Møtekalender for St. Johanneslogen Harald t.d. lysende Haab 2022

St. Johanneslogen Harald t.d. lysende Haab Nr. 114

Møtekalender for 2022

Møtested: Haraldsgaten 200, Haugesund 2022 I grad II grad III grad
Februar 16 
Mars K - 16 TSTVG - 23 GH
April 20  - 29 C
Mai
September - 21 F
Oktober S - 26  12 
November TSTORD - 11  16 
Desember

Møter i I og II grad begynner kl. 18:30. Møter i III grad, Høytidsdag og Julemøte begynner kl. 18:00.

Spesielle møter

  • 16.03.22, kl. 18:00: Vi besøker Stavanger
  • 18.08.22, kl. 18:00: Kollegiemøte
  • 05.10.22, kl. 18:00: Besøk fra Stavanger og Stord
  • 08.11.22, kl. 18:00: Vi besøker Stord

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgaten 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 52721816 E-post: Kontortid: Torsdag 17.00-18.00

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 93050587
Ordførende Mester 97030611
Sekretær 93243557

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden