Loge Haakon arrangerer uformelt informasjonsmøte i Oslo for potensielle søkere til frimureriet. 

Møtet vil gi mulighet til å ta med poteniselle kandidater for å ta ham med til et møte der OM og embedsmenn i logen vil svare på spørsmål og fortelle litt om hva frimureriet går ut på.

Loge Haakon tilbyr Frimurerkalender 2018.

Veggkalenderen inneholder vakre, historiske motiver, i tillegg til mange humoristiske innslag fulle av selvironi og lun humor. I tillegg inneholder den mange interessante opplysninger om frimureriet i Norge, både Polarstjernelogene og logene tilhørende det svenske systemet. 
Bestill kalenderen allerede i dag ved å sende en e-post til 
Pris: kr. 100,- fritt tilsendt.

Loge Haakon til de tre Lys ble stiftet 27. mars 1920 og ble anerkjent som en rett og fullkommen St. Johannesloge av Storlogen Zur Sonne Bayreuth. Denne ga den 8. mai samme år sitt samtykke til opprettelsen av en selvstendig Storloge i Norge under navnet Den Norske Storloge Polarstjernen. Den fikk sitt hovedsete i Trondheim og utferdiget konstitusjonspatentet til Loge Haakon den 30. september 1930. Stiftere av vår loge var 70 brødre fra Olaf Kyrre og 4 brødre fra Kolbein.