Møtekalender for St. Johanneslogen Nordlyset 2022

St. Johanneslogen Nordlyset Nr. 104

Møtekalender for 2022

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2022 I grad II grad III grad
Januar 31 
Februar - 28 G 14 
Mars 21  28 
April 11  - 25 
August 29 
September 12 F - 26  - 19 
Oktober 10  - 24 S 17  - 31 
November - 14  - 28 K
Desember M

Møtestart 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 21.06.22, kl. 18:00: St Hans-loge - Regi St. Olaf t.d.g.T
  • 21.11.22, kl. 19:30: Informasjonsmøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 302, 7011 TRONDHEIM Telefon: 73526381 Fax: 73509370 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95868016
Ordførende Mester 48887300
Sekretær 92248770

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden