Møtekalender for St. Andreaslogen Oppland 2020

St. Andreaslogen Oppland Nr. 417

Møtekalender for 2020

Møtested: Kirkegt. 10, Gjøvik 2020 IV/V grad VI grad
Januar K - 21  14 
Februar 11 GH
Mars 31 
April 21 F
Mai B
September - 15  22 
Oktober 27 D
November - 24  10 
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 09.03.20, kl. 18:30: St. Andreaslogen Oppland besøker og gjennomfører et IV/V grads møte i Stamhuset hos St. Andreaslogen Akershus
  • 12.10.20, kl. 18:30: St. Andreaslogen Oppland besøker og gjennomfører med egne embedsmenn et IV og V grads møte hos St. Andreaslogen Hamarhus i Hamar

Kontaktinformasjon

Postadresse: Kirkegt 10, 2821 GJØVIK Telefon: 61174994 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 45228957
Ordførende Mester 97054666
Sekretær 90502399

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.