Møtekalender for Kongsvinger Kapitel Broderforening 2024

Kongsvinger Kapitel Broderforening Nr. 812

Kongsvinger Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Frimurerlogen, Prestegårdsvegen 2, Kongsvinger 2024 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 17 K
Februar 21 
April
September 11 
Oktober 23 F 14 HAMAR
November 20 AMøB

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 03.01.24, kl. 18:00: Kollegiemøte
  • 29.04.24, kl. 18:00: Kollegiemøte
  • 02.09.24, kl. 18:30: Kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 49, 2201 KONGSVINGER Telefon: 62817941 Fax: 62826065 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 99201031
Ordførende Broder 99227838
Sekretær 92242833

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden