Oscar_III anledning av at Oscar til de syv Bjerge i dag (29. Juli 2020) er 145 år, publiseres Per Hannevold sin artikkel på nytt:


St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge er Norges nest eldste Johannesloge og ble innviet som selvstendig Johannesloge 29. juli 1875.Logens navn henspiller på kong Oscar II (1829 - 1907) og på de syv fjell som omkranser Bergen.  Det ble bestemt at høytidsdagen skulle feires på den dato som er nærmest hans fødselsdag, 21. januar. Oscar har også en deputasjonsloge i Sunnfjord lokalisert på MO like utenfor Førde. Se egen side under Deputasjonsloger. Oscar i Bergen har sin møtedag mandag kl 18.30.  

Les den spennende beretningen om Oscar til de syv Bjerges historie:

Det nærmer seg Oscar til de syv Bjerges 145 års jubileum, 29. juli. Denne våren har vært et spesielt semester for frimureriet i Norge generelt og for Oscar spesielt. Under ledelse av OM, Hjalmar Olset og kompetanse fra Vegard Botnen, har Oscar gitt ut ni nummer av "Oscarnytt". I anledning jubiléet vil det komme et ekstranummer av "Oscarnytt".  

Her legges det nå ut samtlige ni utgaver av "Oscarnytt". (Bildet er tatt i Rennes le Château av Olav Kvinge )

God lesning og fortsatt god sommer.

En dag jeg satt ved skrivebordet kom min da 14 år gamle sønn inn til meg og spurte hva jeg holdt på med. Jeg måtte innrømme at jeg lette etter et tema å ta opp i logen. Hans umiddelbare respons var: Skriv om hemmeligheter!

Temaet var klart: Hemmeligheter!

Fra skyfri himmel fikk jeg følgende melding for noen få uker siden:

Du har fått en parasitt i din kropp, som spiser deg opp innefra, kalt kreft. Den vil aldri for­svinne, men vi kan prøve å holde den i sjakk så lenge som mulig. Hvor lenge vet ingen.

Det vet jo for så vidt ingen andre heller, enten de har parasitt eller ikke. Dødens port står ett eller annet sted der fremme for oss alle. Men med ett slag sto den der for meg plut­selig så uendelig mye mer konkret, uomgjengelig, bastant. Hele min gamle verden styrtet i grus. Sjelen var kaos. Store mengder kjemi måtte til for å gi meg noen lunde søvn de første nettene. 

Så begynte noen forsøk på å slippe tanken inn i følelseslivet igjen, en viss nyorien­tering i tilværelsen, en gjennomtenkning av hva som egentlig var nytt i situasjonen. Det var kanskje ikke så mye når alt kom til alt, for dødstrusselen hadde jo ligget der hele tiden, selv om den i mitt tilfelle hadde vært dyttet langt ut over sidelinjen.

Kjære Brødre

Beslutningen fra OSM betyr at det neste møte i Oscar ikke vil skje før over sommeren. Beklagelig, men nødvendig. Det viktigste er at vi og de rundt oss beholder helsen til de og at hjulene holdes i gang.

Vi i Oscar skal likevel  klare å holde kontakten, og holde ånden levende. Det har vil klart siden 1875

  • Vi skal fortsette med Oscarnytt 
  • Vi skal hjelpe og ringe hverandre
  • Olsoklogen, med markering av stiftelsen den 29.07.1875 går ut, men vi kan love et det kommer en strålende hilsen til alle brødre på akkurat denne dagen

"MINI"-informasjonsmøter utgår/utsettes inn til videre. Mer informasjon vil komme på denne siden

Det møtte nærmere 40 interesserte på årets første felles informasjonsmøte i Bergen om frimureriet søndag 2. februar. St. Johanneslogene Carl til den norske Løve og Oscar til de syv Bjerge arrangerte to felles informasjonsmøter. Dissemøtene er åpne, i følge med en frimurer, for nyopptatte brødre og for potensielt fremmed søkende, de som er interessert i å bli medlemmer og de som bare er nysgjerrige og ønsker å vite mer om frimureriet. Disse informasjonsmøtene har de to logene holdt i mange år og har gitt gode resultater for begge logene. Møtet ble ledet av de to Ordførende Mestere, Rune Stavenes og Hjalmar Olseth. De ledet møtet gjennom Frimureriets oppbygning og historie generelt og om de to bergenslogene spesielt. Spørsmål fgra de fremmøtte ble det også tid til. Som avslutning fikk de fremmøtte anledning til en tur opp i Johannssalen. Der fikk de høre veteranen Johs Nissen lese en tekst samt lytte til stemningsfull musikk fremført av Per Hannevold på fagott og Stig Wernø Holter på orgel.

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge mandag 13. januar, ønskes Ordførende Mester logens brødre et godt nytt år. Hans hilsen gjengis i sin helhet her:

"Godt nytt år ! 

Vi står i dag på terskelen av et nytt år i Oscar tds Bjerge sin historie. Oscar har, med unntak av krigen, drevet uavbrutt siden 1875, og vår 145. høytidsdag er om en uke. Vår historie består av å mange ting: medlemmer som ikke er lenger, bygninger som ble for små og bygninger som har brent opp. Men vi her, under den samme stjernehimmelen som da vi ble stiftet i 1875. 

Frimurernes Sangforening i Bergen ble stiftet i 1875, og feiret således sitt 140-års jubileum i 2015. Koret har i dag rundt 40 aktive medlemmer, og medvirker rituelt i noen logemøter. I tillegg til de aktive medlemmene, har vi også ”passive” medlemmer. Koret har sitt eget rom – ”Sangerloftet” – der alle interesserte er velkommen, både til øvelsene onsdag kveld, men er også hjertelig og broderlig velkommen til våre månedlige ”Langbord”, der vi synger, spiser og drikker – og synger enda mer…

Les mer i vedlegget!

Følg denne link til sangforeningens hjemmeside: https://frimurer.no/sang-musikk/frimurernes-sangforening-bergen

For at du skal motta informasjon fra Ordenen, din egen loge, fra logens sekretariat, møteinvitasjoner, mm, er det viktig at vi har din kontaktinfo. Denne oppdaterer du ved å logge deg inn på "Min side". Her følger link til artikkel som ligger på Den Norske Frimurerorden sin web side:

https://frimurer.no/informasjon/ny-paloggingsrutine-for-min-side

 

 

Nyhetsarkiv for Oscar til de syv Bjerge

Vis artikler