Hamar

Hamar Frimurerkor

Stiftet 1928. Koret har 29 aktive sangere fordelt på de 4 stemmene.
Koret har også vel 50 støttemedlemmer.

Korets aktivitet består alt vestentlig i å delta i losjemøter ved de 4 losjene på Hamar, det være seg rituell sang eller ved spesielle møter slik som Høytidsdager, Julelosjer, og ved møter i Fiducia.

Koret har også som målsetting å besøke de andre losjene i det indre Østland minst en gang i året.

Koret øver hver onsdag i losjeåret i egen "sangerkjeller" i losjebygget på Hamar.

Hamar Frimurerkor 2008

Formann:
Ole E. Storlien, tlf 918 44 676, e-post

Korets dirigent:
Arild Sandbakken, mobil 419 29 140, e-post

Æresmedlemmer:
Arne Kløvstad, Oddleif Engebretsen, Reidar Rye-Johnsen, Per Grasmo, Orvar Thorsrud, Tore Inderhaug og Inge Hollekim

 

Koret har egen sangerorden, Den Buldrende Orrhane.

  • 5 år           Væpner
  • 10 år         Ridder
  • 20 år         Kommandør

Hamar Frimurerkor har deltatt på Landssangerstevner:

  • 1985: Bodø
  • 1990: Ålesund
  • 1995: Kristiansand
  • 1999: Oslo
  • 2005: Bergen