Møtekalender for St. Johanneslogen Haakon t.d. tre Lys 2018

St. Johanneslogen Haakon t.d. tre Lys Nr. 124

Møtekalender for 2018

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2018 I grad II grad III grad
Januar DK - 15  - 22 D 29 C
Februar S - 19 D 12 D 26 
Mars S - 12 GH - 19 
April 16 D
September 10 F 24 C
Oktober - 15  - 29 X S
November N - 19 SW 12  26 
Desember å - 10 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 25.01.18, kl. 18:30: Vi besøker Den gyldne Cirkel
 • 01.02.18, kl. 18:30: Vi besøker St. Clemens
 • 05.02.18, kl. 18:30: Besøk fra Den Faste Borg
 • 05.03.18, kl. 18:30: Besøk fra Leoparden
 • 19.03.18, kl. 18:30: Loge Haakon,s høytidsdag (Starter kl 18:00)
 • 02.05.18, kl. 18:30: Vi besøker Akershus i VI.grad
 • 17.09.18, kl. 18:30: Vi besøker Leoparden
 • 08.10.18, kl. 18:30: Besøk fra Den gyldne Cirkel
 • 11.10.18, kl. 18:30: Haakon besøker Oscar i IV/V grad
 • 17.10.18, kl. 18:30: Vi besøker Den Faste Borg
 • 22.10.18, kl. 18:30: Haakon-seminar
 • 19.11.18, kl. 18:30: Besøk fra St. Clemens
 • 10.12.18, kl. 18:00: Julemøte (Starter kl 18:00)

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479508 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90749275
Ordførende Mester 91750717
Sekretær 91137711

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Loge Haakon til de tre Lys ble stiftet 27. mars 1920 og ble anerkjent som en rett og fullkommen St. Johannesloge av Storlogen Zur Sonne Bayreuth. Denne ga den 8. mai samme år sitt samtykke til opprettelsen av en selvstendig Storloge i Norge under navnet Den Norske Storloge Polarstjernen. Den fikk sitt hovedsete i Trondheim og utferdiget konstitusjonspatentet til Loge Haakon den 30. september 1930. Stiftere av vår loge var 70 brødre fra Olaf Kyrre og 4 brødre fra Kolbein.