Hvorfor er jeg frimurer? Etter mange tanker om dette har jeg konkludert med at den viktigste grunnen er at - logen gir meg gode følelser. Så for meg har logen blitt nettopp en savnet oase i en travel hverdag. Og med omfattende reisevirksomhet har jeg de 2 siste årene funnet stor glede i å aktivt planlegge besøk til andre loger i forbindelse med reiser både i Norge og utenlands. En opplevelse i form av et logesøk og gode samtaler med brødrene på nye steder tilfører langt mer til reisen. 

Det var etter et logemøte i St. Clemens høsten-18 at jeg i en samtale med broder Erling Lyngtveit fant ut at jeg kunne besøke loger i utlandet innen det svenske system allerede fra 1 grad. Det finnes en lite kjent avtale mellom Stormestrene i Norge, Sverige, Danmark og Island som gjør at dette er mulig, hovedregelen er jo at loge-besøk til utlandet kan skje fra III grad. Noen dager tidligere hadde jeg ved en tilfeldighet møtt OM i Stockholms-logen «Adolf Fredrik» i et møte i Rosene på Stamhuset, og han hadde invitert meg til møte i Sverige. Så da var jeg i gang. 

Mitt første logemøte i utlandet var altså i «Adolf Fredrik» i Stamhuset på Blasieholmen i Stockholm (Bååtska Palatset). Jeg lot meg imponere både av Stamhuset og husets interiør, og en svært hyggelig mottakelse med egen hilsen til «Norska Broderen i 1 grad». Til tross for samme system opplevde jeg at det er interessante nyanser mellom de nordiske land. Jeg fikk en egen flott omvisning på Stamhuset, og jeg har med stor glede gjentatt mitt besøk til «Adolf Fredrik». 

På Stamhuset i Stockholm er det 5 Johannes-loger, «Adolf Fredrik», «Förste Nordiska», «St. Erik», «La Lumiere» og «Victory». «Victory» er en dagloge (starter kl. 14 på ettermiddagen) og er den eneste jeg hittil ikke har besøkt av disse. Jeg vil spesielt trekke frem seminaret i forkant av møtet i «St. Erik» som ble gjennomført i «Riddarsalen», dette kan sammenliknes med «Kolbeintimen» i Oslo eller «St. Olaf-timen» i Trondheim hvor roder Taler holder en introduksjon for dagens tale. 

Mitt andre loge-besøk i utlandet var til Johannes-logen «St. Augustin» i Helsingfors som er en del av 6. kapitlet under den Svenske Frimurerorden – eller kjent som «Storkapitlet i Finland». Altså det svenske system i Finland. Gjennom bekjente hadde jeg funnet ut at både DM i «St. Augustin» og DM i St. Andreas-logen «Phoenix» i Helsingfors var norske. Og Per Harald Jonsson – opprinnelig fra Nordstrand – ble også 25 januar 2020 installert som OM i St. Augustin. Jeg har gjestet «St. Augustin» flere ganger, og jeg har også besøkt Johanneslogen «St. Henrik» i Åbo (Turku). Alle loger under Storkapitlet i Finland praktiserer på svensk.  

Jeg har også deltatt på møter i «Salmon à Trois Serrures» i Gøteborg, «Carolus» i Karlstad og «Stenbocken» i Uppsala – i sine 3 flotte logebygg. På disse 3 steder er det også en hyggelig opplevelse at brodermåltidet inntas samlet for alle loger som har møter samme dag uavhengig av grad. I Gøteborg var det en svært hyggelig opplevelse at «Salomon» også har et eget fond til forpleining av gjestende brødre, og hvor jeg opplevde å være OM sin gjest både for egen omvisning i logehuset og til taffelet. Jeg fikk også en egen omvisning i logehuset i Karlstad som jo også er et eget «monument» med salen hvor uavhengighetserklæringen ble underskrevet i 1905. I Uppsala er logehuset det tidligere hovedkontoret for Sverige Riksbank, og Johannes-salen er den tidligere bankekspedisjonen med et egenbygget flott orgel. Her var det også en hyggelig opplevelse å møte embedsmenn i samme møte fra den svenske «Forskningslogen Karl Eckleff» som jo også hører hjemme i Uppsala. 

