Møtekalender for St. Johanneslogen St. Torfinn 2018

St. Johanneslogen St. Torfinn Nr. 154

Møtekalender for 2018

Møtested: Østregt. 54, Hamar 2018 I grad II grad III grad
Januar KD - 18 AøCS - 31 CS 25 CD 11 C
Februar C C
Mars GH - 15 CF C
April C - 19 C - 26 C
September C - 13 C - 27 C 20 DC
Oktober 25 CS 18 C
November C - N - 22 C C - 29 C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

 • 04.01.18, kl. 18:30: I grads møte med Stadfestelse av Embedsmenn og assisterende brødre.
 • 18.01.18, kl. 18:00: St. Torfinn`s Høytidsdag Besøk fra St. Olav.til det gylne kors Antrekk galla Hamar Frimurerkor deltar
 • 02.02.18, kl. 18:00: Åpent informasjonsmøte om Frimurerriet i Østregate
 • 04.02.18, kl. 18:00: Kyndelsmesse i Ringsaker kirke kl 1800 med kirkekaffe i prestegården. Hamar Frimurerkor ++++++ deltar
 • 15.02.18, kl. 00.00: St. Torfinn`s logetur til London 15.02.2018-17.02.2018
 • 08.03.18, kl. 18:30: Måltidsloge med årsberetning og regnskap.
 • 20.03.18, kl. 18:30: St. Torfinn besøker St. Halvard i I grad
 • 10.04.18, kl. 18:30: Seminar sammen med St. Halvard i I grad
 • 14.06.18, kl. 18:30: St. Torfinn`s sommersamling på Prestegården i Furnes kl 1830. De som ønsker å hedre vår første OM, Knut Tallhaug, møter på Hamar gravlund kl 1800.
 • 07.10.18, kl. 11:00: Kirkegang, Gudstjeneste i Furnes kirke kl 1100. Kirkekaffe etter gudstjeneste
 • 11.10.18, kl. 18:30: St. Torfinn besøker St. Olav på Lillehammer i I grad
 • 25.10.18, kl. 18:30: St. Halvard besøker St. Torfinn
 • 05.11.18, kl. 18:30: Minneloge
 • 15.11.18, kl. 18:30: Seminar i II grad sammen med St. Halvard. Ingen recepsjon
 • 21.11.18, kl. 18:30: Fordelingsmøte i Hamar Frimurerloger. Alle embedsmenn møter.
 • 28.12.18, kl. 18:30: Juletrefest i Hamar Frimurerloger

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550487 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92256801
Ordførende Mester 92021884
Sekretær 91122722

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.