Møtekalender for St. Johanneslogen St. Olaus t.d. tre Roser 2024

St. Johanneslogen St. Olaus t.d. tre Roser Nr. 109

Møtekalender for 2024

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2024 I grad II grad III grad
Januar DK - 12 C - 19 C 26 C
Februar C C
Mars DGH - 15 C - 22 C
April 12 C - 19 C - 26 ACø C
September 13 CS - 20 CF - 27 CS C
Oktober CS - 18 CW 25 C
November D - 15 C 22 C
Desember CS - 20 CM 13 C

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 13.01.24, kl. 18:30: Juletrefest
 • 15.02.24, kl. 18:30: Rosene besøker St. Clemens
 • 23.02.24, kl. 18:30: Fellesmøte i Olaf Kyrre 1.grad
 • 01.03.24, kl. 18:30: Instruksjjon
 • 13.03.24, kl. 18:30: Rosene besøker Den Faste Borg
 • 26.04.24, kl. 18:30: Høytidsdag, galla, kl.18:00
 • 05.06.24, kl. 18:00: Rosegrill
 • 13.09.24, kl. 18:30: Besøk fra Den Faste Borg
 • 27.09.24, kl. 18:30: Besøk fra St.Clemens
 • 04.10.24, kl. 18:30: Fellesmøte med Olaf Kyrre
 • 15.11.24, kl. 18:30: Romeriksdag i Rosene
 • 23.11.24, kl. 17:00: Lutefiskaften

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 506 - Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479505 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 94812033
Ordførende Mester 90888253
Sekretær 93434287

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden