Møtekalender for St. Johanneslogen Olavslyset 2020

St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2020

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2020 I grad II grad III grad
Januar DK - D - 21 VC
Februar C
Mars DGH 17 C - 20 C
April 17 C
September DF - 29 C
Oktober 16 ACø
November 13 D
Desember 11 CM

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 18.01.20, kl. 10.00: EMBETSMANNSLØRDAG, Stort Kollegiemøte !
  • 23.06.20, kl. 18:00: Olavslyset besøker St. Olaf T.d.g.T, Trondheim sin St. Hansloge
  • 01.11.20, kl. 19.00: Minneloge ved Trondhjems Provincialloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90959705
Ordførende Mester 93429177
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.