Møtekalender for Hadeland St. Johannes broderforening 2024

Hadeland St. Johannes broderforening Nr. 312

Hadeland St. Johannes broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Hotell Hadeland, Granavollen 35, Gran 2024 I grad
Januar 29 KFGH
Mars 11 
April 29 
September 30 
November 25 øM

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 12.02.24, kl. 18:30: Vi besøker Valdres St. Johannes Broderforening
  • 03.06.24, kl. 18:30: Besøker Hønefoss på deres St. Hansmøte
  • 18.09.24, kl. 18:30: Vi besøker Land St. Johannes Frimurergruppe
  • 18.10.24, kl. 18:30: Broderforeningens embedsverk fungerer på moderlosjens I grad møte

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Karl Ole Egge, Råssumgutua 53, 2760 BRANDBU Telefon: 922 27 494 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95295029
Ordførende Broder 92227494
Sekretær 90014391

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden