Møtekalender for St. Johanneslogen St. Torleiv t.d. tvende Taarn 2024

St. Johanneslogen St. Torleiv t.d. tvende Taarn Nr. 139

Møtekalender for 2024

Møtested: Vestheimgt. 2, Elverum 2024 I grad II grad III grad
Januar 17 DK 31 C
Februar 14 D 28 C
Mars 13 GH
April 17 C C
Mai F
August 28 D
September 11  25 C
Oktober D 23 C
November 20 C
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30. III gr. Kl. 18.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 24.01.24, kl. 18:30: St. Andreas Frimurergruppe Elverum har møte i IV/V. grad i St. Torleiv t. d. T. Taarn sine lokaler
  • 06.03.24, kl. 18:30: St. Andreas Frimurergruppe Elverum har møte i VI. grad i lokalene til Elverum vekst, Storgata 20
  • 20.03.24, kl. 18:30: Opplandene Kap. Broderforening har møte i IX. grad i St. Torleiv t. d. Tvende Taarn sine lokaler
  • 04.09.24, kl. 18:30: St. Andreas Frimurergruppe Elverum har møte i IV/V. grad i St. Torleiv t. d. T. Taarn sine lokaler
  • 18.09.24, kl. 18:30: Opplandene Kap. Broderforening har møte i IX. grad i St. Torleiv t. d. Tvende Taarn sine lokaler
  • 27.11.24, kl. 18:30: St. Andreas Frimurergruppe Elverum har møte i VI. grad i St. Torleiv t. d. T. Taarn sine lokaler

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 197, 2406 ELVERUM Telefon: 909 28 111 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90942189
Ordførende Mester 90874754
Sekretær 90928111

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden