Møter avlyses i Bergen

Alle møter i Frimurerordenen i Bergen avlyses fra og med 9. mars til og med 1. august!

Se informasjon under Bergens Provincialloge: https://frimurer.no/loger/bergens-provincialloge/avlysing-av-moter-i-bergen