På Bjørgvin sin 125 høytidsdag ble Per Hannevold tildeltStormesterens fortjenstmedalje.

Her følger en tekst forfattet av Svein Magne Moe som tidligere er publisert i Logekjeden.

Odd Grann inviterer - nok en gang. Første gang trykket i Logekjeden nr. 2–2022.

Vi har gleden av å publisere en artikkel av Svein Magne Moe fra Stavanger. Teksten ble første gang trykket i Logekjeden nr. 2 - 2022.

Hjalmar Olseth ble tirsdag 3. mai installert som ny Provincialmester i Bergens Provincialloge.

Geir Hordvik er valgt til ny leder i Frimurernes sangforening i Bergen. Han avløser Tor Aase Johannessen i dette vervet. Han ønskes lykke til!

I forbindelse med at Regjeringen med virkning fra 12. februar 2022  kl. 10.00 har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom, har Den Norske Frimurerordens Stormester meddelt at:
Logemøter kan nå avholdes uten begrensninger, dette gjelder også all annen logeaktivitet.
Stormesteren minner i sitt brev om Regjeringens generelle råd til befolkningen:

· Praktiser god hånd- og hostehygiene

· Følg koronavaksinasjonsprogrammet

· Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.

· Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.

· Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer.

· Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-1 mot    behovet for kontakt med andre

Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen har tildelt Den Norske Frimurerordens Hederstegn til Harald Antun.
Utdelingen ble foretatt av Stormesteren personlig den 25.08 i Bergen.

Den 27 mai var en stor dag for to av våre brødre. Stormesteren var i byen for å tildele et Hederstegn og en Stormesterens Fortjenstmedalje.

Vår Provincialsekretær, Richard Olsen ble tildelt Ordenens Hederstegn for sin mangeårige innsats som Bergens Provincialloges Provincialsekretær. Les egen artikkel om ham under Logekjedens hjemmeside (Logekjeden.no).

Provinciallogens Husinspektør Rolf Meland ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje etter å ha lagt ned et stort arbeid i ledelsen av fornyelse og oppgradering av Ordenshuset i Bergen gjennom de siste årene.

Både br. Richard og br. Rolf har bakgrunn som sentrale embedsmenn i St. Johanneslogen og St. Andreaslogen før de begge avsluttet med sine verv i Provinciallogen som henholdsvis Oversekretær og Overceremonimester.

(Olav Kvinge, red)

Lys er kjærlighet og kjærlighet er lys! Grunntonen som folder seg ut og skaper universer; galakser, stjerner – planeter med den vakreste natur og yrende liv. Skaper menneskene - deg og meg og alle – løfter oss frem til et nytt liv, til en ny dag! Dette vet vi. Bevissthet betyr å vite om. Noen nøyer seg med å vite om at livet består av tilfeldigheter - flaks og uflaks! 
Andre vet om at livet er en evig skapende prosess som skal utvikle vår bevissthet slik at vi får høyere kunnskap om livets hensikt! 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden