Molde

Frimurernes Sangforening Molde

Molde_Frimurerkor_2009a

Koret ble stiftet i 1981. Koret deltar med sang i Johanneslogen Aldebaran ved julemøter, høytidsloger, ved møter i 2. grad og i noen tilfeller også i Fiducia. Vi har også sunget ved anledninger på forespørsel fra medlemmer i koret.

Koret deltok ved sangerstevnet i Bergen i 2005.

Koret har i dag 15 medlemmer.

Dirigent: Anton Ostad, tlf. 915 96 894, e-mail:
Leder: Olav Myrland, tlf 911 01 066, e-mail: