Finansdirektoriet

Finansdirektoriet har ansvaret for Ordenens økonomiske forvaltning og fører tilsyn med de underlagte enheters økonomi. Direktoriet ledes av Ordenens Rentemester. Storprovisor er hans stedfortreder.

Sist redigert tirsdag, 18 januar 2011 17:29