Sørlandet Kapitel BroderforeningNr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Vis møtekalender for Sørlandet Kapitel Broderforening

Den 21. mars ble Knut-Ole Flatner innsatt som ny Ordførende Broder i Sørlandet Kapitel Broderforening. Han har frem til nå vært Viseordførende Broder i Broderforeningen i ca 5 år og har før dette hatt flere verv i Ordenen, blant annet i Johanneslogen Fraternitas i Arendal. Han ble ønsket hjertelig og broderlig til lykke med vervet og ble godt tatt imot av brødrene.

Seremonien fant sted i et VII-grads møte i logelokalene i Kristiansand med 60 brødre tilstede.

Installasjonsforretter var Ordenens Seglbevarer Thor Bergby. Han utførte oppdraget på en aldeles utmerket måte og bidro sterkt til at møte ble en minnerik opplevelse for alle tilstedeværende brødre.

Flatner overtar dette vervet etter Finn Georg Birkeland som har vært Ordførende Broder i vel 4 år. Han ble i samme møte takket av med mange rosende ord for godt utført arbeid og overlater til etterfølgeren en velfungerende Broderforening som har vært, og fortsatt er, i sterk vekst. Sørlandet Kapitel Broderforening arbeider fra VII til X grad og avholder møter i både Kristiansand, Arendal og Flekkefjord og bidrar således i stor grad til å opprettholde og fremme kunnskapene om Høygradsfrimureriet blant brødrene på Sørlandet.

18. oktober 2018 var det jubileum i Ordenens Kapitelfrimureri på Sørlandet. Sørlandet Kapitel Broderforeningen feiret da hele 25 år som Landslogens forlengede arm i sør og i denne setting deltok både Ordenens Stormester Tore Evensen og Ordførende Mester i Landslogen Ragnar Tollefsen, med følge.

Denne torsdagen ble en fantastisk dag for alle oss som var tilstede i Kirkegaten 2. i Sørlandets hovedstad Kristiansand. Musikk og en klassisk konsert sto i fokus med broder Hjörleifur Valsson på fiolin sammen med vår lokale kantor Johann Varen Ugland på orgel. Begge logekorene var også tilstede på sanger-loftet, noe som løftet møtet til et nivå vi skjeldent opplever.

Av øvrige høydepunkter kan det nevnes foredraget til OSM og 25 års historien fremført av Gjert Langfeldt.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden