×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 200

Onsdag 26. april ble Br. Svein Jonny Duvsete installert som ny Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Installasjonen ble gjennomført av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, under et eget møte i VII grad.

Tirsdag 13. september 2022, ble ny Ordførende Mester i St. Olaf t.d.g.T. Kjell Erik Ronæss installert under et møte i I grad.

I VII gradsmøte i Trondhjems Provincialloge den 9.mars 2022 ble Gunnar Bjerkan tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

Vi mottok i dag den triste nyheten, om at tidligere Provincialmester i Trondhjems Provincialloge, Ridder og Kommandør med det røde kors, Conrad Henrik Krohn, døde tirsdag 25. januar.
Dette i en alder av 87 år, og etter 60 års medlemskap i Den Norske Frimurerorden.
 
Han var Provincialmester i perioden september 1991 til september 1997. Broder Conrad var engasjert og interessert i aktiviteten i vår provins, også etter at han gikk av fra sitt embete og flyttet sørover.
 
Brødrene minnes broder Conrad med ærbødighet og i respekt!

Ved julemøtet i Trondhjems Provincialloge 1. desember ble det tildelt Honnørtegn til to brødre.

Stormester Ragnar Tollefsen var på besøk i Trondheim 20. mai og benyttet anledningen til å gi synlig heder til Jan Olaf Lunde og Gustav Olaf Olsen, begge brødre i St. Olaf til det gjenreiste Tempel.

Under Høytids- og Julelogen i St. Olaf t.d.g.T 11. desember  ble to fortjente brødre tildelt logens Honnørtegn.

Det var to bevegede brødre som mottok utmerkelsen, Knut Ryjord Carlsen og Øyvind Netland.

Begge for sin lange musikalske innsats i St. Olaf, Broder Øyvind som mangeårig organist og dirigent for Frimurerkoret og Broder Knut som har hatt ansvar for musikken under Logens juletrefester i 36 år, ja mange år før han selv ble opptatt som frimurer.

På bildet ser vi fra venstre: Knut Ryjord Carlsen, OM i St. Olaf Erik Sæther og Øyvind Netland.

Broder Gunnar Aadne Solbakken er tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Broder Gunnar Aadne er en drivkraft i støtteforeningen "Frimurerlogens venner" i Trondheim. Her er det skaffet til veie millionbeløp gjennom årene, og dette er midler som utelukkende har gått til oppgradering og forskjønnelse av logehuset i Trondheim. Det må også fremheves hans egne donasjoner av private midler og gaver, noe som har foregått over lang tid. Et viktig punkt i hans rause donasjoner er at de alltid har vært utført på ekte frimurervis - i det stille og uten oppstyr og ofte helt anonymt. Tvert i mot har han alltid fremhevet andre brødres insats på en nærmest selvutslettende måte.

Gunnar Aadne har bestandig vært en lojal og høyt verdsatt støttespiller, samtalepartner og mentor for brødre i alle aldre og i flere loger. Hele tiden med logenes og brødrenes tarv som motiv, og aldri med personlig vinning eller heder som motiv.

Han er alltid til stede og en av de flittigste logegjengere i flere logeskifter og fora. Han ser det som sin helt naturlige oppgave å støtte samt å oppmuntre andre. En hedersmann som går på ethvert oppdrag med stor imøtekommenhet, iver, dyktighet og kunnskap.

Selv om hans moderloge er Nordlyset er det ikke uten grunn at han har blitt tildelt honnørtegn både fra loge Morgenstjernen på Røros og loge Olavslyset på Verdal.

Fortjenstmedaljen ble overrakt av Provincialmester Svein Klokkerhaug, i en privat sammenkomst hvor også Gunnar Aadne kone Randi var til stede.

 

Det er bare 10 år siden Johanneslogen Morgenstjernen på Røros ble innviet som egen loge og kunne starte arbeidet i et flunkende nytt bygg etter mange år i leide lokaler mens de var Deputasjonsloge.

De startet som Broderforening under Nordlyset i Trondheim allerede 10. april 1884, bare ett år etter at moderlogen ble stiftet og var lenge landets eldste Broderforening.

Nå er de altså allerede i gang med bygging av tilbygg for å få sårt tiltrengte fasiliteter de har savnet. Fronten av bygget har fått et tilbygg på 10 m2 i tre etasjer som vil få plass til heis som går fra kjelleren og opp til andre etasje. I bakkant av bygget er det bygd et lager på to etasjer samt en ny trapp som går opp til orgelet og samtidig gir bedre evakueringsmuligheter. Det er også bygd et overbygg over bakre rømningsvei av logesalen. Dette for å sikre bedre evakueringsmuligheter på vinterstid, etter erfaringer og tidligere utfordringer med snø og is i front av dør og trapp.

Prosjektet startet med utgraving i slutten av mai og blir fullført med montering av heis i uke 42. Uteområdet som vil få forbedrede forhold for parkering og renhold vil asfalteres i uke 43. Noe gjenstående arbeide vil avsluttes i disse dager med noe finarbeide både utvendig og innvendig.

En stolt Ordførende Mester Trond Dalseg sier at noe bruk av håndverkere har det vært, men berømmer den dugnadsviljen man har blitt møtt med av brødrene. Han anslår at det er utført i overkant av 1000 dugnadstimer samt at man selv har vært byggeleder og entreprenør for prosjektet. Budsjettet var på 1,5 millioner kroner og så langt ser det ut som at budsjettet skal holde. Med dette arbeidet er logehuset på Røros fullført både utvendig og innvendig og vil fremstå som et staselig bygg, vel verdt et besøk.

Tidligere Ordførende Mester Helge Enge Jenssen i Johanneslogen Syvstjernen i Kristiansund er tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Allerede i 1983 var han med ved etableringen av nye lokaler for frimurervirksomheten i Kristiansund. Han var også en av stifterne av Andreaslogen Stella Maris i 1991. I forbindelse med ombyggingen av logebygget i Kristiansund var han både dugnadsleder og logens kontaktperson mot entreprenør. Han har også vært ansvarlig for planløsninger for interiør og farger i den nye logesalen.

Helge Enge Jenssen ble hedret for sin innsats under innvielsesmøtet for den nye salen den 20. september. Tilstede var både Ordenens Stormester Tore Evensen, Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen og Provincialmester Svein Klokkerhaug.  

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden