Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 2 2021. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 1 2021. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 3 2020. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Broderbladet 2-2020 ligger tilgjengelig som vedlegg under denne teksten.

Her kan du finne Broderbladet 10 års jubileumsskriftet fra St. Johanneslogen Den Faste Borg

Kongsvinger FIDUCIA  inviterer til julemøte i Den faste Borgs lokaler, 3. desember klokken 1200.
Det serveres julemat med etterfølgende dessert.
Kaffe og utlodning som vanlig
Foredrag av kommende sogneprest i Nord-Odal, Morten Hagen Grindvoll over temaet; engelske juletradisjoner kontra norske.
Pris pr. deltager kr. 200,-.
Påmelding til:
Kjell Rymoen                  tlf 93413447
Hans Einar Holth            tlf 90572739
Ronald Andersen           tlf  47666260
Velkommen

Siste nummer av bladet kan lastes ned som vedlegg under denne teksten. 

Broderbladet 2-2018 ligger tilgjengelig som vedlegg under denne teksten.

Velkommen til Den faste Borg

St. Johanneslogen Den faste Borg holder til i Kongsvinger. Logen har i underkant av 300 medlemmer fra Åsnes, Grue, Eidskog, Odalen og Kongsvinger. I tillegg har vi også medlemmer fra Akershus og Oslo.

Vi holder til i eget hus i Prestegårdsveien 2, Kongsvinger og vi har våre møter på onsdager.

Frimureriet i Kongsvingerdistriktet ble igangsatt gjennom Kongsvinger Broderforening den 23. mai 1923. Den 14. desember 1977 gikk Broderforeningen over til å bli selvstendig log under navn av St. Johanneslogen Den faste Borg.

Er du interessert i frimureriet og vil vite mer? Les mer om våre dagers frimureri eller Frimureriet er et livslangt arbeide med seg selv Vil du vite hvordan et logemøte foregår? Les om våre møter

Hva kan frimureriet gi deg?

Frimureri er en skole for livet som styrker samfunnet. Hos oss lever troen på at et godt samfunn trenger gode forbilder. Til logene kommer hvert år mange tusen menn for å utforske synet på seg selv og for å finne nye veier til å foredle sine gode sider.

Om du er nyutdannet og i etableringsfasen eller har barna flyttet ut? Ønsker du å være en del av et positivt og trygt miljø som gir deg kunnskap og påfyll til en hektisk hverdag? Da er kanskje frimurerordenen noe for deg. Les mer i vår informasjonsbrosjyre

Broderskap og vennskap for livet

Når du trer inn i Den Norske Frimurerorden får du brødre over hele landet – og samtidig får du faktisk brødre over hele verden. Frimurerlogene rundt i verden er organisert i selvstendige ordener. Likevel deler alle frimurere de opplevelsene det medfører å gjennomgå frimureriets grader og ritualer. Dette gjør at det er lett å komme i kontakt med brødre i andre land – vi har noe felles og et felles ståsted – på tvers av nasjoner og kulturer.

Kunne du tenke deg å bli med? Les mer her om hvordan du kan bli medlem eller kontakt vårt sekretariat på eller telefon 62 81 79 41

Logens møtekalender og kontaktopplysninger.

https://frimurer.no/loger/borgen/2018