×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 200

Ved julemøtet i Trondhjems Provincialloge 1. desember ble det tildelt Honnørtegn til to brødre.

Stormester Ragnar Tollefsen var på besøk i Trondheim 20. mai og benyttet anledningen til å gi synlig heder til Jan Olaf Lunde og Gustav Olaf Olsen, begge brødre i St. Olaf til det gjenreiste Tempel.

Broder Svein Duvsete er utnevnt til Deputert Mester i Trondhjem Provincialloge.

Under Høytids- og Julelogen i St. Olaf t.d.g.T 11. desember  ble to fortjente brødre tildelt logens Honnørtegn.

Det var to bevegede brødre som mottok utmerkelsen, Knut Ryjord Carlsen og Øyvind Netland.

Begge for sin lange musikalske innsats i St. Olaf, Broder Øyvind som mangeårig organist og dirigent for Frimurerkoret og Broder Knut som har hatt ansvar for musikken under Logens juletrefester i 36 år, ja mange år før han selv ble opptatt som frimurer.

På bildet ser vi fra venstre: Knut Ryjord Carlsen, OM i St. Olaf Erik Sæther og Øyvind Netland.

Under julemøtet i VII grad i Trondhjems Provincialloge 5. desember ble Rune Haglund utnevnt som ny Deputert Provincialmester etter Håkon Pharo.

Den høytidelige utnevnelsen ble foretatt av Provincialmester Svein Klokkerhaug.

På bildet ser vi fra venstre: Rune Haglund, Provincialmester Svein Klokkerhaug og Håkon Pharo.

St. Andreaslogen St. Eystein inviterer til St. Andreaslørdag i Frimurerlogen i Trondheim lørdag 7.april.

Dette avvikles som et heldags seminar for brødre med minimum ordenens VIº og med dyktige og kunnskaprike foredragsholdere, Ragnar Tollefsen, ArneHilmar Andresen, Ingar Samset, Bjarne Aasum og Sven Ole Almåsbakk. Fra Den Danske Frmurerorden kommer Michael Bøving.

De oppsatte foredragene vil være innholdsrike, spennende, lærerike og varierte, med stort spenn i temaene, tilsammen åtte foredrag. Vi ønsker på denne måte å fremme Andreasfrimureriet og den søyle det har i vårt system.

Det blir tid til broderlig samvær med god lunch og tilhørende drikke, samt underholdning i form av sang, musikk og magi som vil gi en ekstra dimensjon til programmet.

Dørene åpner kl. 08.00 for innsjekk. Br.Skm. tar imot betaling for deltagelse, lunch og drikke. Totalt kr. 250,00. Eventuell drikke i baren kommer i tillegg. Oppstart vil være klokken 08.30 og vi holder det gående til klokken 16.00.

Komplett program med alle detaljer sendes ut til alle påmeldte og kan sendes på e-post til interesserte brødre.

Bindende påmelding med fullt navn og telefonnummer, og eventuelt andre henvendelser sendes vår e-post:  innen 2. april.

Vel møtt! "Det er lørdag"

Ove Skarpnes

Ordførende Mester

 

 

 

Ordenens nest yngste Johannesloge, Olavslyset på Verdal fikk fredag 13. Oktober ny Ordførende Mester da Arne Dalen ble installert som logens tredje i rekken av ledere.

Olavslyset ble stiftet som Innherred Broderforening i 1973, gikk over til Deputasjonsloge i 1988 og innviet som selvstendig loge i 2008 og kan således neste år feire sitt 10-årsjubileum.

På bildet ser vi den nye Ordførende Mester, Arne Dalen, flankert av de to tidligere Ordførende Mestere, Knut Bergdal til venstre og Steinar Ravlo til høyre.

Installasjonen ble foretatt av Provincialmester Svein Klokkerhaug fra Trondhjems Provincialloge.

Johanneslogen Syvstjernen i Kristiansund fikk ny Ordførende Mester 7. februar i år.

