Mandag 22 oktober kl. 18.30 i Johannessalen i 3. etasje kommer Broder Olemic Thommessen til loge Haakons seminar for å snakke om det å være en offentlig person og frimurer. Han vil også komme med noen konkrete episoder og hendelser hvor dette ble spesielt aktualisert.

Vi ønsker brødrene velkommen til et seminar og et foredrag som garantert vil danne grunnlag for diskusjon og ettertanke. Som vanlig vil foredraget bli holdt i vårt tempel, med litt musikk før og etter. Så går vi til kaffesalen der det åpnes for spørsmål og kommentarer i broderlige former.

Seminaret er åpent for frimurerbrødre av alle grader og fra alle loger. For adgang erlegges kr. 50,- til dekning av en enkel bevertning. Vanlig dagligantrekk.

Velkommen til en informativ og berikende aften

 

Loge Haakon til de tre Lys ble stiftet 27. mars 1920 og ble anerkjent som en rett og fullkommen St. Johannesloge av Storlogen Zur Sonne Bayreuth. Denne ga den 8. mai samme år sitt samtykke til opprettelsen av en selvstendig Storloge i Norge under navnet Den Norske Storloge Polarstjernen. Den fikk sitt hovedsete i Trondheim og utferdiget konstitusjonspatentet til Loge Haakon den 30. september 1930. Stiftere av vår loge var 70 brødre fra Olaf Kyrre og 4 brødre fra Kolbein.