St. Johanneslogen  St. Torfinn Nr. 154

Møtekalender for 2017

Møtested: Østregt. 54, Hamar

 2017 I grad II grad III grad
Januar KC - 19 ABøS 26 D 12 C
Februar C - 14 S C
Mars DGH - 23 CF - 30 C C - 16 C
April C - 20 C 25 D
August 15 C
September C - 14 C - 28 C 21 C
Oktober 26 C 19 C
November C - N - 30 C C - 16 DSEMINAR - 23 C
Desember MøC

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 19.01.17, kl. 18:00: Besøk fra St. Olav. St. Torfinn`s høytidsdag med installasjon av ny OM. OSM deltar. Antrekk galla og møtestart kl 1800.
  • 05.02.17, kl. 18:00: Kyndelsmesse i Ringsaker kirke kl 1800 med kirkekaffe i prestegården etter messe. Hamar Frimurerkor deltar.
  • 14.02.17, kl. 18:30: St. Torfinn besøker St. Halvard. I grad.
  • 15.06.17, kl. 18:30: Sommersamling hos Anders P Skeistrand, Furnes Prestegård kl 1830. De som ønsker møter kl 1800 på vår første Ordførende Mesters Knut Tallhaugs grav forr blomsternedleggelse.
  • 05.10.17, kl. 18:30: St. Torfinn besøker St. Olav på deres juniorloge i I grad
  • 08.10.17, kl. 11:00: Gudstjeneste. Kirkegang i Furnes kirke med kirkekaffe etter messe.
  • 26.10.17, kl. 18:30: St. Halvard besøker St. Torfinn. I grad
  • 28.12.17, kl. 16:00: Juletrefest i Østregate 54

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550487 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 92256801
Ordførende Mester 92021884
Sekretær 91122722

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.