegg til tildeling fra Barns Beste.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til
Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til: 
Foreningen til Barns Beste Bergen:
e-post:

Fra broder Jan Leversund har vi fått denne refleksjonen ved et årsskifte:


Her om dagen var eg igjen vikar på den tidlegare arbeidsplassen min Kystlegane og i lunsjen kom samtalen inn på dette med alderdom.
Kva tid er ein eldre og kva tid er ein gamal? Det kjem an på kordan ein føler seg, meinte nokre.

WHO definerer eldre som mennesker mellom 60 og 74 år og gamle som mennesker fra 75 år og oppover.
Så nå er eg også blitt gamal. Men eg har eit avslappa forhold til det å bli gamal. I alle fall trur eg det sjøl. Eg tenker at det får gå som det går og det går seg vel til etter kvart. Ein modnast til det.
For straks ein vert fødd, er ein dømd til å døy. Det er prisen for å få livet.

For mange år sidan var eg i sjukebesøk hos ein pasient på 98 år. Ho lurte på om Gud hadde gløymt ho, så ho låg og sukka og ba om at Han snart måtte henta ho heim.

Men kan du lytta på hjarta mitt før du går doktor? Berre så eg veit om det er i orden? Javel, tenkte eg. Var det ikkje du som ville flytta heim?
Men eg sa ikkje noko. Berre lytta på eit hjarta som trass alt hadde lyst til å leva ei lita stund til.

Høstsang - Odd Børretzen og Lars Martin Myhre

https://www.youtube.com/watch?v=9bCHhGwxzyU

De enkelte logene og enkeltbrødre hjelper nødlidende på ulike måter.
Dette kommer godt med.
Den Norske Frimurerorden har tidligere i år, gjennom Røde Kors, gitt 1,5 mill til arbeid i Ukraina.
Det er fortsatt behov for hjelp.
Bergens Provincialloge hjelper til, gjennom å samle inn penger til innkjøp
av medisinsk utstyr, varme klær og nødstrømsaggregat til Ukraina. Pengene går uavkortet til formålet, og innkjøp blir ikke momsbelagt.
Vi samarbeider med en allerede fungerende prosjektgruppe knyttet til Helse Bergen
som står for innkjøp av behovsspesifisert utstyr.
En lang vinter står for døren og behovet er stort. Vi takker for det som dere har bidratt med og for det måtte komme i tiden fremover.

Her følger en historisk oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge:

 

1

 Overrettssakfører
 Kaspar Kruse Kielland
 (1857–1945)

 

  1922 

  18. september 1925 

  18. september 1925

  12. februar 1945

2

 Kjøpmann
 Hans Christian Harbitz
 (1872–1946)

 

  7. august 1945

  2. november 1946

3

 Direktør
 Per Mathiesen
 (1885–1971)

 

  22. mai 1947

  29. november 1958

4

 Kjøpmann
 Bjarne Minde
 (1897–1961)

 

  29. november 1958

  17. juni 1961

5

 Banksjef
 Torvil Meidell Johnsen
 (1898–1971)

 

  25. august 1961

  1. juli 1969

6

 Boktrykker
 Johan Wilhelm Eide
 (1899–1990)

 

  1. juli 1969

  11. mai 1976

7

 Lagmann
 Hans Fredrik Marthinussen
 (1918–2009)

 

  11. mai 1976

  4. juni 1985

8

 Arkitekt
 Halfdan Wiberg
 (1931–2020)

 

  4. juni 1985

  11. juni 1996

9

 Sivilingeniør
 Hans Jacob Grieg Eide
 (1931–)

 

  11. juni 1996

  27. mai 2002

10

 Rådgivende ingeniør
 Jon Randulf Frimann Vestrheim
 (1943–)

 

  27. mai 2002

  30. august 2012

11

 Prof. Dr. Med. Lorentz M Irgens

 (1942-

 

  1.     jan 2011

  18. mai 2011

12

 Rådgivende Ingeniør

 Jon Randulf Frimann Vestrheim

 (1943-)

 

  18. mai 2011

  30. august 2012

13

 Direktør
 Egil Herman Sjursen
 (1957–)

 

  30. august 2012

  3. mai 2022

14

 Rørlegger

 Johnny Handeland

 (1950-)

 

  22. jan 2020

  1. oktober 2020

15

 Jurist
 Hjalmar Olseth
 (1964–)

 

  3. mai 2022

 

 

I VII gradsmøte den 29. november ble Bjørn Johnsen tildelt Bergen Provincialloges hønnørtegn.

Brødrene i Bergen er godt i gang med å holde vakt over Frelsesarméens julegryter. Hver dag frem til jul står brødre vakt ved grytene ved Galleriet og ved Julemarkedet på Festplassen. Frelsesarméens gryte tar imot både kontanter og Vipps #78103 til byens trengende. Er du frimurerbroder og ønsker å stå vakt, kan du kontakte Olav Kvinge:

 

På Bjørgvin sin 125 høytidsdag ble Per Hannevold tildeltStormesterens fortjenstmedalje.

Her følger en tekst forfattet av Svein Magne Moe som tidligere er publisert i Logekjeden.

Odd Grann inviterer - nok en gang. Første gang trykket i Logekjeden nr. 2–2022.

Vi har gleden av å publisere en artikkel av Svein Magne Moe fra Stavanger. Teksten ble første gang trykket i Logekjeden nr. 2 - 2022.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden