Møtekalender for St. Johanneslogen Nordlyset 2021

St. Johanneslogen Nordlyset Nr. 104

Møtekalender for 2021

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2021 I grad II grad III grad
Januar 11  - 25  18 
Februar - 15 O
Mars G - 22 W - 29 
April 19  12 
August 30 
September - 13 F
Oktober 11  - 25 S 18 
Desember M

Møtestart 19.00.
Høytidsdag kl. 18.00.
Julemøte kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 16.03.21, kl. 19:00: Nordlyset besøker St Olaf t.d.g. Tempel - Grad I
  • 26.04.21, kl. 19:00: Informasjonsmøte
  • 22.06.21, kl. 19:00: St. Hans loge ved St. Olaf t.d.g. Tempel
  • 27.09.21, kl. 19:00: Informasjonsmøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 302, 7011 TRONDHEIM Telefon: 73526381 Fax: 73509370 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 95868016
Ordførende Mester 48887300
Sekretær 92248770

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.