Finansdirektoriet

Finansdirektoriet har ansvaret for Ordenens økonomiske forvaltning og fører tilsyn med de underlagte enheters økonomi. Direktoriet ledes av Ordenens Rentemester. Storprovisor er hans stedfortreder.

Sist redigert tirsdag, 18 januar 2011 17:29

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden