I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur Sonne Bayreuth, i tiden som Den Norske Storloge Polarstjernen, og i Den Norske Frimurerorden.

I instruksjonsloge 27.1 setter vi med bistand fra Forskninglogen Niels Treschow lys på to interessante temaer i denne lange historien:

Deputert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, Jørund O. Gustavsen, vil holde foredrag med følgende tittel; "Ritualutvikling fra 1700-tallet og fram til innføringen av Polarstjernefrimureriet i Norge i 1882".

Delegert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, Frank E. Sæther, vil holde foredrag med følgende tittel; "Sammenslåing, samarbeid og ritualrevisjoner. Polarstjernelogenes situasjon fra 1947 til i dag"

Møtet begynner kl. 18.30 som vanlig, og vil være en usedvanlig fin anledning til å besøke Loge Haakon i jubileumsåret.

St. Johanneslogen Haakon og Polarstjernefrimureriet vil bli satt høyt på agendaen i jubileumsåret. Hold også av 9.3.2020. Da vil Forskningslogen Niels Treschow vise Storlogen Polarstjernens opprinnelige lærlingegrad som ritualskuespill. Vi kommer tilbake med annonsering av denne begivenheten og andre anledninger utover i året.

Jubileumskomiteen,

S. Johanneslogen Haakon t.d.t.L

Loge Haakon til de tre Lys ble stiftet 27. mars 1920 og ble anerkjent som en rett og fullkommen St. Johannesloge av Storlogen Zur Sonne Bayreuth. Denne ga den 8. mai samme år sitt samtykke til opprettelsen av en selvstendig Storloge i Norge under navnet Den Norske Storloge Polarstjernen. Den fikk sitt hovedsete i Trondheim og utferdiget konstitusjonspatentet til Loge Haakon den 30. september 1930. Stiftere av vår loge var 70 brødre fra Olaf Kyrre og 4 brødre fra Kolbein.