Ordførende Mester Torkild Torkildsen inviterer alle brødre med VI grad eller høyere til nytt møte i St Andreaslogen Skansen

Tre brødre, to fra Harstad og en fra Alta skal forfremmes.

Tradisjonen tro vil fiskelogen Skansen til taffelet servere et av vinterens høydepunkter: stekte torsketunger.

Møtet ledes denne gang av delegert mester Kåre Hansen, som sammen med et vel forberedt og godt motivert embedsverk vil sørge for at alle deltagende brødre får en god frimurerisk opplevelse i vår St. Andreasloge.

Håper at du finner tid til å delta i vårt møte! Vel møtt!

Andreaslogen Skansen feiret sin høytidsdag tirsdag den 6. februar. Det var da 41 år siden St. Andreaslogen Skansen ble innviet som selvstendig loge. Åtti brødre deltok på høytidsmøtet. To brødre ble forfremmet. Ordenens Stormester  Tore Evensen og Provincialmester Per Trygve Kongsnes med følge deltok. Møtet ble ledet av Ordførende Mester Torkild Torkildsen i spissen for et godt motivert og rutinert embedskorps. OSM holdt en interessant og inspirerende tale med utgangspunkt i logens valgspråk: Gjennom Mørke til Lys.