Kjære Brødre

Beslutningen fra OSM betyr at det neste møte i Oscar ikke vil skje før over sommeren. Beklagelig, men nødvendig. Det viktigste er at vi og de rundt oss beholder helsen til de og at hjulene holdes i gang.

Vi i Oscar skal likevel  klare å holde kontakten, og holde ånden levende. Det har vil klart siden 1875

  • Vi skal fortsette med Oscarnytt 
  • Vi skal hjelpe og ringe hverandre
  • Olsoklogen, med markering av stiftelsen den 29.07.1875 går ut, men vi kan love et det kommer en strålende hilsen til alle brødre på akkurat denne dagen

"MINI"-informasjonsmøter utgår/utsettes inn til videre. Mer informasjon vil komme på denne siden

Det møtte nærmere 40 interesserte på årets første felles informasjonsmøte i Bergen om frimureriet søndag 2. februar. St. Johanneslogene Carl til den norske Løve og Oscar til de syv Bjerge arrangerte to felles informasjonsmøter. Dissemøtene er åpne, i følge med en frimurer, for nyopptatte brødre og for potensielt fremmed søkende, de som er interessert i å bli medlemmer og de som bare er nysgjerrige og ønsker å vite mer om frimureriet. Disse informasjonsmøtene har de to logene holdt i mange år og har gitt gode resultater for begge logene. Møtet ble ledet av de to Ordførende Mestere, Rune Stavenes og Hjalmar Olseth. De ledet møtet gjennom Frimureriets oppbygning og historie generelt og om de to bergenslogene spesielt. Spørsmål fgra de fremmøtte ble det også tid til. Som avslutning fikk de fremmøtte anledning til en tur opp i Johannssalen. Der fikk de høre veteranen Johs Nissen lese en tekst samt lytte til stemningsfull musikk fremført av Per Hannevold på fagott og Stig Wernø Holter på orgel.

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge mandag 13. januar, ønskes Ordførende Mester logens brødre et godt nytt år. Hans hilsen gjengis i sin helhet her:

"Godt nytt år ! 

Vi står i dag på terskelen av et nytt år i Oscar tds Bjerge sin historie. Oscar har, med unntak av krigen, drevet uavbrutt siden 1875, og vår 145. høytidsdag er om en uke. Vår historie består av å mange ting: medlemmer som ikke er lenger, bygninger som ble for små og bygninger som har brent opp. Men vi her, under den samme stjernehimmelen som da vi ble stiftet i 1875. 

Frimurernes Sangforening i Bergen ble stiftet i 1875, og feiret således sitt 140-års jubileum i 2015. Koret har i dag rundt 40 aktive medlemmer, og medvirker rituelt i noen logemøter. I tillegg til de aktive medlemmene, har vi også ”passive” medlemmer. Koret har sitt eget rom – ”Sangerloftet” – der alle interesserte er velkommen, både til øvelsene onsdag kveld, men er også hjertelig og broderlig velkommen til våre månedlige ”Langbord”, der vi synger, spiser og drikker – og synger enda mer…

Les mer i vedlegget!

Følg denne link til sangforeningens hjemmeside: https://frimurer.no/sang-musikk/frimurernes-sangforening-bergen

For at du skal motta informasjon fra Ordenen, din egen loge, fra logens sekretariat, møteinvitasjoner, mm, er det viktig at vi har din kontaktinfo. Denne oppdaterer du ved å logge deg inn på "Min side". Her følger link til artikkel som ligger på Den Norske Frimurerorden sin web side:

https://frimurer.no/informasjon/ny-paloggingsrutine-for-min-side

 

 

Oscar til de syv Bjerge fortsetter suksessen med "mini" informasjonsmøter våren 2020. Vi gjør oppmerksom på at disse møtene kommer i tillegg til felles informasjonsmøte med Carl til den norske Løve søndag 2. februar. "Mini" informasjonsmøtene er ofte en til en møter og i en enklere form en ettermiddag på en ukedag. Møtestedet er i salongen i 1. etg og tidspunktet er kl 1845. Varighet ca en til en og en halv time. Ambisjonen er ett møte en gang pr måned! Påmelding er nødvendig til OM eller DepM.

Vårens datoer er:

torsdag 30. jan
onsdag 26. febr
onsdag 25. mars
torsdag 23. april
mandag 25. mai
mandag 22. juni (!)

Med de beste ønsker for året som kommer informeres det herved om vårens temamøter. Merk sted og klokkeslett. Temamøtenes emner/temaer kunngjøres i e-post til brødrene som har den respektive graden! (Kunnskapssenteret = biblioteket)

Vel møtt!

Onsdag 15. januar i kunskapssenteret  kl.18.45 I gr. 

Onsdag 29. januar i kunskapssenteret kl.18.45 II gr.  

Onsdag 18. mars i kunskapssenteret  kl.18.45 I gr. 

Onsdag 25. mars i kunskapssenteret/logesalen  kl.18.45  III gr.

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge 8. januar 2018 ble Kristen Ottesen tildelt logens honnørtegn. Kristen Ottesen er 88 år gammel og ble tatt opp i logen 3.12.1956. Han har hatt flere embeder i logen, men ble tildelt honnørtegnet spesielt for sin innsats for og omsorg for brødrene i mange sammenhenger i og utenfor logen. Vi gratulerer!

Johan Kåre Kjerstad er valgt og innsatt som ny Deputert Mester i Oscar til de syv Bjerges deputasjonsloge i Sunnfjord. Følg denne linken:

https://frimurer.no/loger/deputasjonsloger/oscar-bergen-deploge

Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Vis artikler