Møtekalender for St. Johanneslogen Orion t.d. to Floder 2024

St. Johanneslogen Orion t.d. to Floder Nr. 106

Møtekalender for 2024

Møtested: Kirkegaten 2, Kristiansand 2024 I grad II grad III grad
Januar KC 23 C
Februar C
Mars S - CGH - 12 
April 20 W
Mai D
August 27 CF
September 24 C 10 C
Oktober 15 D 29 C
November N - 12 C - 26 ACøS
Desember 10 CM

Møtene begynner: kl. Alle tirsdagsmøter i I og II gr. Kl 18.30. III gr. Kl 18.00.
Lørdagsmøte kl 15.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 02.03.24, kl. 14:00: Forskningslogen Niels Treschow holder møte hos oss.
  • 12.03.24, kl. 18:30: Vi besøker Fraternitas
  • 12.03.24, kl. 18:30: Besøk til Fraternitas
  • 07.05.24, kl. 18:30: Juniorloge
  • 03.11.24, kl. 17:00: Minneloge
  • 26.11.24, kl. 18:00: Høytidsloge 125 års jubileum

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kirkegate 2, 4610 KRISTIANSAND S Telefon: 38029460 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91385514
Ordførende Mester 40401301
Sekretær 40306343

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden