Taushet og tillit

Det beste klima for medmenneskelig kontakt får vi når forholdet er preget av gjensidig tillit, når vi stoler på hverandre og har respekt for hverandres private områder.

Det beste klima for medmenneskelig kontakt får vi når forholdet er preget av gjensidig tillit, når vi stoler på hverandre og har respekt for hverandres private områder.

Den vi besøker, må kjenne seg trygg på at det er en virkelig venn som kommer på besøk. Grensen til det private rykker ganske nær, og fortroligheten må vernes.

Taushet - en æressak!

Det er en æressak å være taus om det man får vite om sine venner. Den absolutte taushet gir tillit, skaper åpenhet og viser respekt. Man bringer ikke til torgs følsomme opplysninger.

Vi kan spørre oss selv

  • Hva betyr taushet for et medmenneske?
  • Tenk gjennom sammenhengen mellom taushet og tillit.

 

 

Sist redigert tirsdag, 26 juli 2011 20:30

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden