Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 3 2021. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 2 2021. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 1 2021. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Nedenfor finner du link til Broderbladet nr. 3 2020. Broderbladet gis ut av St. Johanneslogen Den faste Borg i Kongsvinger.

Broderbladet 2-2020 ligger tilgjengelig som vedlegg under denne teksten.

Her kan du finne Broderbladet 10 års jubileumsskriftet fra St. Johanneslogen Den Faste Borg

Kongsvinger FIDUCIA  inviterer til julemøte i Den faste Borgs lokaler, 3. desember klokken 1200.
Det serveres julemat med etterfølgende dessert.
Kaffe og utlodning som vanlig
Foredrag av kommende sogneprest i Nord-Odal, Morten Hagen Grindvoll over temaet; engelske juletradisjoner kontra norske.
Pris pr. deltager kr. 200,-.
Påmelding til:
Kjell Rymoen                  tlf 93413447
Hans Einar Holth            tlf 90572739
Ronald Andersen           tlf  47666260
Velkommen

Siste nummer av bladet kan lastes ned som vedlegg under denne teksten. 

Broderbladet 2-2018 ligger tilgjengelig som vedlegg under denne teksten.