Møtekalender for St. Johanneslogen Olavslyset 2018

St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2018

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2018 I grad II grad III grad
Januar DK - 30 C
Februar 13 C - 15 D
Mars GHD 20 C - 22 C
April 17 C
Mai D - 15 D
September 25 DF
Oktober 12 ACø - 30 D 15 C
November 13 C - 16 C
Desember 14 CM

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 04.01.18, kl. 19.00: Kollegiemøte ( Embetsmenn )
  • 15.04.18, kl. 11.00: Felles kirkegang til Alstadhaug kirke, Levanger
  • 19.06.18, kl. 18:30: Olavslyet besøker St. Olaf T.d.g.T St. Hansloge ( Galla )
  • 04.09.18, kl. 19.00: OBS- OBS. Grunnet ombygging av Olavslysets Logebygg- er dette møtet utsatt til tirsdag 25. september !
  • 12.10.18, kl. 19.00: Olavslyset feirer 10 års jubileum 12. og 13. oktober. OSM med følge deltar begge dager.
  • 04.11.18, kl. 19.00: Vi besøker Trondhjems Provincialloge ( Minneloge )

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90959705
Ordførende Mester 93429177
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.