Møtekalender for St. Johanneslogen Olavslyset 2019

St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2019

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2019 I grad II grad III grad
Januar DK - 29 C
Februar 12 C
Mars DGH 19 C - 22 D
April C
September D - 10 F
Oktober 11 ACø 29 D
November 12 C - 15 C
Desember 13 CM

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 03.01.19, kl. 19.00: Kollegiemøte Embetsmenn
  • 24.06.19, kl. 19.00: Olavslyset besøker Nordlyset sin St. Hansloge
  • 05.09.19, kl. 19.00: Stort- Kollegiemøte
  • 03.11.19, kl. 19.00: Olavslyset besøker Trondhjems Provincialloge ( Minneloge )

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90959705
Ordførende Mester 93429177
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.