Denne artikkelen sto på trykk i Humanitas nytt nr. 2 i år:


Vi i Humaitas nytt setter pris på å få anledning å snakke med brødre, høre deres unike historier.
I dag har jeg vært så heldig å få snakke med Per Fredrik Holmberg.
Per Fredrik er så vidt jeg kjenner til den eldste broderen vi har i Humanitas han er i sitt nittiniende leveår og i over sytti av disse årene har han vært medlem av frimurerlogen!
Per Fredrik, når ble du frimurer?
Jeg ble tatt opp som lærling i frimurerordenen den 9.03.1950, Det var min far og Hans Arebo (Hansen) som var mine faddere, den dagen husker jeg godt!
(Legg merke til svaret, det er helt korrekt gjengitt).
Hvis vi tar utgangspunkt i antall møter i 2020 hvor det er planlagt 24 møter og ganger dette med 70 får vi 1680 møter i Humanitas. Dette tallet er kanskje ikke helt riktig, men det gir jo en liten pekepinn på hvor mange møter Per Fredrik har hatt mulighet til å ha deltatt i. Per Fredrik og jeg ble enige om at han totalt må ha deltatt på mer enn tusen møter i logen inklusive møter i Andreasskiftet og Kapitelet.
Per Fredrik er en av totalt tre brødre i DNFO som har mer enn 70 års medlemskap. Det må jo være en grunn til at du fremdeles er aktiv og ønsker å gå i logen Per Fredrik?
Det gir meg mye å gå i logen, felleskapet, ritualene, taffelet, ja i det hele tatt å få lov til å være sammen med andre mennesker som har de samme intensjonene og målene med frimureriet som jeg har, det setter jeg stor pris på.
I den senere tid har Per Fredrik fått litt utfordringer med bena, dette har gjort at han ikke lenger orker å gå så mye i logen, men han sier at når det passer slik og noen har anledning til å hente han er han klar, men det kommer jo selvfølgelig litt an på dagsformen da.


På Dillsdalen har han også vært aktiv, her forteller han at han var med på å lage naturstier, det ble suksess det altså, som han sier.
Utenom logen har Per Fredrik vært svært opptatt av jakt, det er tydelig å se, i gangen har han mange gevir hengende, de aller fleste premiert.
Er det noen av gevirene du er ekstra stolt av eller har en spesiell historie?
Svaret kommer raskt; det sier Per Fredrik og peker på et flott Råbukk gevir, det har fått gullmedalje, det spesielle med det er at det er min kone som felte dyret, derfor er jeg spesielt stolt av det.
Logen har betydd mye for Per Fredrik, men også det å få være ute i naturen er også noe jeg har hatt stor glede av.
Til slutt, kan du med få ord beskrive hva frimureriet har betydd for deg?
Broderkjeden, det å få være del av dette har betydd og betyr mye for meg. Det å være sammen med andre som også går i logen av samme grunn som meg har betydd mye. Du skal også huske på unge mann; har du lyst til å lære om deg selv, så har du all mulighet til å gjøre det i logen, den har mye å lære deg, bare du selv vil ta imot lærdommen.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden