St. Johanneslogen  Christian t.d. edle Sølv Nr. 161

Møtekalender for 2017

Møtested: Kirkegata 9, Kongsberg

 2017 I grad II grad III grad
Januar 12 K - 26 V
Februar 23 
Mars 23 
April - 20 
Mai
September 21 
Oktober F 26 
November A - 30 
Desember 14 M

Møtene begynner: kl. 18.30. Høytidsdagsmøte kl. 1800. Julemøte kl. 18.30

Spesielle møter

  • 18.05.17, kl. 18:30: Gudstjeneste Hedenstad kirke
  • 16.11.17, kl. 18:30: Drammen KapBf - VII grad

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 498, 3616 KONGSBERG Telefon: 920 60176 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 98251080
Ordførende Mester 92886000
Sekretær 92060176

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.