Hvordan blir man medlem?

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Du kan også sende inn en henvendelse om medlemsskap direkte til oss.

Om du er interessert i medlemskap må du henvende deg til en frimurer du kjenner og som er villig til å være anmelder. Det å søke om medlemskap er et fullstendig fritt valg, ingen skal overtales til bli medlem. Det dreier seg om et høyst personlig forhold.

Kjenner du ingen frimurere?

Dersom du ikke kjenner noen som er frimurere, ta kontakt med din lokale St. Johannesloge.

Det kan være nyttig å se i matrikkel for Den Norske Frimurerorden, som du kan få studere ved henvendelse til Den Norske Frimurerorden eller en lokal loge. Kan hende finner du mennesker du kjenner som er frimurere, uten at du var klar over dette.

Åpne informasjonsmøter

Mange av våre St. Johannesloger arrangerer åpne informasjonsmøter der du som er interessert kan få svar på mange spørsmål rundt det å bli medlem av Den Norske Frimurerorden. Disse møtene er også en fin anledning for den enkeltes livsledsager til å få mer informasjon om vår virksomhet.

Før du tar kontakt

Vi oppfordrer deg til å tenke nøye gjennom din beslutning før du henvender deg til oss om medlemsskap. Frimureriet er et livslangt arbeid på din personlighetsutvikling.

    • Sett deg nøye inn i den informasjonen som finnes på disse nettsidene, slik at du vet så mye som mulig om hva du går inn i.

    • Du bør også lese Lover for Den Norske Frimurerorden – denne fås ved henvendelse til Ordenen eller din lokale loge.

    • Din samboer eller ektefelle må være informert om ditt ønske om medlemsskap og bør involveres i prosessen. Dette er viktig, slik at medlemsskapet er til gavn for begge parter.

Henvendelse vedrørende medlemsskap

Vi har laget et skjema du kan fylle ut med informasjon om deg selv for å anmode om medlemsskap i Den Norske Frimurerorden, dersom du ikke kjenner noen som allerede er medlem.

Klikk her for å komme til henvendelsskjema

Sist redigert tirsdag, 12 februar 2019 11:48