Etter å ha nådd III grad har jeg også deltatt i 2 av logene under «Grand Lodge of Latvia» i Riga – nemlig «Apollo» som er den engelskspråklige logen som praktiserer «Emolution Ritualet» og «Masa Pausala» (Small World) som praktiserer «Fesslers Ritual». Det siste møtet i «Masa Pausale» var mitt første møte på et språk jeg ikke forsto - latvisk, men like fullt svært interessant. Latvia er også eneste i verden som praktiserer hele 4 ritualer under samme Storloge, noe som skyldes at alle de 8 logene i Latvia er re-etablert etter oppløsningen av Sovjetunionen, og hjemvendte latviere fra eksil har bragt ulike ritualer hjem til Latvia. Jeg har en god venn fra Oslo som er bosatt i Riga, han er broder i «Apollo» og har vært mitt kontaktledd til logene i Latvia. 

En får mange flotte opplevelser ved å besøke andre loger, og de fleste steder blir man svært godt tatt vare på. Av de 42 Johannes-logene og Broderforeningene jeg hittil har besøkt i Norge har jeg ankommet til de fleste alene, og flere steder har jeg også fått en dedikert broder som har fulgt meg gjennom både møtet og taffelet - for dette vil jeg spesielt trekke frem «Humanitas» i Skien og «St. Torleiv» på Elverum. 

Jeg har også hatt stor glede av å sette meg inn i historien til de respektive loger og logebygg. Det finnes masse litteratur, men spesielt vil jeg fremheve «Under Stjernehimmelen» som kan kjøpes på www.frimurer.no for logebygg i Norge og «Frimurarnas Hus» som kan kjøpes på www.eckleff.se for logebygg i Sverige og Storkapitlet i Finland. 

Vi kan kun besøke loger som er bekreftet av DNFO, og jeg har for ordens skyld flere ganger sjekket dette med Oversekretær Utenriks. Det er en rekke logesystemer som ikke er bekreftet, og det er viktig å «ikke gå feil». Besøk til andre loger i Norge må ikke anmeldes på forhånd, men jeg synes det er greit å gjøre dette uansett. Besøk til loger i utlandet må alltid anmeldes på forhånd. Dette kan gjøres direkte til CM eller Sekretær i respektive loge, men om det er 3 eller flere brødre som reiser samlet skal det uansett anmeldes via Oversekretær Utenriks.  Dokumentasjon som må medbringes er både norsk frimurerpass som kan bestilles av broder Sekretær i logen og «letter of Good Standing – LOGS» som er et årlig dokument som også innebærer at kontingenten er betalt og som bestilles fra DNFO «medlems-service». For Norge finnes både kalenderen og kontaktinfo for alle loger på www.frimurer.no men for Sverige er dette av sikkerhetsårsaker ikke tilgjengelig siden juni-19. For tilgang til kalenderen og kontaktinformasjon for loger i det svenske system utenfor Norge samt loger under den tyske stor-logen kan du abonnere på appen «Videre Lucem» som koster ca. 500 SEK for toppnivå og omtrent halvparten for Sverige per år. Dette er en uavhengig app som drives av en svensk frimurer. For logene jeg har kontakt med i Baltikum og ellers i Øst-Europa har jeg kommet i kontakt med disse gjennom gode venner som også er frimurere. Siden jeg ble frimurer i 2017 har jeg mange ganger blitt overrasket over hvor mange i mitt internasjonale nettverk som er frimurere. Gjennom loge-besøk har jeg også fått kontakt med mange nye brødre i flere land – som jeg nå holder løpende kontakt med både privat og for nye loge-besøk. 

Med vennlig og broderlig hilsen,

Steinar Hoel Korsmo, St. Clemens  

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden