Hamar

Hamar Frimurerkor

Koret ble stiftet 1928 og øver hver onsdag i «Sangerkjelleren» i Ordenshuset i Hamar med dirigent Geir Willard som en stor inspirasjonskilde. Koret har stor aktivitet og ca. 30 medlemmer – rimelig godt fordelt på de fire stemmegruppene 1. og 2. tenor og 1. og 2.bass. Korets aktiviteter består, alt vesentlig, i å delta i logemøter ved de fire logeenhetene i Hamar Frimurerloger, det være seg rituell sang eller ved spesielle møter slik som Høytidsdager, Julelosjer, ved møter i Fiducia, og de seneste år ved åpne konsertarrangement i samarbeid med frimurerkorene i Gjøvik og Lillehammer. Vi besøker i tillegg syke- og aldershjem med sang og synger også ved gudstjenester i kirker i Hamar-området.

I 2020 har koret siden utbruddet av corona-pandemien vært «hvilende». Vi ser med stor og varm lengsel frem til «normale tider» der vi kan møtes igjen og dele sangen vår med øvrige brødre.

Hamar Frimurerkor 2008

Formann:
Steinar Westgaard, tlf 993 99 378, e-post 

Korets dirigent:
Geir Willard, tlf 414 42 262, e-post 

Æresmedlemmer:
Arne Kløvstad, Reidar Rye-Johnsen, Tore Inderhaug, Inge Hollekim, Kåre Gropen, Magne Hagen og Roar G. Rognstad.

Koret har egen sangerorden, Den Buldrende Orrhan

  • 5 år           Væpne
  • 10 år         Ridder
  • 20 år         Kommandør

Hamar Frimurerkor har deltatt på Landssangerstevner:

  • 1985: Bodø
  • 1990: Ålesund
  • 1995: Kristiansand
  • 1999: Oslo
  • 2005: Bergen
  • 2010: Svolvær