Tirsdag 24. april kl 1830 er det en glede å kunne invitere brødre med VI grad og høyere til St. Andreaslogen Skansen og møte i Mestergraden. Det er siste møte i VI grad før sommeren. Det er all grunn til å møte opp for en hyggelig og opplysende frimurerisk stund sammen med et vel forberedt embedsverk med deputerte mester Arne Skog som møteleder.

I møtet skal det forfremmes fire Medbrødre til Mestere i vår St. Andreasloge. Tre er fra St. Johanneslogen Stella Polaris og en fra St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad.

Andreaslogen Skansen feiret sin høytidsdag tirsdag den 6. februar. Det var da 41 år siden St. Andreaslogen Skansen ble innviet som selvstendig loge. Åtti brødre deltok på høytidsmøtet. To brødre ble forfremmet. Ordenens Stormester  Tore Evensen og Provincialmester Per Trygve Kongsnes med følge deltok. Møtet ble ledet av Ordførende Mester Torkild Torkildsen i spissen for et godt motivert og rutinert embedskorps. OSM holdt en interessant og inspirerende tale med utgangspunkt i logens valgspråk: Gjennom Mørke til Lys.