Einar Morch overtok hammeren etter Johnny Holmen som hadde ledet logen i 6 år, en periode med store oppgaver hvor logehuset har gjennomgått en total renovering med nye logesaler.

Provincialmester Svein Klokkerhaug var installasjonsforretter og overbrakte både takk og gaver fra Trondhjems Provincialloge , mens den nye Ordførende Mester Einar Morch overrakte på vegne av logefellesskapet i Kristiansund et logesverd med inngravert navn til Johnny Holmen som en takk for det arbeidet han har utført i sin funksjonstid.

Broder Gunnar Aadne Solbakken er tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje. Broder Gunnar Aadne er en drivkraft i støtteforeningen "Frimurerlogens venner" i Trondheim. Her er det skaffet til veie millionbeløp gjennom årene, og dette er midler som utelukkende har gått til oppgradering og forskjønnelse av logehuset i Trondheim. Det må også fremheves hans egne donasjoner av private midler og gaver, noe som har foregått over lang tid. Et viktig punkt i hans rause donasjoner er at de alltid har vært utført på ekte frimurervis - i det stille og uten oppstyr og ofte helt anonymt. Tvert i mot har han alltid fremhevet andre brødres insats på en nærmest selvutslettende måte.

Gunnar Aadne har bestandig vært en lojal og høyt verdsatt støttespiller, samtalepartner og mentor for brødre i alle aldre og i flere loger. Hele tiden med logenes og brødrenes tarv som motiv, og aldri med personlig vinning eller heder som motiv.

Han er alltid til stede og en av de flittigste logegjengere i flere logeskifter og fora. Han ser det som sin helt naturlige oppgave å støtte samt å oppmuntre andre. En hedersmann som går på ethvert oppdrag med stor imøtekommenhet, iver, dyktighet og kunnskap.

Selv om hans moderloge er Nordlyset er det ikke uten grunn at han har blitt tildelt honnørtegn både fra loge Morgenstjernen på Røros og loge Olavslyset på Verdal.

Fortjenstmedaljen ble overrakt av Provincialmester Svein Klokkerhaug, i en privat sammenkomst hvor også Gunnar Aadne kone Randi var til stede.

 

Det er bare 10 år siden Johanneslogen Morgenstjernen på Røros ble innviet som egen loge og kunne starte arbeidet i et flunkende nytt bygg etter mange år i leide lokaler mens de var Deputasjonsloge.

De startet som Broderforening under Nordlyset i Trondheim allerede 10. april 1884, bare ett år etter at moderlogen ble stiftet og var lenge landets eldste Broderforening.

Nå er de altså allerede i gang med bygging av tilbygg for å få sårt tiltrengte fasiliteter de har savnet. Fronten av bygget har fått et tilbygg på 10 m2 i tre etasjer som vil få plass til heis som går fra kjelleren og opp til andre etasje. I bakkant av bygget er det bygd et lager på to etasjer samt en ny trapp som går opp til orgelet og samtidig gir bedre evakueringsmuligheter. Det er også bygd et overbygg over bakre rømningsvei av logesalen. Dette for å sikre bedre evakueringsmuligheter på vinterstid, etter erfaringer og tidligere utfordringer med snø og is i front av dør og trapp.

Prosjektet startet med utgraving i slutten av mai og blir fullført med montering av heis i uke 42. Uteområdet som vil få forbedrede forhold for parkering og renhold vil asfalteres i uke 43. Noe gjenstående arbeide vil avsluttes i disse dager med noe finarbeide både utvendig og innvendig.

En stolt Ordførende Mester Trond Dalseg sier at noe bruk av håndverkere har det vært, men berømmer den dugnadsviljen man har blitt møtt med av brødrene. Han anslår at det er utført i overkant av 1000 dugnadstimer samt at man selv har vært byggeleder og entreprenør for prosjektet. Budsjettet var på 1,5 millioner kroner og så langt ser det ut som at budsjettet skal holde. Med dette arbeidet er logehuset på Røros fullført både utvendig og innvendig og vil fremstå som et staselig bygg, vel verdt et besøk.