Møtekalender for Borgunds deputasjonsloge i Molde 2022

Borgunds deputasjonsloge i Molde Nr. 481

Møtekalender for 2022

Møtested: Sandvegen 9, Molde 2022 IV/V grad VI grad
Januar 17 KC
Mars 28 HG
September
Oktober
November 14 

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 14.01.22, kl. 18:30: Kollegiemøte
  • 26.08.22, kl. 18:30: Kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 59, 6413 MOLDE Telefon: 71253095 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden