Møtekalender for St. Johanneslogen Halvdan Svarte t.d. gyldne Sverd 2023

St. Johanneslogen Halvdan Svarte t.d. gyldne Sverd Nr. 151

Møtekalender for 2023

Møtested: Storgt. 2, Hønefoss 2023 I grad II grad III grad
Januar DK - 23 VC
Februar - 20 
Mars GH - 27  20 C
April 17 C
Mai SC - 22 C
Juni 12 
August 14 C 28 C
September 11  25 C
Oktober D - 23 ACØ
November 20 D C
Desember MDØ

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 13.02.23, kl. 18:30: Ringerike St. Andreas frimurergruppe (IV/V)
  • 27.02.23, kl. 18:30: Buskerud Kapitel Broderforening (VII)
  • 24.04.23, kl. 18:30: Ringerike St. Andreas frimurergruppe (IV/V)
  • 18.09.23, kl. 18:30: Ringerike St. Andreas frimurergruppe (VI)
  • 18.10.23, kl. 18:30: Besøke Kolbein (II grad) Påmelding til OM.
  • 01.11.23, kl. 18:30: Besøke Gustav (I grad)
  • 21.11.23, kl. 18:30: Buskerud Kapitel Broderforening (VIII)
  • 27.11.23, kl. 18:30: 10 år jub. Ringerike St. Andreas frimurergruppe (IV/V)
  • 27.11.23, kl. 18:00: Julemøte Hadeland Broderforening I gr.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Storgt.2, 3510 HØNEFOSS Telefon: 32123403 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 99398715
Ordførende Mester 90151288
Sekretær 90832908

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden