Utenriksartikler

Utenriks

Den 6. februar ble broder Torbjørn Wilhelmsem installert som ny Ordførende Mester i Loge Rondane på Gran Canaria, i Logens lokaler i Puerto Rico.

Den 31.mai 2015 ble all Norsk Frimureraktivitet på Spansk jord innstilt. Dermed ble Gran Canaria Frimurergruppe nedlagt, etter nesten 27 år som samlingspunkt for Norske frimurere på ferie, eller bosatt på Gran Canaria. Frimurergruppen hadde i mange år brukt ritualer tilnærmet likt en Norsk Broderforening. Det ble så inngått en avtale mellom DNFO og GLE om oppstart av spanske/norske loger på spansk jord. R.L.Rondane vil bli organisert under GLE, og rapportere til G.L.P.C. (Gran Logia Provincial de Canarias). Vi er underlagt lovende til den spanske Logen, men med administrative bestemmelser fra DNFO, som har ansvaret for ritualene.

I mer enn 20 år har det vært norsk frimureraktivitet i Spania. Norske brødre har møttes på Costa Blanca, Costa del Sol og på Gran Canaria. På Costa Blanca og Costa del Sol har det vært broderforeninger som har vært underlagt Leoparden mens det på Gran Canaria har vært en frimuregruppe rett under Landslogen. Disse får nå mulighet til å bli loger tilknyttet den Spanske Storloge – Gran Logia de Espana (GLE).

I mai i år sendte Ordenens Stormester Tore Evensen et brev til broderforeningene på Costa Blanca og Costa del Sol, frimuregruppen på Gran Canaria og gruppen på Tenerife der han formidler beslutningen om at DNFO legger ned det rituelle arbeid i Spania.

Norsk frimureraktivitet i Spania

Norske brødre har hatt organiserte frimureraktiviteter i Spania siden 1978 da frimuregruppen på Costa Blanca ble etablert. Denne gruppen vokste over tid og samlet mange norske bofaste men også kort og langtidsbesøkende. Gruppen fikk derfor gå over til broderforening i 2005.

I 1981 startet brødre på Costa del Sol opp en frimuregruppe for å ha et møtested for de som hadde tilhold på solkysten. Denne gruppen fikk lov å gå over til Broderforening i 2007.

island-akureyri-thumbFlere nordmenn har fått øynene opp for de vakre Island som har mange felles historiske røtter med Norge. Også frimureriet er felles, ettersom man også her arbeider etter Det svenske system.

Første gang frimurerisk virksomhet i Island er nevnt var i 1900. Da skal det ha vært gjennomført et møte på Johannesdagen - den 24. juni. To år senere kjenner man til at to norske og to tyske frimurerbrødre uformeldt har møttes et sted i det fri på en avsides plass i Island.

 

Anerkjente utenlandske storloger er ikke nødvendigvis representative for Den Norske Frimurerordens system, som følger det svenske system.

Medlemmer av Den Norske Frimurerorden, fra III grad, kan besøke i disse utenlandske frimurersamfunn etter nærmere gitte retningslinjer. Kontakt gjerne Kontoret for utenrikssaker før besøk i utlandet planlegges.

 

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden