Den 12. september 2018 ble Anders Golin Glendrange valgt til ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Flikke til de tvende Fiorde.

Installasjonsdato er 17. oktober 2018.

Flikke t.d.t. Fiorder avholdt møte i medbrodergraden onsdag 11. april. Delegert Mester Finn Nesvold ledet sitt første II-gradsmøte, og 38 brødre, hvorav de to som ble forfremmet, opplevde et verdig og rikt møte under hans hammer. Til det bidrog også i høy grad gode sangerbrødre fra Kristiansand.

”Den lyriske paltorsk” under sin dirigent Alexander Gluch har gjort det til tradisjon å besøke Flikke under II-gradsmøtene. Det sier seg selv at sangene framstår både høytideligere og mer meningsfulle når de framføres av et levende kor, enn når de formidles via CD. Også ved møtets begynnelse og under stjernehimmelen ga koret oss denne gang varme musikalske opplevelser.

Vi håper tradisjonen kan holdes ved like, inntil Flikke en gang i framtida får sitt eget kor. I mellomtiden har ”Paltorsken” lovet å invitere interesserte flikkebrødre til øving i forkant av neste II-gradsmøte. Slik kan flikkesangere få en snarvei til de rituelle sangene, og ”Paltorsken” framstå om mulig enda fyldigere ved neste besøk.

Vi gleder oss til gjensyn og gjenhør.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden