Møtekalender for St. Johanneslogen Nordlyset 2022

St. Johanneslogen Nordlyset Nr. 104

Møtekalender for 2022

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2022 I grad II grad III grad
Januar 10  - 24  17  - 31 
Februar 28 G 14 
Mars 21 W - 28  O
April 11  - 25 
August 29 
September 12 F - 26  - 19 
Oktober 10  - 24 S 17  - 31 
November - 14  - 28 K 21 
Desember M

Møtestart 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 07.02.22, kl. 19:00: Informasjonsmøte for nye søkende

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 302, 7011 TRONDHEIM Telefon: 73526381 Fax: 73509370 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95868016
Ordførende Mester 48887300
Sekretær 92248770

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.