Møtekalender for St. Johanneslogen Den gyldne Nøkkel 2024

St. Johanneslogen  Den gyldne Nøkkel Nr. 156

Møtekalender for 2024

Møtested: Gamle Kirkeplass 5, Drammen 2024 I grad II grad III grad
Januar 11 KC 18 C
Februar C 14 C
Mars 14 C
April GHD - 18 AøC 11 C
Mai 23 C
September C 25 C 12 C
Oktober 17 FC - 24 
November C 28 C 21 C
Desember 12 CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 04.01.24, kl. 18:00: Stort kollegiemøte i Logen
  • 04.02.24, kl. 11:00: Kyndelsmesse i Bragernes Kirke
  • 21.03.24, kl. 18:30: Johannes samling
  • 25.04.24, kl. 18:00: Informasjonsmøte
  • 08.06.24, kl. 18:30: Sommeravslutning Nøkkelen
  • 29.08.24, kl. 18:00: Stort kollegiemøte i Logen
  • 10.10.24, kl. 18:30: Johannes samling

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 136 - Bragernes, 3019 DRAMMEN Telefon: 32895755 Fax: 32895755 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 99618837
Ordførende Mester 91855603
Sekretær 90500258

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden