Logefellesskapet i Drammen ønsker med dette å informere om gjenåpning av logen.
Følg linken nedenfor. 

Gode Brødre !

Nederst i denne artikkelen finner du lenke til en pdf-fil til nedlasting. Dokumentet inneholder oversikt over planlagte digitale møter i Logefellesskapet i Drammen.
De forskjellige Logene vil rullere på møtegjennomføringen, og samtlige Brødre i Logefellesskapet vil bli invitert på alle møter, uavhengig av møteledelse.
Egen innkalling vil komme forut for hvert møte, med egen link, som krever forhåndspåmelding. Siden møtene vil foregå i den digitale verden – vil alle møter være i 0 – grad.

Det vil åpnes for kommentarer og spørsmål, men ritualer, seremonier eller symboler skal ikke omtales.
Sett av datoene, allerede nå – Vel møtt!

Gode Broderlige tanker

Jan Ove Gudem
Ordførende Mester
Den gyldne Nøkkel

 

 

Logestyret i Drammen har besluttet at vi ikke vil gjenåpne for ordinære møter i september 2020.

Bakgrunnen for dette er den økende smittesituasjonen i samfunnet generelt, samt at vi ikke vil klare å opprettholde smittevernreglene.
Videre har hensynet til Brødrene også vært en avgjørende faktor. Ordenen/ Landslogen er underrettet om dette per brev (sendt på e-post).

Nasjonale myndigheter har også i pressekonferanser, og til dels daglige oppdateringer gitt uttrykk for – samt ønske om å bremse gjenåpning, og å innføre ytterligere tiltak, for å hindre smittespredning.

Det er berammet nytt Logestyremøte i uke 38-2020. Vi følger og vurderer situasjonen fortløpende,
hvorvidt det er trygt uti fra smittevernhensyn, og pågående utvikling, mht å foreta en gradvis gjenåpning av våre aktiviteter.
Dette er noe vi ønsker alle sammen, dog i gode og trygge former, til egen utvikling og i godt broderlig samvær.

Vi ber brødrene om å ta de forhåndsregler som hver enkelt av Dere finner nødvendig, i den til enhver, og til dels krevende situasjonen vi befinner oss i.

 En fortsatt god sommer ønskes Dere alle sammen!

Med Gode broderlige tanker

Jan Ove Gudem
Formann i Logestyret for Drammenslogene

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden