Møtekalender for St. Johanneslogen St. Michael t.d. lysende Kors 2019

St. Johanneslogen St. Michael t.d. lysende Kors Nr. 118

Møtekalender for 2019

Møtested: Kammegt. 4, Tønsberg 2019 I grad II grad III grad
Januar 14 KHD - 28 
Februar 11  25 
Mars 11  18 
April D - S 29 
Juni P
September F - 23  16 
Oktober - 28  14  21 
November N - 25 S 18 
Desember

Møtene begynner:
I og II gr. kl. 18.30; III gr. kl. 18.00;
Høytidsdag kl. 18.00; Julemøte kl. 18.30.

Spesielle møter

 • 07.01.19, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte
 • 24.01.19, kl. 18:30: Kollegiemøte
 • 04.02.19, kl. 15.00: St. Michael besøker Leoparden - avgang Jernbanegaten kl 15:00
 • 05.04.19, kl. 16:00: Mottak av gjester fra Linkøping med kveldsmat og hygge
 • 07.04.19, kl. 10:30: Avreise for våre gjester fra Linkøping
 • 07.05.19, kl. 18:30: Gradsmøte I-grad
 • 13.05.19, kl. 18:30: Kirkegang i Søndre Slagen kirke
 • 21.05.19, kl. 18:30: Gradsmøte II-grad
 • 28.05.19, kl. 18:30: Gradsmøte III-grad
 • 26.08.19, kl. 18:30: Utvidet kollegiemøte
 • 04.11.19, kl. 18:30: Minneloge
 • 25.11.19, kl. 18:30: Leoparden besøker St. Michael
 • 28.12.19, kl. 18:30: Juletrefest

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 113, 3101 TØNSBERG Telefon: 33312126 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91754252
Ordførende Mester 92848968
Sekretær 90156475

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Broder,

Går turen til Tønsberg og skulle tiden strekke til, er du hjertelig og broderlig velkommen til en logeaften i St. Michael til det lysende kors.

Vi holder til i Kammegaten 4, vis a vis Politistasjonen. Parkering kan du finne i gatene rundt logebygget og ved parkeringsplassen ved Hotel Klubben.

Hos oss starter logeaftenen med hyggelig prat over en kopp kaffe fra kl 1730. Garderobe er i 1. etg. Ved ankomst til logen, bes du skrive deg inn i besøksprotokollen, hvor du også krysser av om du ønsker å være tilstede ved taffelet etter logemøtet. Protokollen og salongen finner du i 2. etg.

Skulle det være ønskelig med taffel, kjøpes "Bonger" ved Br. Skattmester i forkant av møtet, mot kontant betaling. Disse "Bonger" innløses i baren og ved de serverende brødrene etter logemøtet er over. Br. Skattmester finner du i Salongen.

Logemøtet skjer i 3. etg. og vi anmoder brødrene om å begi seg opp til salen ca 10 min. før møtestart.

Rødvin serveres ved bordet, mens Øl, Mineralvann og "små glass" hentes i baren. Hos oss skjer det ikke innrop til taffel, så du anmodes om å finne en plass ved bordet etter at dine varer er hentet i baren.

Etter at taffelet er til ende, avsluttes aftenen i salongen, hvor det serveres kaffe.

Skulle du ha spørsmål eller behov for assistanse, står våre Ceremonimestere parat til å være deg behjelpelig.

Vi håper å se deg hos oss!

Ta på lesebrillene og sett av noen minutter til et historisk tilbakeblikk på vår frimurerloge i Tønsberg. Vår redatør av meddelelsesbladet for St. Michael, Einar Christian Erlingsen, har satt sammen en fin bukett om logen vår. 

Her er en oversikt over samtlige av våre Ordførende Mestere i St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors i Tønsberg.