Møtekalender for Sørlandet Kapitel Broderforening 2018
Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2018

Møtested: Kristiansand 2018 VII grad VIII grad IX grad X grad
Februar (KR)
Mars (AR)
Mai (FL)D
Oktober 18 AøD(KR)
Desember (AR)

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Finn Georg Birkeland, Rådhusveien 43, 4640 Søgne Telefon: 970 84 288 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90050344
Sekretær 45419202

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

{motekalender}