Møtekalender for St. Johanneslogen Kolbein t.d. opgaaende Sol 2019

St. Johanneslogen Kolbein t.d. opgaaende Sol Nr. 123

Møtekalender for 2019

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2019 I grad II grad III grad
Januar DK - 16  - 30 S 23 
Februar 13  - 27 
Mars W - 13 DGH 27 
April S - 24  10 
September - 18  - 25  11 
Oktober - 16 S - 30 
November 13  - 27  20 
Desember 11  - 18 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 16.01.19, kl. 18:30: Blålys loge
 • 13.02.19, kl. 18:30: Far/Sønn loge
 • 06.03.19, kl. 18:30: Veteranloge
 • 20.03.19, kl. 18:30: Vi besøker Gustav i Drammen
 • 03.04.19, kl. 18:30: Besøk fra Sirius
 • 16.10.19, kl. 18:30: Besøk fra Gustav
 • 23.10.19, kl. 18:30: Vi besøker Søilene
 • 04.11.19, kl. 18:30: Minneloge
 • 13.11.19, kl. 18:00: Høytidsdag galla
 • 18.12.19, kl. 18:00: Julemøte vanlig antrekk.
 • 31.12.19, kl. 12:00: Informasjon om Blålyslogen 2020: "Hunting the light" gjennomføres i Stamhuset onsdag 15. januar 2020 fra kl 12:00 - 16:30. Avsluttes med Broderlunsj i Søilesalen for alle deltagere, både brødre og ledsagere. Alle ledsagere vil bli invi

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479507 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91571292
Ordførende Mester 93222555
Sekretær 98238560

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

St. Johanneslogen Kolbein i Oslo opplevde et varmt og nært møte med Ordenens Stormester, Tore Evensen. Via Facebook fikk Ordenens Stormester en direkte forespørsel fra broder Henning B. Nilsen, om han kunne tenke seg og holde et foredrag i Kolbeintimen.

Før det regulære I gradsmøtet etter polarstjernesystemet denne onsdagskvelden i Stamhuset, ble det satt ny rekord med 44 fremmøtte brødre i Kolbeintimen. Tore Evensen delte sine tanker om sin egen frimurervandring med fokus på tro, håp og kjærlighet.

Ordenens Stormester holder ærlige, lærerike og levende foredrag, som setter spor i enhver som er tilstede. Denne kvelden var intet unntak.

– Det var med stor stolthet jeg kunne sette han opp som foredragsholder i Kolbeintimen denne høsten, sier taler Henning B. Nilsen

– Alle brødrene er svært takknemlige for at Stormesteren kom og ga oss visdom og glede, sier Ordførende Mester Johnny Veum. Han føyer til at alle landets brødre er hjertelig velkommen til Kolbeintimen, som kan gi den enkelte kunnskap og en trivelig stund før selve møtet.

Informasjon om Kolbeintimen finner du her: Kolbeintimen

Med et flertall av stemmer fra 112 stemmeberettigede medlemmer ble Johnny Veum valgt til Loge Kolbeins Ordførende Mester den 4. oktober 2017. Innsettelsen ble utført av OSM den 25. oktober 2017 og etterfulgt av en festpreget feiring.

"Kolbeintimen" er for brødre som ønsker å bli bedre kjent med hverandre, og som også søker frimurerisk kunnskap. Den begynner med sosialt samvær og kaffe kl. 17:00 i kafferommet i 3. etg. Vi har et program med temaer som blir belyst av forskjellige brødre fra kl. 17:30. I denne engere krets er det gode muligheter for å stille spørsmål.

Dette er ment å være et ganske kort og konsentrert sammendrag av logens historie. Kilde til dette er jubileumsboken som ble laget til logens 100-års jubileum i 1991, og det anbefales å lese den fullstendige historie i denne boken.

Man må langt tilbake i Sagaen for å finne grunnlaget for Logens navn. Det har sitt utgangspunkt i Snorres Kongesagaer, og til beskrivelsen av en hendelse med tilknytning til det distrikt Broderforeningen og den nye Logen dekket.