Møtekalender for St. Johanneslogen Olavslyset 2022

St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2022

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2022 I grad II grad III grad
Februar KC
Mars GHC 22 C - 25 C
April C
September FC 20 C - 28 CD
Oktober ACø
November 18 D
Desember 16 CM

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 27.01.22, kl. 19.00: STORT-Kollegiemøte
  • 24.04.22, kl. 11.00: Felles kirkegang Steinkjer kirke .
  • 10.09.22, kl. 19.00: EmbedsKollegie-møtet .

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 41172571
Ordførende Mester 93429177
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden