Takk og snart nytt år 

Kjære brødre 

Idet 2020 renner ut, så vil jeg oppsummere dette året med ordet med takk. Takk til alle dere som har bidratt for å gjøre et tungt år lettere. Bidrag gjennom alt fra godt smittevern til omsorg for hverandre og de rundt oss. 

Når 2021 møter oss, så vil jeg ønske året velkommen med ordet håp. Tre bokstaver som skal stå i all evighet. Håp om å treffes, håp om nye arbeidsdager, og håp om en god seilas, også for de som ikke alltid får vind i sine seil. 

2021 blir nok et år der vår veier krysses igjen, Ikke bare i form av omtanker, men som gode treff under stjernehimmelen. Vi kjenner alle livets sårbarhet. Det veksler mellom lys og mørke, mellom glede og sorg, fortvilelse og håp. I denne helheten er det vi frimurere treffes og utfører vårt arbeide. 

Jeg gleder meg 

Med broderlig hilsen 

Hjalmar

Felles informasjonsmøte, Carl og Oscar, 27. september utsettes.
Det vil bli avholdt informasjonsmøte, men grunnet Covid-19 utsettes dette noe tid. Logene vil komme tilbake til en ny dato.
Barmhjertigheten er som kjent en av frimureriets viktigste dyder. Bjarte Askeland (X) har i høyeste grad utøvet denne dyden. Vi har tidligere presentert Bjarte i forbindelse med andre humanitære oppdrag og som nevnt tidligere har han lang erfaring som lege med arbeid i fred, krise og krig. Han er offiser med majors grad og var blant annet i 4 år militærlege i Afghanistan. Se tidligere omtale av Bjarte.
I april 2020 reiste Askeland med NOR EMT, ledet av DSB, for å behandle COVID-19-smittede på sykehuset Bolognini di Seriate i Lombardia, og dermed hjelpe italienske myndigheter med å håndtere epidemien i landet.
Nå er det Moria-leiren som står for tur. Det er ulike oppfatninger om hvordan en best kan hjelpe, og uten å ta stilling til politikken i denne tragedien, hersker det liten tvil om at menneskene i leiren har behov for hjelp.
Vi har kjent til oppdraget noen dager (sperrefrist til i dag formiddag), og i forbindelse med reisen til Moria, har vi stilt Bjarte noen spørsmål.
Dere reiser nå til Moria. Hva er oppdraget?
-  Oppdraget er å oppfylle en forespørsel fra greske myndigheter om bistand i forbindelse med brannen i Moria-leiren. WHO og EU har kanalisert denne til norske myndigheter, som har gitt sin tilslutning, gitt finansiering og aktivert NOR EMT. Vi har respondert raskt og er nå klare for innsats.
Hvorfor?
-  Etter brannen har flyktningene blitt spredt og har nå verken husly, mat eller helsetjenester
Hva tenker du om det som skjer der nede?
-  Det er en humanitær katastrofe som vi alle, som medmennesker, har plikt til å gjøre hva vi kan med. Uavhengig av politiske, religiøse eller praktiske årsaker vil vårt team fungere uavhengig og upolitisk som en ren medisinsk tjeneste for alle som trenger oss.
Er du redd for å bli smittet?
-  Det er alltid en liten risiko for smitte, men vi har meget gode rutiner for smittevern og godt utstyr til eget bruk. Dessuten har jeg selv hatt Covid 19 og har fått påvist antistoffer. Jeg føler meg derfor trygg.
Hvordan forbereder du deg?
-  Jeg følger min trening og erfaringer fra mine to forrige oppdrag og har pakket det jeg trenger til eget bruk. Nå er vi på Starum og forbereder oss med brief, undervisning og pakking av klinikkutstyr.
Hvor lenge skal dere være der?
-  Det er foreløpig gjort avtale om vel 2 uker på bakken, men det kan bli forlengelse.
Du var en del av helseteamet som var i Bergamo. Hvilke inntrykk fikk du av det og har dette preget deg, evt på hvilken måte?
-  Det var en sterk, men svært berikende opplevelse i Bergamo som har gjort meg godt. Jeg føler meg sterkt priviligert over å få være en del av dette!
Jeg føler en sterk takknemlighet overfor teamet vårt, staben vår og våre myndigheter som har gjort NOR EMT mulig.
Det var for øvrig tillyst en pressekonferanse på formiddagen mandag 14. september. 
Noen vil kalle dette frimureri i praksis!
Oscar til de syv Bjerge ønsker broder Bjarte lykke til! 
Denne artikkelen/intervjuet finner du også i siste nummer av "Oscar-nytt" og på logens lukkede Facebook-side.
 
Utdrag fra våre lover:
"Å øve barmhjertighet mot fattige og nødlidende, besøke og pleie syke, trøste bedrøvede, komme enker til hjelp og dra omsorg for faderløse, advare og formane dem som feiler og hjelpe dem som befinner seg i fare og trengsel, og søke å redde dem som er i nød, er sådanne kristenplikter og skyldigheter som ethvert menneske bør iaktta, men som det i særdeleshet påligger en frimurer å oppfylle.
Sådan virksomhet kan en frimurer utføre enten i det skjulte eller ved arbeide i eller støtte av veldedige organisasjoner eller i Ordenens eget organ for støtte og hjelp til enker og eldre."
 
(Fakta om Moria leiren:
Minst 5.000 barn og ungdom under 18 år oppholder seg i Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Av disse er om lag 1.600 enslige, ifølge hjelpeorganisasjoner. 79% er afghanere. Av disse er 60% kvinner og barn. De fleste er asylsøkere som ikke har fått avklart sin status og venter på å få sin asylsøknad behandlet i henhold til Menneskerettighetserklæringen. Moria-leiren er beregnet for knapt 3.000 mennesker, men huser nå nær 20.000. Kilder: NTB, UNHCR, WHO, FN, Aegan Boat Report)

I forbindelse med oppstart av høstsemesteret i Oscar til de syv Bjerge i Bergen har Ordførende Mester sendt denne hilsenen:

«Et øyeblikk i tiden»

Da møteplanen for høsten 2020 ble laget i september 2019 visste ingen at vi skulle bli rammet av en pandemi. Det ble vi, og dette har resultert i at all logevirksomhet i hele landet har vært stengt. Dette har handlet om vår felles helse. Stengingen har ført til at vi, for en tid, ikke har kunnet rekke frem hånden for å ønske hverandre velkommen til et møte. Ei heller har vi, etter endt arbeid, kunne ønske hverandre vel hjem. Til tross for dette så har jeg opplevd en levende trang mellom brødrene til å holde kontakten. Dette er kontakt som går på alt fra spørsmål som «Hvordan går det med deg» til spørsmål om «tid og evighet».

Dette er for meg et bevis på at logearbeid ikke kun er noe som skjer på rituelle møter, men det er først og fremt noe som handler om selve livet.

Veien videre 

Det er nå åpnet for kurs, studiegrupper og frimureriske foredrag f.eks i spisesalen.  Oscar vil benytte denne muligheten. Vi vil finne en praktisk innretning på hvordan dette skal skje. Vi vil samarbeide med Provincialogen, og andre loger med tanke på selve gjennomføring. Informasjon vil vi sende ut i form av brev, e-post, oppslag på hjemmeside og på Facebook.

Kjære brødre

Verken tiden eller veien videre stopper opp. Mange av oss liker å ta bilder. Da har vi fanget et øyeblikk, men selve tiden kan ingen fange.  

Tiden flytter deg pent og forsiktig fra år til år

og gjør deg eldre for hver eneste dag.

men den gir deg også muligheten til å bli

litt klokere for hver dag – helt til du en dag når visdommen.

Mitt håp og ønske om et snarlig gjensyn er sterkt. Tiden bringer oss nærmere vårt neste møte.

 

Med broderlig hilsen

Hjalmar Olseth
Ordførende Mester
St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge

Oscar_III anledning av at Oscar til de syv Bjerge i dag (29. Juli 2020) er 145 år, publiseres Per Hannevold sin artikkel på nytt:


St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge er Norges nest eldste Johannesloge og ble innviet som selvstendig Johannesloge 29. juli 1875.Logens navn henspiller på kong Oscar II (1829 - 1907) og på de syv fjell som omkranser Bergen.  Det ble bestemt at høytidsdagen skulle feires på den dato som er nærmest hans fødselsdag, 21. januar. Oscar har også en deputasjonsloge i Sunnfjord lokalisert på MO like utenfor Førde. Se egen side under Deputasjonsloger. Oscar i Bergen har sin møtedag mandag kl 18.30.  

Les den spennende beretningen om Oscar til de syv Bjerges historie:

Det nærmer seg Oscar til de syv Bjerges 145 års jubileum, 29. juli. Denne våren har vært et spesielt semester for frimureriet i Norge generelt og for Oscar spesielt. Under ledelse av OM, Hjalmar Olset og kompetanse fra Vegard Botnen, har Oscar gitt ut ni nummer av "Oscarnytt". I anledning jubiléet vil det komme et ekstranummer av "Oscarnytt".  

Her legges det nå ut samtlige ni utgaver av "Oscarnytt". (Bildet er tatt i Rennes le Château av Olav Kvinge )

God lesning og fortsatt god sommer.

En dag jeg satt ved skrivebordet kom min da 14 år gamle sønn inn til meg og spurte hva jeg holdt på med. Jeg måtte innrømme at jeg lette etter et tema å ta opp i logen. Hans umiddelbare respons var: Skriv om hemmeligheter!

Temaet var klart: Hemmeligheter!

Fra skyfri himmel fikk jeg følgende melding for noen få uker siden:

Du har fått en parasitt i din kropp, som spiser deg opp innefra, kalt kreft. Den vil aldri for­svinne, men vi kan prøve å holde den i sjakk så lenge som mulig. Hvor lenge vet ingen.

Det vet jo for så vidt ingen andre heller, enten de har parasitt eller ikke. Dødens port står ett eller annet sted der fremme for oss alle. Men med ett slag sto den der for meg plut­selig så uendelig mye mer konkret, uomgjengelig, bastant. Hele min gamle verden styrtet i grus. Sjelen var kaos. Store mengder kjemi måtte til for å gi meg noen lunde søvn de første nettene. 

Så begynte noen forsøk på å slippe tanken inn i følelseslivet igjen, en viss nyorien­tering i tilværelsen, en gjennomtenkning av hva som egentlig var nytt i situasjonen. Det var kanskje ikke så mye når alt kom til alt, for dødstrusselen hadde jo ligget der hele tiden, selv om den i mitt tilfelle hadde vært dyttet langt ut over sidelinjen.

Kjære Brødre

Beslutningen fra OSM betyr at det neste møte i Oscar ikke vil skje før over sommeren. Beklagelig, men nødvendig. Det viktigste er at vi og de rundt oss beholder helsen til de og at hjulene holdes i gang.

Vi i Oscar skal likevel  klare å holde kontakten, og holde ånden levende. Det har vil klart siden 1875

  • Vi skal fortsette med Oscarnytt 
  • Vi skal hjelpe og ringe hverandre
  • Olsoklogen, med markering av stiftelsen den 29.07.1875 går ut, men vi kan love et det kommer en strålende hilsen til alle brødre på akkurat denne dagen

"MINI"-informasjonsmøter utgår/utsettes inn til videre. Mer informasjon vil komme på denne siden

Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Vis artikler