Møtekalender for St. Andreaslogen Hålogaland 2022

St. Andreaslogen Hålogaland Nr. 407

Møtekalender for 2022

Møtested: Rensågt. 28, Bodø 2022 IV/V grad VI grad
Januar K 11 D - 18 
Februar K - 22 FGH
Mars - 29 
April
September 27 F C
Oktober 11 C - 18 AøC
November 15 C - 22 RøC C - 29 C

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 08.03.22, kl. 18:00: installasjon av ny OM

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 141, 8001 BODØ Telefon: 75521313 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90952388
Ordførende Mester 90132373
Sekretær 97499291

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden