Frimurernes Sangforening Drammen

Frimurernes Sangforening Drammen

Frimurernes sangforening, Drammen, ble stiftet 29. Januar 1900.

Til sangforeningens første styre ble valgt:

Sven Arnesen, Aage Skavlan Blackstad og Andreas Gjestvang.

Organiseringen.

Frimurernes sangforening, Drammen, har alltid hatt sitt eget styre og på den måten for så vidt vært en «stat i staten». Men alt sanglig og musikalsk arbeid har vært preget av at sangforeningen er en integrerende del av våre to St. Johannes loger.

Formenn i sangforeningen.
Vår nåværende formann, Arne Øvrebø, ble valgt på generalforsamlingen i 2012.

Tidligere 8 formenn er:
Sven Arnesen    1900 - 1936
Einar Barre    1936 - 1958
Sigurd Heian    1958 - 1961
Thor Gautneb    1961 - 1966
Nils Simonsen    1966 - 1970
Ragnar Mo Skrede   1970 - 1978
Halvard K. Halseth   1978 - 1988
Per Winnæss    1988 - 2008
Knut E Ivarsson 2008 - 2012

Æresmedlemmer.

I enhver forening dukker det tidvis opp personer som har sterk positiv innflytelse på medlemmene. Dette gjelder ikke minst i en sangforening. Som en påskjønnelse til slike personer blir de gjerne tildelt en aller annen form for hedersbevisning. Den heder som sikkert rager høyest, er betegnelsen æresmedlem. Ni tidligere æresmedlemmer er døde. Sangforeningens nåværende æresmedlemmer er:
Jan G. Nærup, Arne Nielsen og Knut E. Ivarsson

Dirigenter.

Disse har væt dirigenter for koret:

Olaf Jørgensen   1900 - 1919
Emil Nielsen   1919 - 1933
Elias Tvedt   1933 - 1951
Morten Vatn   1951 - 1954
Aasmund Holdt  1954 - 1956
Øyvind Hansen   1956 - 1971
Bjørn Nordem   1971 - 1995
Rolf Fenheim   1995 - 1997
Audun Frode Ringkjøp  1998 - 1999
Erling Terje Sværd  1999 - 2011

Nils Øye 2012 -

Sosiale aktiviteter:

Som foreninger flest har vår sangforening visse samarbeidsformer, og for vårt vedkommende med mer enn 100 års tradisjon.
Av faste årvisse arrangement helt tilbake til 1920-årene er avslutning av generalforsamlingen og korets fødselsdag alltid fulgt opp med torsk og rødvin.
Innbudte gjester er ledsagere og assosierte medlemmer.

Julebord på tidligere «Kvisten» har lange tradisjoner med «alle slags retter».

Sangerordenen: Det Gamle Horn.

Til sangforeningens 20-års jubileum i 1920 ble det opprettet en sangerorden som fikk betegnelsen «Det Gamle Horn».
Ordenen styres av et ordenskapittel med 8 medlemmer med meget spesielle titler og virkeområder.

Kontakt utad.

I løpet av de siste 30 år har sangforeningen foretatt flere turer og sunget i mange loger og kirker. To ganger har vi lagt turen til Ørebro. Seks ganger har vi vært i Danmark, nærmere bestemt Horsens på Jylland. Der ligger vår vennskapsloge: De Ni Forenede Hjerter.
Logen har fast kirkegang i Bragernes kirke. Koret synger i kirken så vel som på den etterfølgende kirkekaffen i logen.
Første søndag etter påske deltar vi i en årlig Felleskonsert, et samarbeid mellom logekorene fra Drammen, Larvik, Moss og Tønsberg. Disse konsertene holdes i en kirke i den for året aktuelle by. Arrangementet alternerer mellom korene og Felleskonserten holdes i en av byens kirker.

En vesentlig del av arrangementet foregår også i den for året aktuelle loges lokaler.