Sandnessjøen

Frimurernes Sangforening Sandnessjøen

Etablert 1980 Antall medlemmer 14.
Koret arbeider under St. Johs. Logen Eivind til De syv Tinde.

Dirigent: Håkon Jarsve

Formann: Steinar Strømseng
Sekretær: Sverre Knut Andresen.

Koret synger på 2. grads møter, høytidsmøter og andre tilstellinger i Logen.

Koret synger også i kirken på Allehelgensdag.

Deltok på Landssangerstevne i Ålesund 1990.

Her dannet korene i Mo, Brønnøysund, Sandnessjøen felles kor.