Grytevakter i Bergen for Frelsesarmeen 2019 

I desember og frem til jul har Frelsesarmeen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.
Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor. I tillegg vil Vegard Botnen være kontaktperson og leser alle meldingene til grytevakt e-posten.

Vi passer på grytene ute på Festplassen fra 28. november til 21. desember og på Torgalmenningen 2.-23. desember.

Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.
Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter. Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. 
Det blir refleksvester, julehefter og et laminert ark ved hver gryte med beskjeder til vaktene som tidligere år.
Ønsker at dere er mest mulig fleksible, men melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan. Gi også en meld dersom dere kan stå flere vakter!

Vi prioriterer å fylle vaktene ved Galleriet først!

Interesserte kan melde seg til ved å benytte denne e-post-adressen: .

Oscar til de syv Bjerge har til hensikt å avholde småskala/"mini" informasjonsmøter. Det planlegges å gjennomføre slike møter en gang pr måned, i utgangspunktet midten av måneden. Første møte blir

onsdag 16. oktober kl 1845. Sted: I den lille salongen i logen, innenfor garderoben. NB! mrk klokkeslett!  

Nødvendig med påmelding. E-post til Deputert Mester - Olav Kvinge

Følg med på siden her - oppdateres med nye datoer!

Det blir Oscarfest lørdag 26. oktober!

Det har i mange år vært en tradisjon å arrangere Oscarfest med ledsagere i Oscar t.d.s. Bjerge. Vi opprettholder denne gode og meget populære tradisjon også i år. Oscarfesten er en flott anledning for yngre og eldre brødre til å bli enda bedre kjent med hverandre og ikke minst at våre ledsagere kan knytte gode bekjentskaper. Sett av tiden og gled deg til en fantastisk hyggelig aften. Mer informasjon følger her samt at invitasjon til hver enkelt broder sendes på e-post!

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge 8. januar 2018 ble Kristen Ottesen tildelt logens honnørtegn. Kristen Ottesen er 88 år gammel og ble tatt opp i logen 3.12.1956. Han har hatt flere embeder i logen, men ble tildelt honnørtegnet spesielt for sin innsats for og omsorg for brødrene i mange sammenhenger i og utenfor logen. Vi gratulerer!

Johan Kåre Kjerstad er valgt og innsatt som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge i Sunnfjord. Følg denne linken:

https://frimurer.no/loger/deputasjonsloger/oscar-bergen-deploge

Hans Petter Tillier nedla sitt jordiske verktøy tirsdag 12.09.2017

Hans Petter Tillier ble født 01.09.1941 og ble tatt opp i vår Orden 23.10.1972. Han var i mange år embetsmann i St Johanneslogen Oscar tdsB. Her var han vikar for Annen Bevoktende Broder, og senere ABB. Deretter var han Delegert og Deputert Mester. I St. Andreaslogen Bjørgvin var han vikar for taler og taler i 8 år før han ble Ordførende Mester fra 2001 til 2009. Hans Petter virket også i Provinciallogen. Han har hatt arbeid i biblioteket siden slutten av 1980-årene og var fortsatt Overbibliotekar. På oppdrag fra Kunnskap- og Opplæringsdirektoriet hadde Tillier ansvar for opplæring i vår provins. Han fikk tildelt Den Norske Frimurerordens hederstegn i 2016.

6. februar 2017 ble Hjalmar Olseth valgt som Oscar til de syv Bjerges nye Ordførende Mester. 

Oscars nye Ordførende er nr 19 i rekken av Ordførende Mestere. Han avløser Pål Fie Mathiesen, som ble takket av etter over 6 år som avholdt leder for Oscar. Olseth ble installert mandag 20. februar med nærmere 150 brødre fra hele provincen. 

Olseth er 52 år gammel og ble tatt opp som frimurer 6. mai 1987. Han er jurist av utdannelse og han har hatt en rekke verv i logen, taler, første bevoktende broder, delegert og deputert mester.

Vi GRATULERER !

Her kommer nye «Kloke ord – utdrag fra våre lover», utdrag og sitater fra våre lover. Disse er som nå tilgjengelige på nett og her vil det komme noen «påminnelser» som kan være viktige å huske på i det daglige og på vår vandring i den alminnelige verden. Den digitale hverdag bringer oss «tett på» aktuelle problemstillinger og diskusjoner. Særlig gjelder dette i vår omgang med sosiale medier. Husker vi på dydene?

"Den Norske Frimurerorden befatter seg ikke med innen- eller utenrikske politiske spørsmål, og heller ikke med religiøse eller sosiale stridsspørsmål. Foredrag om og diskusjon av eller propaganda for saker av denne art er strengt forbudt i loger, broderforeninger og frimurergrupper."

"En frimurer skal alltid ha dette tankesprog i minnet: Gjør aldri mot din neste annet enn hva du vil at han skal gjøre mot deg selv, da krenker du aldri din broder."

Skyss til logen?

Av Olav Kvinge

Har du problemer med å komme deg til logen? Da kan du kontakte Ceremonimester Gunnar Solberg på telefonnummer

91 12 97 41

Hjelp oss å oppdatere din kontaktinformasjon.

Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Vis artikler