Chorus Arcturus Narvik

Narvik Frimurerkor - Chorus Arcturus

Chorus Arcturus, frimurerkoret til St. Johanneslogen Arcturus, feiret sitt 50 års jubileum den 26. oktober 2013. I tillegg var frimurerkoret fra Svolvær og Hålogalandskoret med medlemmer fra Corus Corona , Harstad og frimurerkorene fra Tromsø og Alta, med på feiringen. Til sammen utgjorde dette ca. 120 jubilanter og gjester.
 
På formiddagen den 26. var det mottakelse og lunsj i logens lokaler. Her fant det sted gaveoverrekkelser og gratulasjoner til jubilanten.
 
På ettermiddagen var det korkonsert i Sjømannskirken i Narvik. Det var fire frimurerkor i aksjon, Chorus Arcturus,  Hålogalandkoret, frimurerkoret fra Svolvær, og Felleskoret(alle kordeltakerne).
Chorus Arcturus og Felleskoret ble dirigert av Marit Lamvik, Hålogalandskoret dirigert av Øystein Skaland og Svolværkoret av Roy Westerlund.
 
På kvelden var det festmiddag i logens lokaler. Her var blant annet Frimurernes Sangerforbund representert ved  leder Arne Østigård. Vår Provincialmester Per Trygve Kongsnes og Ordførende Mester i St. Johanneslogen Arcturus, Jahn Herold Hansen, var også til stede.
 
Chorus Arcturus er nå inne i en god periode, med økende medlemstall og en profesjonell og meget inspirerende dirigent i Marit Lamvik. Koret har fått et løft etter hennes start, både når det gjelder repertoar og musikalitet.
 
Korets neste store mål vil være deltakelsen til Landsangerstevnet i Stavanger i 2015.
 

Chorus Arcturus ble etablert allerede mens vår moderloge, St.Johs.Logen Arcturus, var deputasjonsloge.

Koret ble etablert i 1963, så vi feirer 50 års jubileum i oktober 2013. Begivenheten vil vi feire med våre tre nærmeste frimurerkor.

Pr dags dato har koret ca 30 medlemmer.

Etter at vår tidligere dirigent fant å ikke kunne fortsette, har vi nå innleid ekstern dirigent.

Koret har deltatt i de siste årenes Landsangerstevner i Kristiansand, Bergen og Svolvær.

Koret bidrar med konserter også for våre frimurerbrødre i Øst, nemlig Kiruna og Luleå. I Luleå ved logens 100 års jubileum. I Kiruna ved etableringen av logen, og ved diverse jubileer og OM installasjoner.

Våre brødre i Øst har ikke egne frimurerkor, så vårt kor er veldig populær ved disse anledninger.

Formann: Kjell Jakobsen e-post: Tlf. 90914950
Dirigent: Marit Lamvik e-post: Tlf 41461966

Koret har nå følgende æresmedlemmer, Per Bjerke, Bjørn Pettersen, Bjørn Strandenæs, John Løvås, Jahn Herold Hansen, Ulf Torgersen, Kjell Jakobsen, og vår tidligere dirigent, Andreas Larder,

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden