Logestyret i Drammen har besluttet at vi ikke vil gjenåpne for ordinære møter i september 2020.

Bakgrunnen for dette er den økende smittesituasjonen i samfunnet generelt, samt at vi ikke vil klare å opprettholde smittevernreglene.
Videre har hensynet til Brødrene også vært en avgjørende faktor. Ordenen/ Landslogen er underrettet om dette per brev (sendt på e-post).

Nasjonale myndigheter har også i pressekonferanser, og til dels daglige oppdateringer gitt uttrykk for – samt ønske om å bremse gjenåpning, og å innføre ytterligere tiltak, for å hindre smittespredning.

Det er berammet nytt Logestyremøte i uke 38-2020. Vi følger og vurderer situasjonen fortløpende,
hvorvidt det er trygt uti fra smittevernhensyn, og pågående utvikling, mht å foreta en gradvis gjenåpning av våre aktiviteter.
Dette er noe vi ønsker alle sammen, dog i gode og trygge former, til egen utvikling og i godt broderlig samvær.

Vi ber brødrene om å ta de forhåndsregler som hver enkelt av Dere finner nødvendig, i den til enhver, og til dels krevende situasjonen vi befinner oss i.

 En fortsatt god sommer ønskes Dere alle sammen!

Med Gode broderlige tanker

Jan Ove Gudem
Formann i Logestyret for Drammenslogene

Den gyldne Nøkkel feiret sin 9. Høytidsdag 18. april med rekordfremmøte.  Over 90 brødre var samlet i logebygningen i Drammen.  Spesielt hyggelig var det at Ordenens Stormester hadde valgt Nøkkelen for sitt første besøk i Drammen.  Det var sedvanlig et møte i første grad, med opptagelse av vår 175. broder i vår logekjede.

Våre musikalske brødre, Runar Løvaas (sang) og Sven Jøran Michelsen (sang og orgel) bidro til å gi aftenen et variert innhold så vel under møtet som senere ved taffelet. Deres innsats setter alltid en særlig spiss på møtene og er med på å skape en fortettet og god stemning.