Møtekalender for St. Johanneslogen Flikke t.d. tvende Fiorde 2019

St. Johanneslogen  Flikke t.d. tvende Fiorde Nr. 159

Møtekalender for 2019

Møtested: Drangeid 3, Flekkefjord 2019 I grad II grad III grad
Januar 16 K
Februar
Mars 13 GH
April 24  10 
September 11 F
Oktober 16 
November 27 
Desember øM

Møtene begynner: I og II grad kl. 1830.
III gr. kl 18.00.
Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 19, 4400 FLEKKEFJORD Telefon: 99090722 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90362203
Ordførende Mester 40401234
Sekretær 99090722

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den 12. september 2018 ble Anders Golin Glendrange valgt til ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Flikke til de tvende Fiorde.

Installasjonsdato er 17. oktober 2018.

Flikke t.d.t. Fiorder avholdt møte i medbrodergraden onsdag 11. april. Delegert Mester Finn Nesvold ledet sitt første II-gradsmøte, og 38 brødre, hvorav de to som ble forfremmet, opplevde et verdig og rikt møte under hans hammer. Til det bidrog også i høy grad gode sangerbrødre fra Kristiansand.

”Den lyriske paltorsk” under sin dirigent Alexander Gluch har gjort det til tradisjon å besøke Flikke under II-gradsmøtene. Det sier seg selv at sangene framstår både høytideligere og mer meningsfulle når de framføres av et levende kor, enn når de formidles via CD. Også ved møtets begynnelse og under stjernehimmelen ga koret oss denne gang varme musikalske opplevelser.

Vi håper tradisjonen kan holdes ved like, inntil Flikke en gang i framtida får sitt eget kor. I mellomtiden har ”Paltorsken” lovet å invitere interesserte flikkebrødre til øving i forkant av neste II-gradsmøte. Slik kan flikkesangere få en snarvei til de rituelle sangene, og ”Paltorsken” framstå om mulig enda fyldigere ved neste besøk.

Vi gleder oss til gjensyn og gjenhør.