Intervjuer

Her har vi samlet intervjuer med frimurere.

Under besøk i loger over hele landet har jeg gjennom årene opplevd mange interessante samtaler om frimureriet og den kristne tro. De har alltid vært lærerike. En samtale jeg opplevde for kort tid siden gjorde et spesielt inntrykk på meg. Jeg var på Høytidsdagen i en Østlandsloge der også 91-åringen Ludvig var tilstede, som han er på alle logemøter. Han ble tatt opp i 1959 og har fortsatt VI grad. Alltid har han vært en særdeles aktiv frimurer, også på lørdagstreffene i logen, der han står for vaffel- og kaffeserveringen.

- Det skal være et mål å opprettholde og videreutvikle en atmosfære i logene som begeistrer og inspirerer brødrene til å praktisere omsorg, omtanke og kjærlighet i dagliglivet. Vi må påta oss den forpliktelse vårt medlemskap innebærer, nemlig ved vårt eksempel i handling å la andre få respekt for frimureriet. I sin essens er dette Magne Frode Nygaards programerklæring ved installasjonen som Ordenens Stormester.

- Hva går frimureriet ut på, Stormester Syver Hagen?
- Følgende tre elementer er viktigst: Personlighetsutvikling på kristent grunnlag. Broderskapet. Menneskekjærlighet; det å bry seg om.

- Frimureriet har vært gjennom en rivende utvikling, nå skal vi legge vekt på vedlikehold før videre vekst, sa den nye stormesteren, Ivar Anstein Skar, i sin tiltredelsestale.

Til høyre den nye stormesteren i Den Norske Frimurerorden, Ivar A. Skar, til venstre avtroppende stormester Magne Frode Nygaard. Bildet er hentet fra et tidligere møte. Foto:Terje Helsingeng. - Medlemstallet har vært gjenstand for en formidabel akselerasjon i antall medlemmer de seneste årene. I dag er vi i overkant av 18.000 medlemmer og det blir en viktig oppgave for meg som stormester å konsolidere stillingen, sa han.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden