Det er med glede vi kan invitere til Høytidsmøte i St. Andreaslogen Skansen tirsdag 4. februar med møtestart kl 1830 i Ordenshuset i Tromsø. Møtet går i IV/V-grad, hvor en St. Johannes Mester fra Stella Polaris fremstilles til forfremmelse i vår Andreasloge.

Vi har allerede fått bekreftet at Provinciallogen blir representert ved Deputert Provicialmester med følge. Det setter vi i Skansen stor pris på, og vi håper at du også vil dele dette spesielle og hyggelige møtet med oss og øvrige brødre.

I Skansen har vi lang tradisjon for å servere fisk til taffelet i våre møter, og bryter heller ikke denne gang med sedvanen! – På Høytidsdagen serverer vi buffet - tradisjonell nordnorsk skreimølje med lever, rogn og tunger med tilbehør. Pris for taffel blir kr 400.- som i tillegg til vin også inkluderer en valgfri øl. 

Av praktiske hensyn vil vi til dette møtet ha forhåndspåmelding som gjøres til vår Ceremonimester Tore Klæboe Karlsen på mailadresse

Påfør navn, Loge og eventuell embedstittel i mailen - frist for påmelding 31. januar.

Vår Skattmester er klar ved ankomst til å ta betaling for taffel og det dertil egnede tilbehør etter brødrenes ønske. Vi anbefaler å være i Logen rundt kl 1730 for på den måten å unngå kø og heller få litt tid til en hyggelig prat i salongen før møtestart. Antrekk i Høytidsmøtet er galla.

Vi ønsker alle Brødre med IV/V-grad og høyere hjerteligst og broderligst velkommen.

Det er en glede å invitere til årets første møte i Mestergraden i St. Andreaslogen Skansen. Alle brødre med VI. grad og høyere hjertelig og broderlig velkommen, for å tilbringe aftenen sammen med to St. Andreas medbrødre som kan bli forfremme til mestergraden av et vel forberedt embedsverk.
Av de to medbrødrene som skal forfremmes er en fra St. Johanneslogen Corona Borealis og en fra St. Johanneslogen Stella Polaris.

Møteleder er logens Delegerte mester.

Menyen for taffelet er ikke klar i skrivende stund, men som vanlig inviteres det til kaffe og sosialt samvær i salongen etterpå.

Vi håper at du finner tid til å delta i vårt møte.

Vel møtt!

Det er en glede å kunne invitere til årets første møte i lærlinge-/medbrodergraden i St. Andreaslogen Skansen tirsdag 15. januar kl 1830 i Ordenhuset på Forhåpningen.

Vi ser frem til å starte året med entusiasme og engasjement og til glede og inspirasjon for brødrene i Logefelleskapet. På årets første møte skal vi tradisjonen tro også stadfeste embedsmenn og vikarer for logeåret etter fastlagt ritual.

Til taffelet serveres denne gang stekt fiskefilet med tilbehør til kr. 200,-.

Som alltid er det sosialt samvær og kaffe i salongen etter taffelet.

Vi håper at du finner tid til å delta i vårt møte for eget frimurerisk utbytte, til glede for våre nye medbrødre og for de embedsmenn og vikarer som skal stadfestes.

Vel møtt!

Tirsdag 24. april kl 1830 er det en glede å kunne invitere brødre med VI grad og høyere til St. Andreaslogen Skansen og møte i Mestergraden. Det er siste møte i VI grad før sommeren. Det er all grunn til å møte opp for en hyggelig og opplysende frimurerisk stund sammen med et vel forberedt embedsverk med deputerte mester Arne Skog som møteleder.

I møtet skal det forfremmes fire Medbrødre til Mestere i vår St. Andreasloge. Tre er fra St. Johanneslogen Stella Polaris og en fra St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad.

Andreaslogen Skansen feiret sin høytidsdag tirsdag den 6. februar. Det var da 41 år siden St. Andreaslogen Skansen ble innviet som selvstendig loge. Åtti brødre deltok på høytidsmøtet. To brødre ble forfremmet. Ordenens Stormester  Tore Evensen og Provincialmester Per Trygve Kongsnes med følge deltok. Møtet ble ledet av Ordførende Mester Torkild Torkildsen i spissen for et godt motivert og rutinert embedskorps. OSM holdt en interessant og inspirerende tale med utgangspunkt i logens valgspråk: Gjennom Mørke til Lys.