Møtekalender for St. Johanneslogen Orion t.d. to Floder 2019

St. Johanneslogen Orion t.d. to Floder Nr. 106

Møtekalender for 2019

Møtested: Kirkegaten 2, Kristiansand 2019 I grad II grad III grad
Januar K 22 
Februar 12 
Mars 12 S 26 
April - 30 GH
Mai 11 W - 21 
September 17 F
Oktober 22  29 
November 19 ASø
Desember 10 M

Møtene begynner: kl. Alle tirsdagsmøter i I og II gr. Kl 18.30. III gr. Kl 18.00.
Lørdagsmøte kl 15.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 06.02.19, kl. 18:00: Vi besøker Flikke
  • 11.03.19, kl. 18:30: Møte i St. Johannes studiegruppe - Orion, Innledning og god anledning til spørsmål og samtale om frimureriet og johannesgradene (I-II-III i sammen) Møtested: Kirkegata 2, 4610 Kristiansand. Vi deler oss i grupper. Faddere og nye brød
  • 13.03.19, kl. 19:00: Møte i Agder St. Johannes frimurergruppe Mandal, møtested: Kjøbmandsgaarden Hotell Mandal
  • 26.04.19, kl. 19:00: Møte i Lillesand frimurergruppe, møtested Hotell Norge Lillesand
  • 16.10.19, kl. 19:00: Møte i Agder St. Johannes frimurergruppe Mandal, møtested: Kjøbmandsgaarden Hotell Mandal
  • 21.10.19, kl. 18:30: Møte i St. Johannes studiegruppe - Orion, Innledning og god anledning til spørsmål og samtale om frimureriet og johannesgradene (I-II-III i sammen) Møtested: Kirkegata 2, 4610 Kristiansand. Vi deler oss i grupper. Faddere og nye brød
  • 25.10.19, kl. 19:00: Møte i Lillesand frimurergruppe, møtested Hotell Norge Lillesand
  • 05.11.19, kl. 18:30: Vi besøker Fraternitas

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kirkegate 2, 4610 KRISTIANSAND S Telefon: 38029460 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 99211337
Ordførende Mester 40401301
Sekretær 48881350
Sekretær 48113854
Sekretær 99723776

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

St Johanneslogen Orion tdt Floder har lang tradisjon for å arrangere studiekvelder for brødrene. Brødrene i I, II og III grad inviteres til uformelle samlinger i logelokalene i Kristiansand. Vanligvis er brødrene delt inn i grupper i henhold til grad. Talerkorpset har stilt seg til disposisjon for å lede en uformell dialog om de enkelte graders innhold.

Oppstart Vårmøte mandag 11. mars

Etter et par års hvile tas dette arbeidet opp igjen i 2019. Det første møtet er berammet til 11. mars. Vi starter møtet klokken 1830 til vanlig logetid og bruker gjerne 1- 2 timer etter samtalenes gang og brødrenes interesse. Det viktigste er dialog og at så mange stemmer som mulig blir hørt. Intet spørsmål er for lite, intet spørsmål er for stort. Denne første møtekvelden i mars må vi se på som en restart av studiegruppene og det blir avgjørende å høre noen synspunkter fra brødrene om videre behov og ønsker. Orions Broder Taler vil i dette første møtet holde en historisk instruksjon om den første norske frimurerhistorie fra 1749 til 1818 og belyse utviklingen av frimureriet i Sverige og dannelsen av det svenske system og det svenske systems innføring i Norge i 1818. Det første møtet under det svenske system i Norge ble avholdt i III grad den 20. november 1818. Innføringen av det svenske system i Norge har således 200 års jubileum i disse dager. Etter denne historiske introduksjon til forståelse av viktige elementer av I grads rituale, håper vi på en felles diskusjon om studiegruppenes framtid.

Høstmøte 21. oktober

Høstmøtet er berammet til mandag 21. oktober. I utgangspunktet tar vi da sikte på å dele brødrene inn etter grad. Vi håper på god deltagelse. Alle brødre med I, II og III grad er målgruppen. Deres faddere har en særlig utfordring i å stimulere til frammøte. Andre brødre, også fra Flikke og Fraternitas, er hjertelig velkomne. Møtene vil bli annonsert i Logeplanen/logefolderen for 2019, i Frimurerbladet Agder og på nettet på frimurer.no.

Vi tar sikte på at aktuelle brødre også vil motta en mail om praktiske opplysninger når vi nærmer oss møtedatoene.

Begge møter starter kl 1830.

 

Den 21. november 2017 hadde br. Steinar Sørensen uttjent sin tid som Ordførende Mester i St. Johanneslogen Orion t.d.t. Floder. Brødrenes frie valg og Ordenens Stormester hadde derfor utnevnt br. Svein Dåsvatn som logens nye Ordførende Mester.
 
De langt over hundre brødrene som var tilstede i møte, fikk oppleve en ritualmessig installasjon og flott feiring av logens 118-Høytidsdag.