Møtekalender for St. Johanneslogen Olavslyset 2023

St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2023

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2023 I grad II grad III grad
Januar 10 DK - 24 C
Februar 21 C
Mars DGH 21 C - 24 D
April 18 C
September F - 22 
Oktober 13 ACø - 14 C 26 D
November 14 C - 15 C - 17 C
Desember 15 CMø

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 05.01.23, kl. 19.00: STORT-Embedskolegie møte
  • 22.08.23, kl. 19.00: STORT- Embedsmanns-møte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 41172571
Ordførende Mester 90965563
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden