Hvordan blir man medlem?

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Du kan også sende inn en henvendelse om medlemskap direkte til oss.

Om du er interessert i medlemskap må du henvende deg til en frimurer du kjenner og som er villig til å være anmelder. Det å søke om medlemskap er et fullstendig fritt valg, ingen skal overtales til bli medlem. Det dreier seg om et høyst personlig forhold.

Kjenner du ingen frimurere?

Dersom du ikke kjenner noen som er frimurere, ta kontakt med din lokale St. Johannesloge.

Åpne informasjonsmøter

Mange av våre St. Johannesloger arrangerer åpne informasjonsmøter der du som er interessert kan få svar på mange spørsmål rundt det å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Disse møtene er også en fin anledning for den enkeltes livsledsager til å få mer informasjon om vår virksomhet.

Før du tar kontakt

Vi oppfordrer deg til å tenke nøye gjennom din beslutning før du henvender deg til oss om medlemskap. Frimureriet er et livslangt arbeid på din personlighetsutvikling.

    • Sett deg nøye inn i den informasjonen som finnes på disse nettsidene, slik at du vet så mye som mulig om hva du går inn i.

    • Du bør også lese Lover for Den Norske Frimurerorden – denne fås ved henvendelse til Ordenen eller din lokale loge.

    • Din samboer eller ektefelle må være informert om ditt ønske om medlemskap og bør involveres i prosessen. Dette er viktig, slik at medlemskapet er til gavn for begge parter.

Henvendelse vedrørende medlemskap

Vi har laget et skjema du kan fylle ut med informasjon om deg selv for å anmode om medlemskap i Den Norske Frimurerorden, dersom du ikke kjenner noen som allerede er medlem.

Klikk her for å komme til henvendelsskjema

Sist redigert mandag, 09 september 2019 17:45