Temamøtet som iflg. kalenderen skulle avholdes onsdag 20. september er utsatt til onsdag 27. september kl 18:45 i Logen.

Informasjons-møtet som iflg. Kalenderen skulle avholdes søndag 24. september er utsatt til søndag 01. oktober 2017 kl 18:00 i Logen.

Grunnet sykkel-VM som avvikles i Bergen og omegnen, og med de problemer som oppstår med begrenset tilkomst til Bergen sentrum, blir møtet i første grad 21. september avlyst.

ProvincialMester, Egil Herman Sjursen, har bedt oss minne om det eneste møtet som avholdes i uke 38, nemlig møtet i VII grad tirsdag 19. September. Dette er Provinciallogens Høytidsdag. ProvM håper spesielt å se mange av arbeidslogenes embetsmenn ved denne anledning. 

Broderlig hilsen

Roald Øien
Ordførende Mester