Møtekalender for St. Johanneslogen Olavslyset 2021

St. Johanneslogen Olavslyset Nr. 162

Møtekalender for 2021

Møtested: Frimurerlogen, Konsul Moes gt 8, Verdal 2021 I grad II grad III grad
Januar 12 DK - 26 C
Februar C
Mars DGC 23 C - 26 C
April C
September DF - 21 D CD
Oktober ACø
November 16 C - 19 C
Desember 10 MC

Møtene begynner: kl. 19.00, Høytidsdag og Julemøte kl. 19.00

Spesielle møter

  • 07.01.21, kl. 19.00: Kollegiemøte ( Embedsmenn )
  • 21.06.21, kl. 18:30: Vi besøker NORDLYSET, Trondheim. St. Hans loge
  • 24.08.21, kl. 19.00: Stort Kollegiemøte ( Embedsmenn og Vikarer )

Kontaktinformasjon

Postadresse: Konsul Moes gt 8, 7650 Verdal Telefon: 922 44 899 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90959705
Ordførende Mester 93429177
Sekretær 92244899

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.